Harald Kaasa Hammer 15. oktober 2013

5. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN / 25. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

1 Mos 15,1-6 Herren regnet ham som rettferdig

482 Deg å få skode ... Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd

376 Jag kan icke räkna dem alla ... Lik stjärnornas tallösa skara

321 Løftene kan ikke svikte ... Gjør du som Abraham ... Mens du da stjernene teller

Rom 4,1-8 Abrahams tro

352 Ren og rettferdig ... er jeg i verdens Frelser alt nu

472 På nåden i Guds hjerte ... jeg nå alene bygger min tro og sjelefred

Mark 2,1-12 Den lamme mannen

615 Vi bærer mange med oss i dag når vi går frem

378 Da Jesus satte sjelen fri

136 Jesus for världen givt sitt liv

Andre rekke

Salme 107,23-32 Han fikk stormen til å stilne

442 Be for oss Herre, i vår nød

319 Lær meg å kjenne ... Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt

815 O store Gud som hjelpe kan, Hvis Stier er i de store Vand, Kast du dit Guddoms Øie

780 Min båt er så liten … men Jesus har grepet min hånd

535 Herre, du strenge, Herre du milde … Herren, den gode … førte oss trygt i hamn

896 Kvar gong Jesu namn eg nemner … ankre der, høgst velsigna gå med landlov

2 Kor 1,8-11 Han reddet oss fra den visse død

477 Når stride stormar mot deg jagar ... Det Herren gjer, er alltid godt

630 Gud signe vårt folk der dei sigler og ror

Matt 14,22-34 Jesus og Peter går på vannet

893 Jeg er en seiler på livets hav ... om først i siste nattevakt

474 Ein båt i stormen duva ... då vind og våger spakna ... før oss vel i hamn

461 Tårnhøye bølger går

628 Du evig sterke Gud og Far ... som over havets dyp har makt

Tredje rekke

Salme 103,1-6 Han tilgir og leger

307 Min sjel, min sjel, lov Herren ... Glem ingenting av alt hans gavn

963 Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger

Jak 5,13-16 Forbønn, salving og omsorg

431 La oss vandre i lyset ... La oss be for hverandre

159 Jesu disipler, la oss sammen minnes … Når vi som søsken kan på veien vandre

Joh 5,1-15 Den syke ved Betesda

380 Herre, du har reist meg opp fra mitt unge sykeleie

190 Som den gylne sol frembryter ... ligger jeg på sykdoms leie

792 Våkn opp og slå på dine strenger ... Skal sykdom, sorger og ulykke

810 Dagen viker og går bort ... Stil, de sykes hjerteve