Harald Kaasa Hammer 28. oktober 2013

4. søndag i fastetiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

1 Mos 22,1-14 Gud setter Abraham på prøve

321 Løftene kan ikke svikte … Gjør du som Abraham gjorde, sku imot himlen opp

153 Til Lammets måltid får vi gå … For Kristus er vårt påskelam, det offer

Hebr 4,14-16 Jesus er prøvet i alt

156 O Jesus, som har elsket meg … i svakhets tid min styrke

484 Jesus, som iblant oss står … Vis den svake tro de hender … stridens merker

Joh 11,45-53 Ett menneske dør for folket

136 Jesus för världen givit sitt liv

357 Frälsare på korsets stam, nu til dig jag treder fram

Andre rekke

4 Mos 21,4-9 Kobberslangen

866 Mens tidene går … Om ormen meg sårer med giftige tann, et blikk på min Frelser

341 Klippe, du som brast for meg … hjelpeløs til deg jeg ser

2 Kor 5,18-21 Forsoningens tjeneste (Overlapper med tekst på 2på III)

  12 Våkn opp, du som sover … Å, hør disse toner om verdens forsoner

171 Naglet til et kors på jorden … Ja, Forsoner, la meg være … Sonet ved den død

173 Hill deg, frelser og forsoner

Joh 3,11-16 Så høyt har Gud elsket verden (Overlapper med tekst på 2sit III)

257 Guds menighet, syng for vår skaper i lønn ... Han gav oss til frelser sin enbårne Sønn

689 Løft høgt hans kross … Du som ein gong vart løfta opp med skam

Tredje rekke

5 Mos 8,2-3 Herren ledet i ørkenen

  73 Korset vil jeg aldri svike … På de mørke ørkenganger følger siden løftets land

416 Du Far og Herre, du som rår … send himmelsk dogg

312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud ... Du kveger i ørknen den tørstende sjel

  94 Ei morgonstjerne klår og fin …

461 Tårnhøye bølger går … Tal så i dødens stund … sagt med din egen munn

622 Dine gaver venter på oss, Jesus … Like mye gir du til oss alle

1 Kor 10,16-17 Vin og brød gir del i Kristus

601 Som korn fra vide åkrer … slik la din kirke samles … én Far og én familie

154 Sion, pris din saliggjører ... brød og vin i dag fremsettes

159 Jesu disipler, la oss sammen minnes … Vi som om kalken samles … én ætt skal være

Joh 6,24-36 Jeg er livets brød

607 O Jesus, for din alterfot … og mettes av din manna

154 Sion, pris din saliggjører … Gode hyrde, brød til livet

160 Herre, hvor skal vi gå hen … motta det som vin og brød …Evig da er livet ditt

187 Se Krist, som lå i dødens bånd … Det brød som Herren selv har brudt

618 Vi er et folk på vandring … og samles om vin og brød