Harald Kaasa Hammer 25. november 2013

23. søndag i treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jes 1,16-19 Kom, la oss gjøre opp vår sak

352 Ren og rettferdig

  11 Jeg løfter opp til Gud min sang ... hvite kleder ... i Lammets blod

2 Tess 1,10b-12 Verdige det kallet dere har fått

579 Kristus kom med vann og blod ... vi i ham er verdig

627 Jesus, lær du meg å bede ...og i kristen vandel viser at du i mitt hjerte bor

Mark 10,28-31 Få hundre ganger så mye igjen (Teksten er en parallell til Matt 19,27-30 på Ving III)

108 Vår Gud han er så fast en borg ... Og om vårt liv de tar

378 Da Jesus satte sjelen fri ... Hva gjør det så

375 Å, at jeg kunne min Jesus prise ... hva gjør det da

Andre rekke

Salme 73,23-28 Siden tar du meg opp i herlighet 

430 Alltid hos deg, min Gud

422 Jesus, det eneste ... ta meg til sist i din herlighet inn

961 Den som mister livet for min skyld ... siden tar du meg opp i herlighet

2 Kor 5,4-10 Lønn for det onde og det gode

667 Kvardagskristen vil eg vera ... kvardagsbunad skal for himlen skiftast om

341 Klippe, du som brast for meg ... når jeg for din domsstol står

314 Alt står i Guds Faderhånd ... arv og lønn

532 Guds kirkes grunnvoll ene ... sin lønn for kampen her

Joh 5,24-29 Å stå opp til livet eller til dom

880 Oppstandelsen og livet visst ... ved tro på ham vi livet får

510 Herre, når din time kommer ... kaller du oss ut av døden

102 Vi skal se deg, Herre Jesus ... når du reiser oss fra graven

Tredje rekke

Jes 51,11-16 Jeg er den som trøster dere

  75 Jeg er hos Gud i nåde, hva skader verden meg

189 Guds kyrkje, syng kring vide jord ... som sleit med velde Satans band

1 Tess 4,13-18 Når Herren kommer

  11 Jeg løfter opp til Gud min sang ... Vår Herre Krist han henter meg

196 Påskemorgen slukker sorgen ... Se, i skarer opp vi farer

881 Min største hjertens glede ... skal holde himmelfart

Matt 24,35-44 Dagen og timen kjenner ingen

549 Herre Gud, hvor er din bolig ... Gud, ditt ord står evig fast

890 Å, hvor salig å få vandre ... Å, må ingen bli tilbake

222 Kristus, Konge, du regjerer ... Jesus, la oss være rede når du kommer