Harald Kaasa Hammer 25. november 2013

16. søndag i treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Salme 40,2-6 Herren hørte mitt rop

480 Hvem skal vi gå til, Herre, vi som famler i mørket

858 Lei, milde ljos, igjennom skoddeeim ... Før du min fot

Rom 8,19-23 Håpet om herlighet (Overlapper med tekst på Skap II)

93 Ditt skaparljos i stjernor bur ... I trældoms band var livet lagt

250 Gud, lat ditt rike få vekse fram … Jordi … løys både den og oss … Skapningen sukkar

Se flere salmer til Rom 8,19-23 på Skap II

Mark 7,31-37 Jesus sa til den døve: Effata

10 Blomstre som en rosengård ... døve ører ... hører frydesanger ... ører får å høre med

371 Om alle mine lemmer var fylt av bare sang ... jeg kunne ei gjengjelde med takk

375 Å, at jeg kunne min Jesus prise

477 Når stride stormar mot deg jagar ... Det Herren gjer, er alltid godt

Andre rekke

Salme 13,2-6 Hvor lenge, Herre

466 Sorgen og gleden de vandrer til hope

895 Ja, engang mine øyne skal se Kongen i hans prakt

1 Pet 4,12-19 Når en kristen lider

  73 Korset vil jeg aldri svike som så salig bliver endt

409 I dine hender, Fader blid, jeg legger nå ... min sjel og hva jeg er og har

Matt 5,10-12 Salige er de som blir forfulgt (Overlapper med tekst på AH I og Rettf II og Forf III)

77 Du Ord frå alle æver ... til spott og bål og brann

532 Guds kirkes grunnvoll ene ... Selv om den her må bære forakt for sine sår

270 Hen over jord et pilgrimstog ... Tross hat og bål, tross spott og sår

Tredje rekke

Ordsp 9,1-5 Visdommen innbyr til måltid

261 Der mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords i Guds rike

228 O lue fra Guds kjærlighet, o visdom fra det høye ... gi lys til troens øye

1 Kor 1,18-25 Vi forkynner en korsfestet Kristus (Overlapper med tekst på Fastel II)

109 Når meg min synd vil krenke ... Å, hvilke dype saker, hvor undres ei min sjel

106 Alt har du gitt oss, Herre ... Menneskebarna leter etter de vises sten

482 Deg å få skode ... Ver du min visdom

Matt 11,16-19 Likegyldighet og visdom

351 Sjå, han gjeng inn til syndig mann

343 Hvilken venn vi har i Jesus

479 Fordi han kom og var som morgenrøden ... og satt til bords med oss så alle så det