Harald Kaasa Hammer 25. november 2013

19. søndag i treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Salme 36,6-11 Hos deg er livets kilde

312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud

819 Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig

917 Hos deg er livets kilde

Gal 5,16-26 Livet i Ånden

397 Nå bør ei synden mere ... i kropp og sjel regjere

513 Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd ... tenn i oss den samme, rene ild

521 Som vinden stryk om mine kinn … Og Andens frukt skal vere fred og glede

Matt 5,20-26 Men jeg sier dere

727 Lysenes Gud, kjærlighetens kilde ... Omskap oss Gud, vis verden nåde

524 Kom, la oss kjærlig vandre

Andre rekke

5 Mos 30,11-15 Ordet er deg ganske nær

626 Vær meg nær, å Gud

605 Opp, jublende sang … det gode å gjøre

340 Guds Sønn har gjort meg fri

Rom 2,13-16 Lovens krav i hedningenes hjerter

667 Kvardagskristen vil eg vera

715 Gud, du er rik ... så går vi frimodig til tjenesten inn

Joh 7,14-17 Den som vil gjøre hans vilje

665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære

668 Guds Sønn steg ned å tjene ... Herren glad å tjene

233 Kjærlighet er lysets kilde ... den er frukten av hans Ånd

Tredje rekke

1 Sam 3,1-11 Herren kaller Samuel

567 Herre, tal, din tjener lyder

670 Til kjærleik Gud oss skapte

429 Frå sola stig og strålar ... Han talar og han kallar frå livsens morgonstund

1 Kor 9,19-23 Alt gjør jeg for evangeliet

264 I tro under himmelens skyer ... se ennå er frelse

694 Gi dem mitt ord ... med bønn og gaver, alt vi er og har

684 Å, tenk når engang samles skal ... som hørte deres ord

692 Lat nye tankar tolke Kristi ord ... skal nye røyster kring på jorderik med våre blandast

Luk 9,57-62 Jesus krever alt

643 Du som veien er og livet

111 Du nådens sol og sete ... Mitt hjerte det vil være kun ditt ... Seg, Herre, vil jeg følge

685 Arbeid, for natten kommer … Ta ikke hånd fra plogen

961 Den som mister livet for min skyld