Harald Kaasa Hammer 25. november 2013

22. søndag i treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Fork 4,17-5,6 Vær ikke snar med munnen

157 Hør en lovsang, høye himler ... stem min tunge, sjel og ånd

158 Jesus, din søte forening å smake ... styr du min tunge og tankene mine

501 Herre, takk for dine gåver, for din kjærleik, for din fred

650 Når vi undrast på … Når vi ser kor mange harde ord og løgner som blir sagt

Jak 3,7-12 Tungen

694 Gi dem mitt ord! Slik taler Gud til oss

548 Jesus, Frelser, vi er her ... godt å tenke, tale, gjøre

Matt 12,33-37 Treet og fruktene og tungen

667 Kvardagskristen vil eg vera

814 Nå solen går ned ... hørte hvert ord som gikk ut av min munn

438 Eg kjem med tome hender ... helga mine ord

616 La din vingård bære frukt

567 Herre, tal, din tenar lyder ... lat det gode frukter bera

Andre rekke

Ordsp 6,20-23a Forkast ikke det du har lært

582 Milde Jesus, dine hender ... en gang båret av din mor

576 Som spede barnet drikk si mjølk

571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes ... La Ordet gå i arv og eie til våre barn i tusen ledd

Fil 2,1-4 Ikke selvhevdelse, men ydmykhet

531 Én Gud og alles Fader

734 Guds kjærleik er som stranda og som havet ... og fangeklede er vårt stengde eg

Joh 12,35-36 Tro på lyset, bli lysets barn

431 La oss vandre i lyset

  31 Du være lovet, Jesus Krist ... at lysets barn vi blive må

807 O Kristus, du som lyset er

101 Kristus er verdens lys

411 Jesus, styr du mine tanker … et Guds barn jeg være må

Tredje rekke

3 Mos 19,1-2.16-18.33-34 Dere har selv vært innflyttere

711 Del ditt brød med sulten bror

732 På veiene ute i verden går de som har mistet sitt hjem

Jak 2,1-9 Rike og fattige i menigheten (Overlapper med tekst på 1mai II)

731 Jeg folder mine hender små ... La alle barn i verden få det like godt som jeg

732 På veiene ute i verden ... Hvor skulle de møte din godhet om ikke hos oss

766 Herre, din jord bærer mat nok for alle ... Lær oss å dekke et langbord i verden

526 Velsigna band som bind

Luk 10,25-37 Den barmhjertige samaritan

671 Da jeg trengte en neste, var du der

802 Gjennom denne dagens timer ... la min tro forhindre at jeg går forbi en annen

716 Herre, jeg vil gjerne takke ... Tal til meg så jeg kan stanse for å hjelpe