Harald Kaasa Hammer 6. desember 2013

1. mai – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jes 58,6-10 Den rette faste: å bryte åk (Overlapper med tekst på Aske III)

711 Del ditt brød med sulten bror

714 Brød for verden lot du vokse

608 Når vi deler det brød som du oss gir

731 Jeg folder mine hender små

479 Fordi han kom og var som morgenrøden ... fordi han sprengte buret som en løve

759 Fagert er landet du oss gav ... lær oss å gå dine vegar

738 Noen må våke i verdens natt

1 Joh 4,16-21 Vi elsker fordi han elsket oss først (Overlapper med tekst på Enh II)

319 Lær meg å kjenne dine veie ... å kjenne din grenseløse kjærlighet

666 Å leva, det er å elska

142 Fremdeles blør den kjærlighet ... O Kjærlighet, la oss få se den vei som vi skal gå

727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde ... gi oss forvandlingens kraft fra deg

Luk 6,31-36 Gjør godt og vær barmhjertige

673 Har vi sten i våre hender ... alle trenger vi en bror

715 Gud, du er rik ... din miskunnhet tar ikke slutt

724 Stjernene lyser fremdeles i mørket ... Alt som er skapt, er vår søster og bror

Andre rekke

Amos 8,4-7 Dere som tråkker fattigfolk ned

713 Intet er vårt. Alt er ditt

735 Gud, i en tid da alle krefter røynes ... rens du vår tanke og vår politikk

Jak 2,1-9 Rike og fattige i menigheten (Overlapper med tekst på 22sit III)

731 Jeg folder mine hender små ... La alle barn i verden få det like godt som jeg

732 På veiene ute i verden ... Hvor skulle de møte din godhet om ikke hos oss

766 Herre, din jord bærer mat nok for alle ... Lær oss å dekke et langbord i verden

Luk 14,12-14 Innby fattige og uføre

622 Dine gaver venter på oss, Jesus … Like mye gir du til oss alle

711 Del ditt brød med sulten bror

714 Brød for verden lot du vokse

667 Kvardagskristen vil eg vera

Tredje rekke

2 Mos 2,23-25;3,7-10 Nødropet har nådd opp til meg

730 Gi fred, å Herre Gud, gi fred ... Stig sterk og nådig til oss ned

738 Noen må våke i verdens natt

704 Vi roper i denne natten

701 Så vide om land ... Han hører hvert sukk

407 Gud græt der kjærleik vik … der kvinner går forslått i frykt

756 Gud signe Noregs land … Stort arbeid ned er lagt … i kav frå vår til vår

838 Snehvit er natten … O Gud, er der en sorg på jord, som ikke og er din

Jak 5,1-6 Lønnen dere holdt tilbake roper

716 Herre, jeg vil gjerne takke ... så jeg ser min nestes nød

717 Kjære Gud, når eg bed ... Gi meg kraft til å dele mitt brød

713 Intet er vårt. Alt er ditt ... Dens nød er ditt rop

744 Guds rike er fylt av rettferd og fred

743 Velsignet være dere som gir brød i tomme hender

407 Gud græt der kjærleik vik ... der munnar svelt

Matt 20,25-28 Ikke for å la seg tjene

712 Himmelske Far, du har skapt oss ...Hele vårt liv skulle tjene andre

737 Herre, du vandrer forsoningens vei ... fri er blott den som kan tjene

539 Dine løfter er mange ... la oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd

364 Så kom du da til sist … mange hadde laget bilder av deg, du sprengte alle bilder da du kom

420 Herre Jesus, lat meg læra av ditt ord og av di gjerd