Harald Kaasa Hammer 26. september 2013

2. søndag i adventstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Salme 33,18-22 Han kan fri dem fra døden

108 Vår Gud han er så fast en borg, han er vårt skjold

    3 Å kom, å kom, Immanuel 

Hebr 6,13-19a Et fast anker for sjelen

321 Løftene kan ikke svikte ... Gjør du som Abraham gjorde

445 Trua ser dei kvite marker ... Abraham såg Kristi dag

391 Som bonden tek eit fang av markas grøde … Mitt liv er berre lengt, ja berre hud

896 Kvar gong Jesu namn eg nemner … ankre der, høgst velsigna gå med landlov

244 Så kom Guds Ånd i Zachariæ tunge ... Den pakt og ed til Abraham og flere

Joh 14,1-4 Jeg vil ta dere til meg (Overlapper med tekst på 4sip III)

895 Ja, engang mine øyne skal se Kongen i hans prakt ... så er jeg i mitt hjem

493 Eg lyfter mitt auga ... Eit rom i din himmel du reier åt meg

Andre rekke

Jes 65,17-19 Ny himmel og jord

511 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte

  15 Kom, konge, kom i morgenglans

895 Ja, engang mine øyne skal

1 Kor 15,50-57 Vi skal bli forvandlet (Overlapper med tekst på Minne III)

179 Velsignet vær, o Jesus Krist ... jeg opp skal stå et bedre land å finne

891 Å salige dag som i håpet vi venter

899 Jeg tror på jordens forvandling

194 Jesus lever, graven brast ... døden oppslukt er til seier

Luk 21,27-36 Guds rike er nær, våk og be

892 Guds Son ein gong i morgonglans skal atter koma att … når han på sky skal koma att

  11 Jeg løfter opp til Gud min sang ... og løfter opp mitt hode

549 Herre Gud, hvor er din bolig ... Bak de timer som vi frykter, finnes trøst

881 Min største hjertens glede ... Hjelp at jeg ikke blunder

508 I den stille, klare morgen ... Fikentreet varsler sommer

Tredje rekke

Jes 2,1-5 Herrens fjell i de siste dager

319 Lær meg å kjenne dine veie og gå dem trøstig skritt for skritt

272 Dei skal gå til den heilage byen

689 Løft høgt hans kross ... her er kongen utan sverd og prakt ... frå dei fjerne land

687 Nå lovsyng Herrens navn ... hvert folk på jorderik

479 Fordi han kom og satte spor i støver … ja, derfor tør vi kjempe uten våpen

Hebr 10,35-39 Bare en kort stund (Overlapper med tekst på Forf II)

  75 Jeg er hos Gud i nåde

695 Rop det ut med hjertets jubel ... Vi vil vitne om din frelse ... tjene mennesker frimodig

643 Du som veien er og livet ... deg det er på hvem vi tror

Joh 16,21-24 Angst og glede (Overlapper med tekst på 4sip I)

881 Min største hjertens glede ... Da skal det skje at sukket skal byttes bort med sang

468 Hos Gud er evig glede ... La korset kun meg kue, det er en liten stund

412 Halleluja, jeg har min Jesus funnet ... Det er en liten tid så har jeg vunnet

631 Det er makt i de foldede hender

882 Eg veit i himmerik ei borg