Harald Kaasa Hammer 23. november 2013

5. søndag i treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jer 23,16-24 Dom over løgnprofetene

  16 Konge er du visst ... Om du bærer tornekronen eller lyser høyt fra tronen

298 Se universets Herre ... Men han er òg i støvet

1 Joh 4,1-6 Prøv åndene

658 Guds menighet! Lukk opp din munn ... så vi oppriktig prøver hvert lærdoms vær

276 Alene Gud i himmerik … all sannhet du oss lære

104 I et skur ved Betlehem ... Guds dyrebare Ord

Matt 7,15-20 Falske profeter

571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes ... La ingen falsk profet forville

233 Kjærlighet er lysets kilde ... den er frukten av hans Ånd

  35 Den yndigste rose ... Guds billedes frukter å bære ... og yndige frukter kan bære

373 Hvert et lys i livets natt ... på dets blomst til salig frukt

Andre rekke

Ordsp 7,1-3 Ta vare på mine ord

569 Guds ord, det er vårt arvegods, det våre barns skal være

513 Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd, fremfor alt om troen ... at vi den bevarer

1 Kor 3,10-18 Grunnvollen og byggverket (Overlapper med tekst på Ving II)

532 Guds kirkes grunnvoll ene er Herren Jesus Krist

424 Eg har ei teneste stor for Gud … når livet prøvast skal gjennom eld

111 Du, nådens sol og sete … ditt tempel i mitt bryst

Matt 7,21-29 Falske disipler og huset på fjell

870 Din fred skal aldri vike ... Når stormvær slår imot oss

605 Opp, jublende sang ... Hvor Jesus er inne, der lyser han fred

667 Kvardagskristen vil eg vera ... syn for segn det krev Guds ord

Tredje rekke

Jer 6,16-19 Spør etter de gamle stiene

576 Som spede barnet drikk si mjølk ... lat oss ta imot ditt ord

570 Dype, stille, sterke, milde ... Før oss frem på livets veie, før oss inn til livets eie

Gal 1,6-9 Bare ett evangelium

338 Er Gud for meg, så trede ... Den grunn hvorpå jeg bygger

115 Jesus, lyft ditt ljose merke ... Om han kjem i engleham, fær med lygn og løynråd fram

Matt 18,12-18 Sau på villspor, bror som synder

783 Her går en trofast gjeter og teller sine lam. Men hvor er nummer hundre

686 Oppløft ditt syn, du kristensjel … Den gode hyrde, se han går

397 Nå bør ei synden mere ... Å kaste bolt og bånd på synden når den fødes

169 Gå, under Jesu kors å stå ... send et Guds barn til hjelp for meg