Harald Kaasa Hammer 15. november 2013

5. søndag i påsketiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Hos 14,5-9 Jeg vil lege deres frafall

416 Du Far og Herre, du som rår … Send himmelsk ro lik dogg som fell

396 Midt i livet finnes vi … hvem kan gi oss nåde

eller Apg 4,32-35 De hadde alt felles

526 Velsigna band som bind … Om nokon av oss lid, så græt vi andre med

230 Du som går ut fra den levende Gud … Salighets ord i apostlenes spor

Rom 11,13-20 Du er podet inn blant grenene

693 Løftet i Guds ord vi kjenner … Israel skal frelse finne

    3 Å kom, å kom, Immanuel og løys ditt bundne Israel

154 Sion, pris din saliggjører ... Ta hans testament til takke

Joh 15,1-8 Det sanne vintre

537 Flammene er mange … Greinene er mange, stammen er ein

609 Å, fikk jeg kun være den minste kvist på vintreet ditt

527 Kristne, la oss søke sammen … Vi som er så vidt forgrenet

Andre rekke

1 Kong 17,8-16 Enken i Sarepta

661 Høstens Herre, når du sender ... Der er de som gikk seg trette

310 Sørg du for meg, Fader kjær … Sørg for legem og for sjel

eller Apg 2,42-47 Fellesskap mellom troende

560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg … Med all vår lovsang

623 Ingen er for liten til å se Guds rike … Vi er grener på hans tre

Rom 12,1-3 Til glede for Gud

665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære

397 Nå bør ei synden mere … i kropp og sjel regjere

798 Se, nu stiger solen av havets skjød … selv å føle morgen i sjel og kropp

347 Dyraste Jesus, deg vil eg elska

Luk 13,18-21 Sennepsfrø og surdeig (Parallell på Såm II)

529 Vidunderligst av alt på jord er Jesu Kristi rike

292 Den prektigkledde sommerfugl

523 Gud er her til stede … Alt du gjennomtrenger

360 Jesus, du har brakt Guds rike

Tredje rekke

1 Kong 8,12-13.27-30 Salomo ber for templet

561 Midt i vår verden, her hvor vi bor, står et bygg som et tegn på vår tro

522 Mektigste Kriste, menighetens Herre

371 Om alle mine lemmer … Du har blant oss din kirke grunnfestet

eller Apg 11,1-18 Hedningene får vende om

193 Han er oppstanden … fordømmelsenes piler brøt

686 Oppløft ditt syn, du kristensjel … den gode sæd har båret frukt i fjerne verdens egne

Ef 2,17-22 Kristus er hjørnesteinen (Overlapper med tekst på Enh I og Palm I og Piaft A)

352 Ren og rettferdig, himmelen verdig

101 Kristus er verdens lys ... Kristus er verdens fred

514 O hellig Ånd, kom til oss ned ... i enhet må bekjenne

Joh 17,6-11 Jesus ber for sine (Overlapper med tekst på Enh II)

601 Som korn fra vide åkrer … og er i brødet ett

610 Du opnar, vår evige Fader ... Du gjer oss til eitt