Harald Kaasa Hammer 25. november 2013

17. søndag i treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Job 19,21-27 Jeg vet at min gjenløser lever

346 Jeg vil prise min gjenløser

211 Min gjenløser lever ... og ham skal jeg møte til sist

886 Tenk når engang den tåke er forsvunnet

895 Ja, engang mine øyne skal se Herren i hans prakt

891 Å salige dag som i håpet vi venter

2 Tim 1,7-12 Han har gjort ende på døden

512 Kom, Hellig Ånd med skapermakt, opprett hva synd har ødelagt

196 Påskemorgen slukker sorgen … død er døden

623 Ingen er for liten til å se Guds under … gir oss styrke, håp og tro

650 Når vi undrast på … Når vi ikkje vågar velje … Styrk motet vårt, Gud

Joh 11,17-29 og 30-46 Jesus vekker opp Lasarus (Overlapper med tekst på Minne III)

207 Livet vant, dets navn er Jesus

887 Jeg vet meg en søvn … Han roper: Du døde, kom her ut

871 En dag forlater jeg hjem og kjære venner ... Min død skal Jesus vende

Andre rekke

1 Kong 17,17-24 Elia vekker opp enkens sønn

310 Sørg du for meg, Fader kjær ... sørg for meg og mine

197 Deg være ære, Herre over dødens makt

1 Kor 15,35-45 Det står opp en åndelig kropp

209 Døden må vike for Gudsrikets krefter … Livet er gjemt i et jorddekket frø

845 Så grønn en drakt … Med sjel og kropp skal jeg stå opp

272 Dei skal gå til den heilage byen ... Dei skal møta dei trufaste vener

506 Sions vekter hever røsten ... hver Jesu venn vi der skal finne

Luk 7,11-17 Jesus vekker opp enkens sønn

878 Så stille vi går, vi bærer vår sorg … Vi mistet et barn

198 Ljos over grav som oss livsvoni gav

194 Jesus lever, graven brast ... døden oppslukt er til seier

Tredje rekke

Esek 37,1-5 og 10-14 De døde ben blir levende

190 Som den gylne sol frembryter

556 Opna deg, hjarte! Opna alle dører … einast din Ande liv av død kan reisa

Fil 1,20-26 Jeg er trukket til begge sider (Overlapper med tekst på 4siå III)

378 Da Jesus satte sjelen fri … og døden selv en vinning er

862 I Jesu namn eg no til siste ferd meg reier … Ei vinning døden er

677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme ... for dem som trenger oss vår tid på jorden

Mark 5,35-43 Jesus vekker opp Jairus’ datter

209 Døden må vike for Gudsrikets krefter

614 Vår lovsang skal møte deg ... den hellige time når død og oppstandelse møtes