Harald Kaasa Hammer 15. november 2013

2. søndag i påsketiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jes 43,10-13 Dere er mine vitner

N 534 Én Gud og alles Fader

N 196 Døden må vike for Gudsrikets krefter … Ingen skal rive oss ut av Guds hånd

eller Apg 1,1-5 Løftet om Ånden (Overlapper med tekst på KrHi A)

230 Du som går ut fra den levende Gud … salighets ord i apostlenes spor

275 O store Gud, vi lover deg … Profeter og apostler glad, og dine vitner rad på rad

765 Gledens Herre, vær vår gjest … Gjør vårt måltid til en fest

1 Kor 15,12-21 Nå er Kristus stått opp

212 Å, gledesfylte stund ... Var han ... forblitt i dødens fengsel, hva var vel da vår tro

599 Kristus, du er alt mitt håp

  83 Saligheten er oss nær … Jeg skal opp i dommen stå, inn med fryd i himlen stige

Joh 21,1-14 Peters fiskefangst (Overlapper med tekst på Same III)

203 De trodde at Jesus var borte

Andre rekke

Jer 31,1-6 Enda en gang vil jeg bygge deg

536 Guds menighet er jordens største under … Med jubel skal de høste hva de sådde

102 Vi skal se deg, Herre Jesus … Vi står opp til sang og dans

eller Apg 1,1-5 Løftet om Ånden - Se første rekke

1 Joh 5,1-5 Troen har seiret

101 Kristus er verdens lys … Vi som er hans, må elske våre søsken

641 La meg for alltid være ditt barn … Og hjelp meg du å bære i hjertet dine bud

Joh 21,15-19 Jesus og Peter

403 Jesus deg møter alvorleg og kjærleg

347 Dyraste Jesus, deg vil eg elska

434 Det er navnet ditt jeg roper

Tredje rekke

Jes 45,5-8 Jeg skaper lyset og mørket

204 Han er oppstanden. Halleluja … Frelse og fred ved Jesus vi fikk

561 Midt i vår verden, her hvor vi bor … Lyset og mørket, himmel og jord, møtes her

eller Apg 1,1-5 Løftet om Ånden - Se første rekke

1 Pet 1,3-9 Et levende håp

214 Han sto opp før dagen demret; Han sto opp da troen sviktet

251 Det kom et gledesbud … om prøvens ild

Joh 20,24-31 Jesus og Tomas

200 Kom, Frelsar, kom inn … så kvar tvilar må sjå

444 Å, Herre Krist, når tvilen siver … når Tomas mener å nå til tro

451 Ingen jubel regnet … den dagen da jeg sa ja … favnen som bar meg før fikk et ansikt