Harald Kaasa Hammer 25. november 2013

21. søndag i treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jer 29,4-7 Be til Herren for byen

520 Gå gjennom byens lange, rette gater ... Stryk ømt henover slitte, grå fasader

539 Dine løfter er mange ... du har ment med at vi bor der vi bor

674 Pris være Gud ... gir deg vår lovsang, vårt liv og vår arbeidsdag

Rom 13,1-7 Forholdet til styresmaktene

666 Å leva, det er å elska ... i arbeid mot rikare mål å trå

605 Opp, jublende sang ... det gode å gjøre

715 Gud, du er rik ... til gjerninger båret av tro

Matt 22,15-22 Gi keiseren hva keiserens er (Overlapper med tekst på 17mai II)

310 Sørg du for meg, Fader kjær ... Sørg for all vår øvrighet

735 Gud, i en tid da alle krefter røynes ... rens du vår tanke og vår politikk

Andre rekke

5 Mos 15,7-8.10-11 Lukk opp hånden

608 Når vi deler det brød som du oss gir

667 Kvardagskristen vil eg vera ... Sjå, der kjem ein sjuk og fatig

1 Joh 3,16-18 Den som lukker sitt hjerte

141 Han gikk den tunge veien ... Han gav sitt liv på korsets tre, han gjorde det for oss

732 veiene ute i verden ... Hvor skulle de møte din godhet om ikke hos oss

737 Herre, du vandrer forsoningens vei ... Herre, du vandrer forbrødringens vei

843 Ei sol på frostklår … Du femner oss i kjærleik, Gud, igjennom livsens vinterdag

420 Herre Jesus, lat meg læra av ditt ord og av di gjerd

Luk 16,19-31 Den rike mann og Lasarus

676 Du åpner døren for ditt rikes komme ... fra dem som lider utenfor vår dør

740 Eit lite barn voks opp til mann ... dei som bur i svolten kring vår jord

Tredje rekke

Fork 5,9-14 Rikdom kan bli til ulykke

711 Del ditt brød med sulten bror

326 Gud, lær meg å se ... at dine øyne ser alt som meg skjer

1 Tim 6,6-12 Gudsfrykt, nøysomhet og tro (Overlapper med tekst på Skap I)

410 Far, verden, far vel ... rikdom og gull, du jorderiks avgud

119 Hjelp meg, Herre Krist, å strida i di kraft den gode strid

Luk 12,13-21 Den rike bonden (Overlapper med tekst på Høstt I)

290 Takk, gode Gud, for alle ting

713 Intet er vårt. Alt er ditt ... I fattiges hånd skal gaven bli lagt