Harald Kaasa Hammer 15. oktober 2013

4. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN / 26. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Salme 146,1-10 Herren åpner blindes øyne

307 Min sjel, min sjel, lov Herren

963 Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger

494 Jeg er i Herrens hender ... i alt som med meg skjer

Rom 16,25-27 Mysteriet er kommet for dagen

695 Rop det ut med hjertets jubel ... Vi vil vitne om din frelse

567 Herre, tal, din tenar lyder

Luk 18,35-43 Den blinde ved Jeriko

  99 Jesus från Nasaret går här fram ... löser ur vanmakt, ur synd och skam

464 Velt alle dine veie ... han skal og veien finne, den vei hvor du kan gå

Andre rekke

2 Mos 3,10-12; 4,10-16 Hvem har gitt mennesket munn?

323 Kor stort, min Gud ... Du visste alt om meg før du meg kalla

663 Herre, du kalte disipler ... Fortsatt skal stammende vitner

487 Høgt frå den himmelske klåre ... både din smil og di tåre

Rom 9,20-24 Jeg viser godhet mot den jeg vil

319 Lær meg å kjenne dine veie

  65 Vi ser deg, Herre Jesus ... La verden se din godhet igjennom oss som tror

Joh 9,1-7.35b-38 Mannen som var født blind

685 Arbeid, for natten kommer

799 Syng i stille morgonstunder ... Lat oss, medan det er dag fylgja Andens nådedrag

Tredje rekke

Ordsp 14,21-22.25.31 Stakkaren og skaperen

701 Så vide om land som sol mon gå ... Han hører hvert sukk

667 Kvardagskristen vil eg vera ... Sjå, der kjem ein sjuk og fatig

Fil 1,20 At Kristus skal bli opphøyd (Overlapper med tekst på 17sit III)

895 Ja, engang mine øyne skal ... og støvets drakt som her meg bandt, blir klar som diamant

179 Velsignet vær, o Jesus Krist ... Med deg skal da mitt legems mén i graven lukkes inne

Luk 13,10-17 Jesus helbreder en kvinne

378 Da Jesus satte sjelen fri

560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg ... Med våre sorger ... Vi er din skapning

407 Gud græt der kjærleik vik … der kvinner går forslått i frykt

627 Jesus, lær du meg å bede ... segner under byrden ned, la den da så meget lettes