Harald Kaasa Hammer 19. november 2013

6. søndag i påsketiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jer 29,10-14 Fredstanker, fremtid og håp (Overlapper med tekst på Nyaft II)

890 Å, hvor salig å få vandre ... Her ved elvene i Babel ... men vi venter bedre dager

835 Å, Gud, vårt vern i farne år ... alt fremtidshåp vi vet

723 Herre, rekk ut din allmektige hånd, du kan gi fremtid og håp

eller Apg 16,25-40 Paulus og Silas løslates

  74 Fader, som frå allmakts sete … Fri dei ut or tvang og fengsel

791 Rinn nå opp i Jesu navn … fra mørkets fengsel ut

1 Joh 5,13-15 Han hører når vi ber

782 Jeg er liten, men jeg vil … han som hører meg og ser, når jeg ber

629 Langt bortom rømd som blånar … den barnlege bøni når

Luk 18,1-8 Enken og dommeren

701 vide om land som sol mon gå ... Han hører hvert sukk

158 Jesus, din søte forening … Jeg vil med kvinnen fra Kanaans egne rope i lengsel

632 Vår himmelske Far, kom nær oss i nåde. Hør oss når vi roper

Andre rekke

Dan 9,17-19 Min Gud, vend ditt øre hit

530 Kirken den er et gammelt hus, står om enn tårnene faller

556 Opna deg, hjarte … Herre, vår Fader! Dette er ditt tempel

522 Mektigste Kriste, menighetens Herre … skynd deg å fri oss

eller Apg 4,23-31 Bønn og fellesskap

574 Ånd fra himlen, kom med nåde … Rekk nå ut din allmakts hånd

628 Du evig sterke Gud og Far, som alt i dine hender har

3 Joh 11 Ta det gode til forbilde 

605 Opp, jublende sang … det gode å gjøre

611 Du ber oss til ditt alterbord … Før fram i oss ditt gode verk

Matt 7,7-12 Bønn og den gylne regel

667 Kvardagskristen vil eg vera

677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme … så vi kan leve for dem som trenger oss

Tredje rekke

1 Kong 3,5-14 Et lydhørt hjerte

753 Gud, sign vår konge god … Lys for ham ved din Ånd

482 Deg å få skode … Ver du min visdom … Rikdom og ære

eller Apg 12,1-17 Peter og Rode

  77 Du Ord frå alle æver ... til spott og bål og brann

532 Guds kirkes grunnvoll ene ... Selv om den her må bære forakt for sine sår

268 For alle helgner som til døden tro ... Blir striden tung og veiens møye lang

Ef 3,14-21 Bønn om styrke og innsikt

158 Jesus, din søte forening å smake

526 Velsigna band som bind

Matt 6,7-13 Vår Far (Overlapper med tekst på Rettf III)

415 Alltid freidig … med et Fadervår i pakt

627 Jesus, lær du meg å bede