Harald Kaasa Hammer 28. september 2013

Tredje søndag i adventstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jes 35,1-10 Den hellige vei

  10 Blomstre som en rosengård

933 Vis meg, Herre, din vei

704 Vi roper i denne natten: Gi oss en vei å gå

1 Kor 3,18-23 Denne verdens visdom

482 Deg å få skode ... Ver du min visdom

106 Alt har du gitt oss Herre

Matt 11,2-11 Jesus og Johannes (Overlapper med tekst på Jonsok II)

  75 Jeg er hos Gud i nåde … Vil den mitt legem binde i fengslets mørke skjul

270 Hen over jord et pilgrimstog … Tross hat og bål, tross spott og sår

532 Guds kirkes grunnvoll ene … Selv om den her må bære forakt for sine sår

444 Å Herre Krist, når tvilen siver som høstkvelds mørke mot mitt sinn

701 Så vide om land … Og var du enn skjult i den mørkeste vrå

772 Nå lukker solen sitt øye … du hører høyt i himlen den sakteste bønn på jord

858 Lei, milde ljos … Eg går i mørke natt

448 Midt i alt det meningsløse … blir vårt hjertes skrik en bønn

747 Mine døde timer bærer jeg til deg … Se de skjulte smerter, netter uten navn

450 Når natten fyller dine rom og dine tanker … Når tvilen herjer dine hegn

447 Jeg kan ikke bruke de dristige ord … Min tro er så spinkel og tvilen er nær

481 Høyr meg, min Gud, i desse vonde dagar … dei tunge tankane

Andre rekke

Jes 40,1-5 Trøst mitt folk og rydd vei

    9 Rydd vei for Herrens komme

247 Tal vennlig til Jerusalem, Johannes

104 I et skur ved Betlehem ... Guds dyrebare Ord

Jak 5,7-8 Vær tålmodige til Herren kommer

100 I dager og år skal vi vente

391 Som bonden tek eit fang av markas grøde ... Mitt liv er berre lengt

Luk 3,7-18 Frukt som svarer til omvendelsen

264 I tro, under himmelens skyer ... vend om, vend om til Gud

400 Jeg råde vil alle i ungdommens dager at de dog i tide må tenke seg om

616 La din vingård bære frukt

676 Du åpner døren for ditt rikes komme ... Og vi ble kalt til oppbrudd

Tredje rekke

Mal 4,4-6 Jeg sender Elia til dere (Overlapper med tekst på Jonsok II)

511 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte ... og det er dommens dag

582 Milde Jesus, dine hender ... meg og søsken, far og mor

2 Pet 1,19-21 Profetordet

570 Dype, stille, sterke, milde

  92 Den store stjerna

315 Å, kom nå, heile heimsens hær ... Ditt ord er oss ein stjerne klår

  94 Ei morgonstjerne klår og fin

795 I østen stiger solen opp

797 Sjå dagen sprett i austerætt … Du sannings sol som rann i jol, ver du mi morgonstjerne

Joh 5,31-36 Gjerningene vitner om meg

  99 Jesus från Nasaret går här fram

371 Om alle mine lemmer