Harald Kaasa Hammer 28. september 2013

FJERDE søndag i adventstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Rut 4,13-17 Ruth blir stammor til David

655 Guds godhet sang i sinnet ... da mann og kvinne først kom hverandre nær

591 Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til

305 Vente, vente Herrens time, barn, som no blir til i meg … når det sparkar bak min hud

Rom 15,8-13 Isais rotskudd

    3 Å kom, å kom Immanuel ... Isais renning

  33 Det hev ei rose sprunge ... Av Isais rot ho rann

  94 Ei morgonstjerne klår og fin ... Du Isais renning

  89 Hør nå godt nytt

Luk 1,46-55 Marias lovsang (Overlapper med tekst på MB II og 17mai I)

130 Alle kilder bryter frem i glede

131 Vi synger med Maria

374 Vi stemmer i en frydesang

Andre rekke

Mika 5,1-4a Fredsfyrsten fra Betlehem (Overlapper med tekst på Jnatt A)

795 I Østen stiger solen opp

  16 Konge er du visst

Fil 4,4-7 Gled dere i Herren! (Overlapper med tekst på Same II)

    7 Opp, gledest alle, gledest no ... Vår Jesus han er no så nær

743 Velsignet være dere som gir brød i tomme hender ... med milde ord og vennlig sinn

325 Som når et barn kommer hjem om kvelden og møter en vennlig favn

830 Denne dagen er til ende … Stille kjem han inn og sankar alle dine trøytte tankar

Luk 1,39-45 Maria og Elisabeth (Overlapper med tekst på MB III)

126 Frå englemunn dei sæle orda fell ... Velsigna mellom kvinner

127 Salig du och högt benådad, Herrens mor som gömde Ordet

  26 Solbarn, jordbarn ... Stjernebarn stig ned, så jordens barn i alle land finner julens fred

  31 Du vere lova, Jesus Krist … som ein av oss i kjøt og blod, har han seg kledd

Tredje rekke

Sef 3,14-17 Han jubler over deg med fryd

    4 Gled deg, du Kristi brud, og møt din Herre Gud

  15 Kom, konge, kom i morgenglans

2 Kor 1,18-22 Løftenes ja og amen

228 O lue fra Guds kjærlighet ... et evig ja og amen

472 På nåden i Guds hjerte ... og bedre grunnvoll gav meg

338 Er Gud for meg ... Den grunn hvorpå jeg bygger

Matt 1,18-25 Budskapet til Josef (Overlapper med tekst på Jnatt A og Nydag II)

Se salmer til denne teksten på Julenatt A