Harald Kaasa Hammer 28. oktober 2013

2. søndag i fastetiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

1 Mos 32,24-30 Jakobs kamp

119 Hjelp meg, Herre Krist, å strida

467 Hjelp meg, o kjæreste Jesus, å vinne

478 Vær sterk, min sjel, i denne tid

Jak 1,2-8 Tro i prøvelse

113 Ingen vinner frem til den evige ro

627 Jesus, lær du meg å bede

442 Be for oss, Herre, i vår nød

Se også salmer om tvilen til 3sia I

Matt 15,21-28 Den kanaaneiske kvinnen

464 Velt alle dine veie … vendt en annen vei, og ikke så din smerte

158 Jesus, din søte forening å smake … Jeg vil med kvinnen fra Kanaans egne

476 Styr du min vandring … Ro jeg ei gir deg førenn du frir meg. Signe du meg

615 Vi bærer mange med oss … o Gud, vi ber for dem

469 Som hjorten så klagende skriker … I smerte jeg hendene vrider

Andre rekke

1 Mos 3,8-15 Oppgjør etter syndefallet

728 Adam, kvar er du ... Den jord som er vår, ligg plyndra og plaga

340 Guds Sønn har gjort meg fri … tross slangen tusenfold

111 Du nådens sol og sete … den gamle Adams lyst

219 Jeg ser deg, o Guds lam, å stå … mot Adams falne ætt

Rom 5,17-19 Fall og rettferdighetens gave

347 Dyraste Jesus, deg vil eg elska. Like til døden elska du meg

345 Å kor djup er Herrens nåde … Det er rikeleg forløysing i det blod som rann for oss

352 Ren og rettferdig … Sønnen har gjort meg virkelig fri

Luk 7,36-50 Hun som fikk syndene tilgitt

343 Hvilken venn vi har i Jesus! Alt han vet

383 Jeg vil gi deg, å Herre, min lovsang … Ingen andre er verdig den sangen

156 O Jesus, som har elsket meg … Å, ta meg inn i nådens favn

114 Høyr, krukka brast, og salven ser du renna … Lat inkje sparast, lat din kjærleik strøyme

Tredje rekke

Jes 55,1-7 Søk Herren (Overlapper med tekst på 3siå II)

398 I dag er nådens tid

    3 Å kom, å kom, Immanuel ... Du, Isais renning, kom, sett fri ditt folk

964 I dag, om du får høre Guds røst

2 Kor 6,1-10 Tålmodighet i tjenesten

424 Eg har ei teneste stor for Gud … om det i striden går tungt og trått

627 Jesus, lær du meg å bede ... og når jeg i striden trettes

222 Kristus, konge, du regjerer ... får vi byrder som er tunge

Luk 13,22-30 Den trange dør (Overlapper med tekst på BoB I)

113 Ingen vinner frem til den evige ro, som seg ei veldig fremtrenger

166 O hode, høyt forhånet … Å, vil du kjennes ved meg

643 Du som veien er og livet … og du hist må kjenne oss

261 Der mange skal komme fra øst og fra vest ... med Abraham, Isak og Jakob til gjest

542 Guds hus er eit under ... med Abraham, Isak og Jakob rundt bord

599 Kristus, du er alt mitt håp ... Ditt oppreisnings ord jeg hører

766 Herre din jord bærer mat nok for alle … dekke et langbord i verden, som alle