Harald Kaasa Hammer 23. november 2013

3. søndag i treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jes 25,6-9 Herrens gjestebud

686 Oppløft ditt syn, o kristensjel … den gode sæd har båret frukt

560 Her er vi Herre, vi kommer til deg … du er vår trøster, vi tilhører deg

  11 Jeg løfter opp til Gud min sang … Gud skal da tørke av mitt kinn

367 Eg vil vår Herre prise … så turk min angers tåre

883 I himmelen, i himmelen … Hver tåre skal han tørre av

477 Når stride stormar mot deg jagar ... det kjem ein dag då kvar ei tåre

987 Han skal tørre hver tåre

Åp 19,5-9 Salige er de som er innbudt

153 Til Lammets måltid får vi gå

895 Ja, engang mine øyne skal … Guds lam så underbart

377 Kven kan seia ut den glede å få vera Kristi brud

765 Gledens Herre, vær vår gjest … Gjør vårt måltid til en fest

Luk 14,15-24 Det store gjestebudet

890 Å, hvor salig å få vandre … Å, må ingen bli tilbake

36 Her kommer dine arme små … hvordan går det til at dog så få betenke vil

261 Der mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords i Guds rike

Andre rekke

Jes 50,4-5 Å høre på disiplers vis

158 Jesus, din søte forening å smake … Jesus, som gav meg et hørende øre

548 Jesus, Frelser, vi er her … lukk nå opp … vårt hjerte og vårt øre

Rom 8,28-30 De han har kalt

308 Nå la oss takke Gud … og alt hva tjenlig er, så rikelig oss skjenkt

422 Jesus, det eneste … hvordan og hvorhen det tjener meg best

653 Herre over alle slekter … gjør oss deg, du sterke, lik

Joh 1,35-51 De første disiplene (Overlapper med tekst på Mikkel III)

663 Herre, du kalte disipler

257 Guds menighet, syng for vår skaper i lønn! - engler synger med

401 Gud er nådig, han vil ikke ... engler ned til jordens daler

554 Høyr kor kyrkjeklokka lokkar ... på himmelstigen leikar

552 Her er Guds hus og himlens port … Gud, send da dine engler ned

Tredje rekke

1 Sam 1,9-18 Jeg vil gi min sønn til Herren

468 Hos Gud er evig glede … her blandes fryd med klager

1 Joh 3,1-3 Vi får kalles Guds barn

318 Himmelske Fader, herleg utan like … borni du vann ved din Son

323 Kor stort, min Gud, at eg ditt barn får vera

540 Du som favner alle slekter ... Mens vi venter på ditt rike

  27 Eit barn er født i Betlehem … Ein gong vi vert vår Herre lik

  46 I kong Davids by det hendte ... Våre auge snart skal sjå han

Mark 10,13-16 Jesus og barna

582 Milde Jesus, dine hender la du kjærlig på de små

331 Du lyser din fred over barnet ... du vernar og vaktar den vesle

785 Jeg vil gjerne ha en venn … Jesus, takk at hånden din alltid holder fast i min

581 Å, la din Ånd nå med oss være, du som de små til deg innbød  

779 Jesus elsker alle barna

647 En gang før du selv kan minnes … Du ble lagt i Herrens hender