Harald Kaasa Hammer 25. november 2013

20. søndag i treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

1 Sam 18,1-4 Jonathan slutter pakt med David

867 Gud, når du til oppbrudd kaller ... takk for hver en venn jeg vant

712 Himmelske Far, du har skapt oss ... hjem og familie, venner

Hebr 13,1-3 Søskenkjærlighet og gjestfrihet

  50 Fra fjord og fjære ... vi har hans engler hyst

617 Vårt alterbord er dekket ... Nå er vi Jesu venner

Joh 11,1-5 Jesu venner i Betania (Overlapper med tekst på Minne II)

526 Velsigna band som bind ... Om nokon av oss lid, så græt vi andre med

871 En dag forlater jeg hjem og kjære venner ... Noen skal ... bære meg trygt mot en nåde

Andre rekke

1 Mos 2,18-25 De to skal være ett

304 Når heile verda syng mot Gud

655 Guds godhet sang i sinnet

Ef 5,31-33 Mysteriet Kristus og kirken

653 Herre over alle slekter ... gi vårt korte liv her nede tapper kraft og hellig glede

522 Mektigste Kriste, menighetens Herre

527 Kristne, la oss søke sammen

Mark 10,2-9 Ekteskap og skilsmisse

651 Kjærlighet fra Gud ... som en yndig brud

657 No vender Guds kalenderblad ... Ein brudgom får si brur

656 Kjærleik er gleda, uendelig sterk ... den kjem frå han

Tredje rekke

Rut 2,8-11 Boas og Rut

667 Kvardagskristen vil eg vera ... Sjå, der kjem ein sjuk og fatig

552 Her er Guds hus og himlens port ... la fienden meg ei røre! Jeg er en fattig

732 På veiene ute i verden ... så glade vi deler med andre vårt land og vårt daglige brød

Ef 6,1-4 Oppdragelse etter Herrens vilje

644 Ditt barn eg no vil vera ... lær meg ditt ord og bod

569 Guds ord, det er vårt arvegods, det våre barns skal være

Matt 18,1-11 De små har sine engler hos Gud (Overlapper med tekst på Mikkel I)

592 For augo våre faldar … eit vakkert lite menneske, eit bilete av Gud

407 Gud græt der kjærleik vik ... der uskuld til eit barn vert krenkt

523 Gud er her til stede ... Gi meg barnlig enfold

323 Kor stort, min Gud, at eg ditt barn får vera

331 Du lyser din fred over barnet ... du vernar og vaktar den vesle

775 Alle dei fuglar som flaug … Ingen er trygg som den englane ringar med vakt

777 Nå hviler dyr og blomster … Nå ber jeg deg å sende din englevakt hit ned

786 Jeg er trygg hos deg

779 Jesus elsker alle barna