Harald Kaasa Hammer 25. november 2013

15. søndag i treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Mika 6,6-8 Herren har sagt hva godhet er

800 Når dagen ... Hjelp oss i dag å vandre ... å glede andre med hjertet vendt mot deg

890 Å, hvor salig å få vandre hjemad ved vår Faders hånd

743 Velsignet være dere som gir brød i tomme hender ... slik at fiender blir venner

Fil 1,9-11 Kjærlighet rik på dømmekraft (Overlapper med tekst på 8sit III)

415 Alltid freidig når du går veier Gud tør kjenne

319 Lær meg å kjenne dine veie ... Lær meg å kjenne dine tanker og øves i å tenke dem

Matt 5,38-48 Elsk deres fiender

169 Gå under Jesu kors å stå ... For sine fiender, mild i hu, han bad

429 Frå sola stig og strålar ... Gud Fader retter hender utover jorda all

256 Herren Gud har velsignet vår jord … Fra himmelen sendte han regn og sol

Andre rekke

2 Mos 19,1-6 Dersom dere vil lytte til mine ord

309 Lovsyng vår Herre ... han som deg løfter som ørnen på vinger

168 Det hellige kors vår Herre han bar ... All ære og pris den eneste Gud

576 Som spede barnet drikk si mjølk ... lat oss ta imot ditt ord

Fil 4,10-14 Alt makter jeg i ham

310 Sørg du for meg, Fader kjær ... Sørg for legem og for sjel

424 Eg har ei teneste stor for Gud ... for Jesus vil krafta vere

Luk 10,38-42 Jesus hos Marta og Maria

989 Søk først Guds rike

555 Gud, riv oss ut av tidens jag ... for deg kan være stille

458 I Guds stillhet får jeg være

600 Sjå inn i Herrens ansikt … Sitje ved Herrens føter

573 Gi oss no ei nådestund, vår Jesus … la ditt livsens ord til hjarta gå

Tredje rekke

Rut 1,7-11.16-19a Rut og No'omi

233 Kjærlighet er lysets kilde

526 Velsigna band som bind ... Om nokon av oss lid, så græt vi andre med

712 Himmelske Far, du har skapt oss ... Hjem og familie, venner

1 Kor 13,7-13 Størst blant dem er kjærligheten

664 Kom, du Guds kjærleik, kom ... Gjer heilag kjærleiks makt til all mi ytre drakt

666 Å leva, det er å elska

607 O Jesus, for din alterfot … Men om jeg ikke kan forstå Guds vei og skjulte måte

154 Sion, pris din saliggjørerEi forstanden det utgrunner

579 Kristus kom med vann og blod … slikt går over all forstand og fornuftens mening  

886 Tenk når engang den tåke er forsvunnet

895 Ja, engang mine øyne skal ... forvandlet blir hver gåte her til lovsangs jubel der

Joh 15,9-12 Som jeg har elsket dere

703 Å, for djup i Kristi kjærleik

670 Til kjærleik Gud oss skapte