Harald Kaasa Hammer 15. oktober 2013

6. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN / 24. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Salme 126,1-6 Så med tårer, høste med jubelrop (Overlapper med tekst på Same II)

  11 Jeg løfter opp til Gud min sang ... det som var sådd med sukk og gråt

536 Guds menighet er jordens største under ... Med jubel skal de høste hva de sådde

267 Den store, hvite flokk ... hva du har sådd med sukk og gråt

391 Som bonden tek eit fang av markas grøde … Mitt liv er berre lengt, ja berre hud

Fil 1,2-6 Han som begynte, skal fullføre

322 Stor er din trofasthet ... Nåde for synder og fred uten like

375 Å at jeg kunne min Jesus prise ... din gode gjerning du selv fullføre

Joh 6,63-69 Du har det evige livs ord

343 Hvilken venn vi har i Jesus

422 Jesus, det eneste, helligste, reneste navn

160 Herre, hvor skal vi gå hen

480 Hvem skal vi gå til Herre … Du har det ord som gir evig liv

573 Gi oss no ei nådestund, vår Jesus … la ditt livsens ord til hjarta gå

Andre rekke

Salme 119,80-83 Så jeg ikke blir til skamme

891 Å salige dag som i håpet vi venter

895 Ja, engang mine øyne skal se Herren i hans prakt

Kol 1,24-29 Lidelser og tjeneste

  73 Korset vil jeg aldri svike ... Skulle jeg en kristen være, uten Kristi kors å bære

236 Det skal ei skje ved kraft og makt ... Vår kraft og makt forgår i hast

703 Å, for djup i Jesu kjærleik ... sender kraft og trøyst og mod

Luk 12,35-40 Lykkelige de han finner våkne

506 Sions vekter hever røsten ... Se, Herren kommer ned

222 Kristus, konge, du regjerer ... Jesus, la oss være rede når du kommer

Tredje rekke

Ordsp 4,18-27 Bevar ditt hjerte

643 Du som veien er og livet ... led oss i ditt hyrdespor

576 Som spede barnet drikk si mjølk … lat oss ta imot ditt ord

  90 Deilig er den himmel blå … hans guddomsord … til å lyse for vår fot

485 Jesus, Jesus, ham alene … ta mitt hjerte som ditt eget

Åp 22,12-17 Jeg vil gjengjelde hver og en (Overlapper med tekst på 3siå II)

511 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte ... Og det er dommens dag

532 Guds kirkes grunnvoll ene ... sin lønn for kampen her

  15 Kom, konge, kom i morgenglans

    3 Å kom, å kom, Immanuel

529 Vidunderligst av alt på jord … Og når han kommer i det blå

Se også salmer om livets vann på 3siå II.

Mark 13,21-27 Når Menneskesønnen kommer

  11 Jeg løfter opp til Gud min sang ... Som lynet far, han kommer snar

508 I den stille, klare morgen ... Fredens morgen uten skyer bryter inn

510 Herre, når din time kommer ... Din er makten! Din er æren! Din er dommen!

690 Reis deg Guds menighet, natten er omme ... brudgommen kommer

102 Vi skal se deg, Herre Jesus ... og din røst skal fylle alt