Harald Kaasa Hammer 25. november 2013

13. søndag i treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Salme 92,2-6.13-16 Med ditt verk har du gledet meg

384 Syng lovsang, hele jorden

307 Min sjel, min sjel, lov Herren ... gjør alderdommen ung

581 Å, la din Ånd nå med oss være ... gråhåret tjener kom i hu

283 Gjev meg, Gud, eit salmemæle ... bera frukt i alderdomen

  86 Navnet Jesus blekner aldri ... Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd

1 Kor 12,4-11 Nådegaver til hver enkelt

539 Dine løfter er mange, din trofasthet stor ... Herre, velg for oss de gaver du vil

501 Herre, takk for dine gåver, for din kjærleik, for din fred

531 Én Gud og alles Fader ... én Ånd i alles røst

Matt 25,14-30 Talentene

715 Gud, du er rik ... du byr oss forvalte dem

527 Kristne, la oss søke sammen ... Vi som er så vidt forgrenet, er i deg hverandre nær

Andre rekke

2 Krøn 1,7-12 Salomo ber om visdom

753 Gud, sign vår konge god ... Lys for ham med din Ånd

482 Deg å få skode ... Rikdom og ære som menneske gjev

228 O lue fra Guds kjærlighet, o visdom fra det høye

Ef 4,11-16 Så Kristi kropp kan bygges opp

658 Guds menighet! Lukk opp din munn ... For at vi skal hans nåde se, han lærere oss sender

526 Velsigna band som bind Guds folk i saman her

Luk 12,41-48 En tro og klok forvalter

  20 Lukk opp kirkens dører ... Han vil holde regnskap med sin menighet

222 Kristus, konge, du regjerer ... Jesus la oss være rede

Tredje rekke

2 Mos 18,13-24 Jetro gir Moses råd

627 Jesus, lær du meg å bede ... segner under byrden ned, la den da så meget lettes

524 Kom, la oss kjærlig vandre ... De sterkere de svake skal hjelpe trofast frem

Apg 6,1-7 En ny tjeneste i menigheten

670 Til kjærleik Gud oss skapte ... og så han ut oss sender med det som han oss giv

661 Høstens Herre, når du sender ... Der er de som gikk seg trette

Joh 15,13-17 Jeg har satt dere til å bære frukt

616 La din vingård bære frukt

617 Vårt alterbord er dekket ... Nå er vi Jesu venner 

543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far … Vi vil bygge din kirke, gå ut på ditt ord

544 I en kirke midt i byen … gi vår skyld og smerte kjærlighets forvandling