Harald Kaasa Hammer 15. november 2013

4. søndag i påsketiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jes 54,7-10 Herrens fredspakt

322 Stor er din trofasthet, Herre og Fader

308 Nå la oss takke Gud

eller Apg 9,36-43 Tabita vekkes opp

209 Døden må vike for Gudsrikets krefter

614 Vår lovsang skal møte deg ... den hellige time når død og oppstandelse møtes  

Fil 3,12-14 Jeg jager fram mot målet (Overlapper med tekst på 14sit III)

430 Alltid hos deg, min Gud

845 Så grønn en drakt ... og blomstre i ditt rike, når denne jord må vike

119 Hjelp meg, Herre Krist, å strida ... rettferdskransen no ligg ferdig

Joh 16,16-22 Sorgen skal bli til glede (Overlapper med tekst på 2sia III)

881 Min største hjertens glede ... Da skal det skje at sukket skal byttes bort med sang

412 Halleluja, jeg har min Jesus funnet ... Det er en liten tid så har jeg vunnet

631 Det er makt i de foldede hender … Om det drøyer, det fram dog skal nå

677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme: Vår Gud, la aldri gleden bli tatt fra oss

Andre rekke

Jes 43,16-21 Se, jeg skaper noe nytt

686 Oppløft ditt syn, du kristensjel … det dugger over dal og fjell

844 No livnar det i lundar

541 Det fins et hellig kall til å forandre … Det fins en hellig kraft i alt som spirer

eller Apg 9,1-19 Saulus ved Damaskus (Overlapper med tekst på Apost III)

270 Hen over jord et pilgrimstog … Tross hat og bål, tross spott og sår

665 Herre, jeg hjertelig ønsker … Til alt ditt verk, gjør meg lærvillig og sterk

Åp 2,1-7 Forlatt din første kjærlighet

156 O Jesus, som har elsket meg … å, tenn mitt hjerte opp igjen

398 I dag er nådens tid ... Treng i Guds armer inn

572 Herre, samle nå oss alle ... la oss ei forspille nådestunden vi har fått

Joh 13,30-35 Et nytt bud: Elsk hverandre

159 Jesu disipler, la oss sammen minnes … Når vi som søsken kan på veien vandre

670 Til kjærleik Gud oss skapte

Tredje rekke

Jes 40,26-31 Han gir den trette kraft

464 Velt alle dine veie … Han dryger vel til tider

735 Gud, i en tid da alle krefter røynes

eller Apg 8,26-39 Den etiopiske hoffmann

124 Maria hun er en jomfru ren … og Skriftens dybder utfinne

130 Alle kilder bryter frem i glede … Skriftens skjulte ord og dunkle løfter

2 Kor 4,14-18 Han skal reise oss opp

 

559 Gud, send ditt ljos, di sanning ut … han reiser opp det falne mod

881 Min største hjertens glede … da skal det skje at sukket skal byttes bort med sang

Joh 14,1-11 Veien, sannheten og livet (Overlapper med tekst på 2sia I)

895 Ja, engang mine øyne skal se Kongen i hans prakt ... så er jeg i mitt hjem

643 Du som veien er og livet