Harald Kaasa Hammer 14. november 2013

2. Påskedag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jona 2,1-11 Noen overveielser foran gudstjenesten og prekenen

191 Solen på himmelen lukket sitt øye … Fisken skjøt Jona av buken på stranden

187 Se Krist, som lå i dødens bånd … Å skjebnestund, da liv og død i nærkamp

190 Som den gylne sol frembryter … ligger jeg i usselhet … å, her er dog håp tilbake

Apg 13,32-35 Jeg vil oppfylle løftene

270 Hen over jord et pilgrimstog … Fra slekt til slekt det langsomt skred

  89 Hør nå godt nytt … Konger og fyrster har hjertelig lengtet

Luk 24,13-35 Emmaus-vandrerne

562 Så pynter vi vårt hus til fest … Av graven sto han opp igjen. … En hellig søndag morgen

818 O bli hos meg! Nå er det aftentid

860 Bli hos oss, Mester, dagen heller

605 Opp, jublende sang ... Hvor Jesus er inne, der lyser han fred

765 Gledens Herre, vær vår gjest … Gjør vårt måltid til en fest

764 Gud signe maten på vårt bord

Andre rekke

1 Mos 45,1-15 Josef forteller hvem han er

214 Han sto opp før dagen demret … Han sto opp da troen sviktet

524 Kom, la oss kjærlig vandre … på veien ikke stride

504 Vi er barn av lys og skygge … Sammen sterke, sammen svake, og vi deler livet nå

531 Én Gud og alles Fader … én ånd i alles røst

1 Pet 1,18-23 Han som reiste Kristus opp (Overlapper med tekst på Nyaft I)

882 Eg veit i himmerik ei borg … Eg med mitt blod deg dyrt har løyst

  11 Jeg løfter opp til Gud min sang … med hvite kleder som er todd i lammets blod

580 Alltid vil jeg glad bekjenne … Jesus, i ditt dyre blod har jeg frihet, kraft og mot

496 Ver ikkje redd! ... som kjøpte deg til Gud med blodet sitt

346 Jeg vil prise min gjenløser ... med sitt blod han kjøpte meg

279 Overmåte fullt av nåde … Vi fikk livet, fikk det givet - hva fikk han som har betalt

Luk 24,36-45 Jesus viser seg for disiplene

200 Kom, Frelsar, kom inn … Ja, tolk med din kjærleik det levande ord

    7 Opp, gledest alle … i kjøt og blod seg kleda

207 Livet vant, dets navn er Jesus

541 Det fins et hellig kall … og stengte vår dør, har vi fått erfare hva fellesskap gjør

622 Dine gaver venter på oss, Jesus … gi oss liv som lever etter døden

Tredje rekke

Jer 31,9-13 Jeg vender deres sorg til fryd

643 Du som veien er og livet … Hjelp oss på de trange stier

469 Som hjorten så klagende skriker … og drikke så gjerne jeg ville

189 Guds kyrkje, syng kring vide jord

2 Kor 5,14-19 En ny skapning (Overlapper med tekst på 4sif II)

207 Livet vant, dets navn er Jesus … Jesus døde for oss alle

209 Døden må vike for Gudsrikets krefter … Se i oppstandelsens tegn skal vi leve

866 Mens tidene går … og leve mitt liv i ditt hellige navn

193 Han er oppstanden, store bud! Min Gud er en forsonet Gud

Joh 20,11-18 Jesus og Maria Magdalena

104 I et skur ved Betlehem … Gjennom hagens klare dugg … brøt Guds dyrebare Ord

422 Jesus, det eneste … fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn

199 Å salige stund uten like … jeg skal få bringe hans venner det salige ord

347 Dyraste Jesus, deg vil eg elska