Harald Kaasa Hammer 23. november 2013

4. søndag i treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

1 Mos 25,27-34 Esau selger førstefødselsretten

323 Kor stort, min Gud, at eg ditt barn får vera

641 La meg for alltid være ditt barn, o Herre Gud

644 Ditt barn eg no vil vera

547 Syng for Herren, hele verden … barnerett og faderhjem

1 Kor 9,24-27 Jeg løper for å vinne

467 Hjelp meg, o kjæreste Jesus, å vinne

464 Velt alle dine veier … La troen vinne seier

487 Høgt frå den himmelske klåre … krona og kransen å nå

Mark 10,17-27 Jesus og den rike mannen

410 Far, verden, far vel … Å, rikdom og gull, du jorderiks guddom

607 O Jesus, for din alterfot … En større skatt ei ønskes kan

Andre rekke

Jos 24,19-24 Herren vil vi tjene

397 Nå bør ei synden mere … om stadig jeg vil være en synder uten bot

401 Gud er nådig, han vil ikke noen synders dom og død

400 Jeg råde vil alle … det gjelder å gripe den salige del

111 Du nådens sol og sete … Deg, Herre, vil jeg følge

Ef 2,1-10 Skapt til gode gjerninger

375 Å, at jeg kunne min Jesus prise … og mørkets fyrste holdt meg ganske fast

237 O Gud, på nåde rik og stor ... fra øre så til hjerte går

670 Til kjærleik Gud oss skapte

Matt 16,24-27 Å følge etter Jesus

  73 Korset vil jeg aldri svike ... Skulle jeg en kristen være uten Kristi kors å bære

413 Din, o Jesus, din å være ... Under korset vil jeg trede ... korset, Frelser, som er ditt

109 Når meg min synd vil krenke ... Hjelp meg med tål å bære mitt kors ... all verden sier av

167 Under krossen stod med tåra ... krossen etter deg å bera lydig til min siste dag

227 Sannhets tolk og taler ... Gi i korset styrke

310 Sørg du for meg, Fader kjær ... heller ikke korset glem, som jeg her må bære

802 Gjennom denne dagens timer er det noen som vil merke om jeg følger Kristus efter

689 Løft høgt hans kross … Kvar som vil tene Herren … skal bere merket på hans død

Tredje rekke

Salme 22,8-12 Gud som jordmor

307 Min sjel, min sjel, lov Herren … Som mor og far seg kjærlig

308 Nå la oss takke Gud ... som helt fra moders liv på oss har nådig tenkt

785 Jeg vil gjerne ha en venn ... og vil aldri gå sin vei bort fra meg

1 Tess 2,5-13 Vi forkynte evangeliet for dere

571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes

383 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

658 Guds menighet! Lukk opp din munn ... For at vi skal hans nåde se, han lærere oss sender

Matt 9,35-38 Høsten er stor

99 Jesus från Nasaret går här fram ... löser ur vanmakt, ur synd och skam

661 Høstens Herre, når du sender dine ut i arbeidsdrakt, noen helt til jordens ender

685 Arbeid, for natten kommer ... nidkjær for Herrens verk