Harald Kaasa Hammer 28. oktober 2013

1. søndag i fastetiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

1 Mos 2,8-9;3,1-8 Syndefallet

113 Ingen vinner frem … verg deg i fristelsens stunder … dersom den får sjelen fanget

  99 Jesus från Nasaret … löser ur vanmakt, ur synd och skam

199 Å salige stund uten like … jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønn jeg ham så

Jak 1,12-16 Gud frister ingen

791 Rinn nå opp i Jesu navn … at jeg ikke skulle synde og på onde veier gå

580 Alltid vil jeg glad bekjenne ... Når jeg fristes, vil jeg svare: Jeg er døpt i Jesu navn

343 Hvilken venn vi har i Jesus … Blir du fristet eller prøvet

Matt 4,1-11 Jesus blir fristet

120 Du er Guds Sønn, den sterke ... Du holdt det første bud

108 Vår Gud han er så fast en borg … Et Guds ord kan ham binde

571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes ... All Satans løgn og lærdom knus

Andre rekke

1 Mos 4,1-7 Du skal være herre over synden

108 Vår Gud han er så fast en borg … Om verden full av djevler var

111 Du nådens sol og sete ... alt ondt du vet å nevne, å trede under fot

136 Jesus för världen givit sitt liv ... lös mig från alla frestarens garn

1 Kor 10,10-13 Ingen overmenneskelig fristelse

397 Nå bør ei synden mere … Å kaste bolt og bånd på synden når den fødes

115 Jesus, lyft ditt ljose merke ... du, den sterke, kan oss verja

522 Mektigste Kriste ... før du selv striden for de barn så svake

Matt 16,21-23 Om lidelsen og Peters protest

109 Når meg min synd vil krenke … gi kraft til å forsake all synd og ondt begjær

171 Naglet til et kors på jorden ... Hjelp at jeg fra synden treder

Tredje rekke

2 Sam 12,1-10 Natan og David

597 Jeg står for Gud som allting vet

859 Ser jeg meg i verden om … onde makter vil meg friste

Hebr 5,7-9 Jesus bad med høye rop

140 O Herre la mitt øye få … Det er vår egen time

339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte

Matt 26,36-45 I Getsemane (Overlapper med tekst på Lang I)

171 Naglet til et kors … Vredens fulle beger drikke, må han, skal han, ellers ikke

173 Hill deg Frelser og forsoner … Stå meg bi når fienden frister