Harald Kaasa Hammer 5. oktober 2013

3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN / 27. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

1 Mos 1,26-31 Mann og kvinne i Guds bilde (Overlapper med tekst på Pånatt A)

599 Kristus, du er alt mitt håp ... Av de tanker som jeg tenker, er ditt bilde blitt fortrengt

604 Jesus, livets sol og glede ...  du skal skape i vårt liv ditt eget bilde

304 Når heile verda syng mot Gud ... da stig ei kvinne og ein mann i Herrens likning fram

Åp 21,1-6 En ny himmel og en ny jord

  11 Jeg løfter opp til Gud min sang ... Gud skal da tørre av mitt kinn hver tåre min

883 I himmelen, i himmelen ... Hver tåre skal han tørre av

804 I aust renn dagen høg og stor … hans trøyst tek tårer bort

899  Jeg tror på jordens forvandling en gang … da alt det vakre her blir løftet

Se også salmer til Åp 22,16-17 på 3siå II.

Joh 2,1-11 Bryllupet i Kana

655 Guds godhet sang i sinnet ... når to har sagt sitt ja ... gjør atter vann til vin

727 Lysenes Gud, kjærlighetens kilde ... og som lar vann forvandles til vin

657 No vender Guds kalenderblad … Ein brudgom får si brur

Andre rekke

Jes 55,1-3 Alle som tørster, kom hit (Overlapper med tekst på 2sif III)

    3 Å kom, å kom, Immanuel ... Du, Isais renning, kom, sett fri ditt folk

  94 Ei morgonstjerne klår og fin ... Du Isais renning, Davids kvist

Åp 22,16-17 Livets vann (Overlapper med tekst på 6siå III)

227 Sannhets tolk og taler ... Nådebrønn la rinne vann for tørste sinn

469 Som hjorten så klagende skriker i tørst etter rinnende vell

371 Om alle mine lemmer ... La livets kilde flyte

226 Kom, regn fra det høye

290 Takk, gode Gud, for alle ting ... Syng, søster Vann, fra kilden dyp

735 Gud, i en tid da alle krefter røynes ...et år da luft og vann forgiftes

790 Nå rinner solen opp ... som havets dype vann er Herrens nåde

227 Sannhets tolk og taler ... Nådebrønn, la rinne vann for tørstig sinn

589 Sov, du lille, sov nå godt ...Gjennom dåpens dype vann

591 Det skjer et under i verden ... vannet blir kilden til livet

579 Kristus kom med vann og blod

945 Du alene har navnet Herre ... Han fører meg til hvilens vann

956 Du sender ut din Ånd ... øse vann av frelsens kilder

  15 Kom, konge, kom i morgenglans

    3 Å kom, å kom, Immanuel

529 Vidunderligst av alt på jord … Og når han kommer i det blå

 

Joh 4,4-26 Kvinnen ved brønnen

  99 Jesus från Nasaret går här fram ... löser ur vanmakt, ur synd och skam

802 Gjennom denne dagens timer ... la min tro forhindre at jeg går forbi en annen

354 O Jesus, du som fyller alt i alle ... som rik på miskunnhet og nåde er

Tredje rekke

2 Mos 3,13-15 Jeg er den jeg er

    1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

131 Vi synger med Maria vå store glede ut ... For hellig er hans navn

488 Ingen er så trygg i fare ... Jakobs Gud skal deg bevare

1 Kor 8,5-6 For oss er det én Gud

120 Du er Guds Sønn, den sterke ... Du holdt det første bud

531 Én Gud og alles Fader ... Ett livets vell oss bader

Joh 1,15-18 Han har vist oss hvem Gud er (Overlapper med tekst på Ref A)

  94 Ei morgonstjerne klår og fin ... med sanning og med nåde

  98 Din herlegdom, Frelsar ... av sanning og nåde