Harald Kaasa Hammer 21. november 2013

2. Pinsedag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Joel 3,1-2 Når Ånden blir utøst

572 Herre, samle nå oss alle … nådig du din Ånd oss sende

574 Ånd fra himlen, kom med nåde … Kom til gamle, kom til unge

513 Nå ber vi Gud, Den hellig Ånd

Apg 10,34-48 Ånden kom over alle

547 Syng for Herren, hele verden

264 I tro under himmelens skyer

Joh 16,5-11 Ånden går i rette med verden

236 Det skal ei skje ved kraft og makt … Han fører sannhets sak på jord

418 Jesus, du er den himmelveg … sende så Anden sin til jord

Andre rekke

Jes 44,3-5 Min Ånd vil jeg utøse

226 Kom, regn fra det høye

373 Hvert et lys i livets natt … dens strømmer, klare, milde bringer liv og helsebot

560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg … vi tilhører deg

956 Du sender ut din Ånd

841 Den blomstertid nå kommer … vårt liv, vår jord, det hele er ditt, vår Gud og Far

Apg 11,19-26 Den første hedningekristne menighet

686 Oppløft ditt syn, du kristensjel … Herrens hånd er her å merke

512 Kom, Hellig Ånd med skapermakt … du kraft av Herrens høyre hånd

Joh 6,44-47 Far drar mennesker til Jesus

111 Du nådens sol og sete … å, drag og hold du meg

570 Dype, stille, sterke, milde … sjeler leder til den gode hyrdes favn

799 Syng i stille morgonstunder … Lys og lei oss, ljosens Fader

Tredje rekke

2 Mos 17,1-7 Vann av klippen

341 Klippe, du som brast for meg

469 Som hjorten så klagende skriker i tørst … For du er den levende kilde

Apg 15,1-11 Apostelmøtet om folkeslagene

532 Guds kirkes grunnvoll ene … når den i liv og lære for verden splittet står

404 Slik som eg var … Å, eg fekk sleppa den byrda eg bar

352 Ren og rettferdig, himmelen verdig

Joh 7,37-39 Elver av levende vann (Overlapper med tekst på Piaft A)

955 Du sender ut din Ånd, halleluja, og du gjør alle ting nye

226 Kom, regn fra det høye ... så alt hva vår Jesus har lovet må gives

227 Sannhets tolk og taler ... Nådebrønn, la rinne vann for tørstig sinn

441 Eg veit ein hage full av fred … Eg veit ei kjelde, frisk og klår

697 Der det nye livet lever … og når Ordets nøkler åpner en lukket hjertegrind