Harald Kaasa Hammer 28. oktober 2013

3. søndag i fastetiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

1 Sam 18,6-14 Saul blir misunnelig på David

  13 Underlege ting å sjå … Kongen stor, som David kvad herleg om i sine songar

270 Hen over jord et pilgrimstog … I Davidssønnens fagre land fikk først dets harpe klang

927 Herre, til deg tar jeg min tilflukt

Ef 5,1-2.8-11 Ha Gud som forbilde (Overlapper med tekst på Rettf II)

111 Du nådens sol og sete ... i lysets rette drakt

419 Med Jesus vil eg fara ... og vandra i hans ljos

727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde ... gi oss forvandlingens kraft fra deg

  31 Du vere lova, Jesus Krist … så vi vert ljosens born på ny

Luk 11,14-28 Jesu makt over urene ånder

108 Vår Gud han er så fast en borg … Et Gudsord kan ham binde

120 Du er Guds Sønn, den sterke … og Satan måtte vike

475 Kvar skal eg vel av … mitt våpen og verje

115 Jesus, lyft ditt ljose merke, du som over mørkret vann … Sæl er den velsigna moder

Andre rekke

Job 2,1-10 Godt og vondt fra Gud

466 Sorgen og gleden de vandrer til hope … Alle har sitt, stort eller litt

478 sterk, min sjel, i denne tid, når du har tungt å bære

Ef 6,10-18 Guds rustning

442 Be for oss, Herre, i vår nød at troen må stå fast

108 Vår Gud han er så fast en borg … den som Guds sverd kan bruke

479 Fordi han kom og var som morgenrøden … ja, derfor tør vi kjempe uten våpen

Mark 9,17-29 Jesus driver ut en vond ånd

522 Mektigste Kriste … demp du vår fiende, driv hans makt tilbake

602 Lat kvar jordisk skapning teia … No lyt helheims hopar røma

Tredje rekke

Sak 3,1-5 Satan anklager Josva

192 Kven vil no meg klaga

605 Opp, jublende sang … anklage Guds utvalgte, skremme min sjel

  89 Hør nå godt nytt … vokt deg, du djevel

513 Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd … når den onde frister alt vårt liv anklager

2 Kor 12,7-10 En torn i kroppen

678 Vi rekker våre hender frem … I svakhet fremmer du ditt verk

678 Syng trøstig til Guds ære … Guds nåde er deg nok

663 Herre, du kalte disipler … Sterk er den svake du sender

Luk 22,28-34 Jeg ba for deg

442 Be for oss, Herre, i vår nød

166 O hode, høyt forhånet … din bønn for meg du bad.