Harald Kaasa Hammer 15. november 2013

3. søndag i påsketiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Esek 34,11-16 Den gode gjeteren

256 Herren Gud har velsignet vår jord … Og selv går han foran og viser vei

690 Reis deg, Guds menighet … til de forvillede, bud fra hjemmet bære

eller Apg 2,36-41 Vend om og la dere døpe

264 I tro under himmelens skyer … vend om, vend om til Gud … I dåpen han møtte oss

512 Kom, Hellig Ånd med skapermakt, opprett hva synd har ødelagt

365 Den botnlause kjelda er opna … med stripete tårer av anger

1 Pet 2,20-25 Hyrde og tilsynsmann

156 O Jesus, som har elsket meg … mine synders skyld du bar

109 Når meg min synd vil krenke … Se, Herren døden smaker i stedet for sin trell

733 Gjør meg til redskap for din fred

Joh 10,11-18 Den gode gjeteren

686 Oppløft ditt syn, du kristensjel … den gode hyrde, se han går

531 Én Gud og alles Fader

346 Jeg vil prise min gjenløser … da han frivillig tok min synd

414 Så ta da mine hender og før meg frem … Hvor du meg fører ene, jeg følger med

Andre rekke

Esek 34,23-31 David – hyrde og fyrste

327 Jeg løfter mine øyne opp til fjellene … Herren skal bevare deg fra alt ondt

323 Kor stort, min Gud, at eg ditt barn får vera … Lei du meg igjennom verda

eller Apg 3,12-21 Livets opphavsmann

    3 Å kom, å kom, Immanuel, og løys ditt bundne Israel

154 Sion, pris din saliggjører ... Ta hans testament til takke

686 Oppløft ditt syn … Den gode hyrde

Hebr 13,20-21 Den store hyrden

548 Jesus, Frelser, vi er her … godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din Ånd oss føre

605 Opp, jublende sang ... det gode å gjøre

361 Tett ved sida mi går Jesus … Han på vegen vil meg vakta

Joh 10,1-10 Jeg er porten

207 Livet vant, dets navn er Jesus … får vi liv og overflod

643 Du som veien er og livet … Hjelp oss på de trange stier

Tredje rekke

Salme 23,1-6 Herren er min hyrde

413 Din, o Jesus, din å være … Går min vei i mørke daler

815 O store Gud, som hjælpe kan … Tænk paa dit gamle Rygte

786 Jeg er trygg hos deg

eller Apg 5,27-42 Apostlene for Rådet

  86 Navnet Jesus blekner aldri … Ved det navnet fant jeg frelse

693 Løftet i Guds ord vi kjenner … Israel skal frelse finne

1 Pet 5,1-4 Menigheten og hyrdene

658 Guds menighet! Lukk opp din munn … For at vi skal hans nåde se, han lærere oss sender

159 Jesu disipler, la oss sammen minnes … Én hjord, én hyrde

Mark 6,30-44 Jesus metter 5000 (Overlapper med tekst på Skap II)

Se salmer til Mark 6,35-44 på Skap II