Harald Kaasa Hammer 4. oktober 2013

2. søndag i åpenbaringstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jes 42,1-6 Herrens tjener, et lys for folkene (Overlapper med tekst på Lysm I)

101 Kristus er verdens lys

529 Vidunderligst av alt på jord ... med rett og fred og glede

Apg 18,24-19,7 Johannesdåpen og kristen dåp

590 En stor og mektig gave ... På veien gjennom livet går jeg meg ofte vill

581 Å, la din Ånd nå med oss være ... nå døpes til din seierdød

Matt 3,13-17 Jesus blir døpt

583 Anden over vatnet sveiv ... Anden over Jordans å ned som duva dalar

360 Jesus, du har brakt Guds rike nær i ord og sakrament

Andre rekke

2 Mos 1,22-2,10 Moses blir født

104 I et skur ved Betlehem ... lå Guds dyrebare ord som et nyfødt barn i høyet

  56 En krybbe var vuggen som ventet ham her

Ef 1,7-12 Guds viljes mysterium

482 Deg å få skode ... Ver du min visdom

354 O Jesus, du som fyller alt i alle

    1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

Mark 1,3-11 Døperen Johannes og Jesu dåp

    9 Rydd vei for Herrens komme

264 I tro under himmelens skyer ...vend om, vend om til Gud

335 Guds Sønn er kommet til oss ned ... Da sendte Gud sin egen Sønn

Tredje rekke

Jes 53,6-9 Han har båret deres synder

132 Her ser jeg et tålmodig lam ... som bærer andres sorg og skam og hele verdens synder

359 Jeg har en venn som har gitt sitt liv ... Jesus som tar på seg både min skyld og dom

357 Frälsare på korsets stam ... du som bar min synd och skam

674 Pris være Gud … Send oss til verden med håp og rettferdighet

Kol 1,15-20 Skapelse og forsoning (Overlapper med tekst på Skap III)

297 Syng for Herren, sol og måne, alle stjerner han har tent ... du Guds kirke

240 Måne og sol, skyer og vind skapte vår Gud ... allting er hans

299 Store Gud vi lover deg. Land og hav og atmosfære ... Kosmos roper: "Gud er Gud!"

Joh 1,29-34 Guds lam bærer verdens synd

166 O hode, høyt forhånet

381 Takk at du tok mine byrder, eit høgfjell av synd og av skam

357 Frälsare på korsets stam … låt mig nu få känna här att du mina bördor bär

165 Du Guds lam uskyldig

153 Til lammets måltid får vi gå

185 Mitt eneste håp er det som jeg fikk i den hellige dåp ... Han døde min død