Harald Kaasa Hammer 21. november 2013

2. søndag i Treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

2 Mos 14,15-22 Sivsjøunderet (Overlapper med tekst på Pånatt A)

184 Farao nådde oss like ved stranden

153 Til Lammets måltid får vi gå ... Igjennom havet gikk vår gang

445 Trua ser dei kvite marker ... Innan vatnet enno kløyvdest

Tit 3,4-7 Det bad som gjenføder

592 For augo våre faldar … dei orda og dei dråpene eit liv kan spira frå

583 Anden over vatnet sveiv … I det atterfødings-bad

  51 Jeg er så glad hver julekveld … en gang i dåpens bad

190 Som den gylne sol frembryter … takk for dåpens hellig væte

236 Det skal ei skje ved kraft og maktved dåpens bad

430 Alltid hos deg, min Gud … i dåpens stund … fikk jeg den arv

658 Guds menighet! Lukk opp din munn … for dåpens bad. 

Matt 3,11-12 Johannesdåp og dåp med Ånden

360 Jesus, du har brakt Guds rike … døp ditt folk med Ånd og ild

396 Midt i livet finnes vi … for det dype helveds ild

Andre rekke

Salme 67,2-6 Folkene skal prise deg

464 Velt alle dine veier … Vei har du alle steder

  93 Ditt skaparljos i stjernor bur … Utalde folkeslag ein gong

371 Om alle mine lemmer … La folkeslag seg fryde mens tider farer hen

Gal 3,23-29 Kledd dere i Kristus (Overlapper med tekst på Same I)

580 Alltid vil jeg glad bekjenne: Jeg er døpt i Jesu navn … kledd i dåpens hvite skrud

377 Kven kan seia ut den glede … gå med krans og kvite klede

492 Ein fin liten blome … Ein kledning eg fekk

594 Kvite klede, himmelglede ... og no ber eg kappa di

579 Kristus kom med vann og blod

Joh 3,26-30 Han skal vokse, jeg skal avta

891 Å salige dag … benkes ved brudgommens bord

245 Herre, du Herre, skal vokse og jeg skal forringes

Tredje rekke

Esek 36,25-29a Renselse og et nytt hjerte

515 Ånd over ånder … skap fornyede hjerter

416 Du Far og Herre, du som rår … forny vårt hjarte

485 Jesus, Jesus, ham alene … ta mitt hjerte som ditt eget

819 Bred dina vida vingar ... en vilja ny och god

Rom 6,3-8 Forenet med Kristus i dåpen (Overlapper med tekst på Pånatt A)

Se salmer til Rom 6,3-11 på pånatt A

Joh 3,1-13 Jesus og Nikodemus (Overlapper med tekst på 4sif II)

701 Så vide om land … han hører hvert sukk som i nattens stund

586 Fylt av glede … født på ny til liv

517 Vinden ser vi ikke, men vi merker den, snart som stille susing

521 Som vinden stryker mine kinn ... slik er den Hellig´åndens vind