Harald Kaasa Hammer 25. november 2013

12. søndag i treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Neh 9,19-21 Du forlot dem ikke i ørkenen

73 Korset vil jeg aldri svike ... På de mørke ørkenganger følger siden løftets land

312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud ... Du kveger i ørknen

284 O store Gud, når jeg i undring aner … ser hvor trofast Herren … har ført sitt folk

Hebr 13,5-6 Jeg slipper deg ikke

430 Alltid hos deg, min Gud ... aldri vil slippe én av dem du eier

277 Gladelig vil vi halleluja kvede ... trøster og hjelper i sværeste våde

344 O Jesus, åpne du mitt øye ... en trøster og en hjelper god

818 O bli hos meg ... du, hjelpeløses hjelper

495 Alle har hast … Hvem bryr seg om at jeg er redd? Ingen har tid til å høre

Matt 6,24-34 Vær ikke bekymret for livet

989 Søk først Guds rike

310 Sørg du for meg, Fader kjær ... ikke mer bekymret her om min fremtid spørre

488 Ingen er så trygg i fare ... sine barns bekymring kjenner

812 Se, solens skjønne lys og prakt ... kast all bekymring bort

313 Kjære Guds barn, ver utan sorg

483 Ha ingen uro, ingen bekymring, alt du behøver, har du i Herren

Andre rekke

Jes 49,13-16 Kan en kvinne glemme

278 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

316 Nu vill jag sjunga om modersvingen ... Nu vill jag vila vid modershjärtat

554 Høyr kor kyrkjeklokka lokkar ... Om ei mor enn barnet gløymer

774 Jeg er hos deg, min Gud … som barnet hos sin mor

581 Å, la din Ånd nå med oss være ... Ja, skriv ditt navn ... og deres i din høyre hånd

2 Kor 9,1-8 Tjenesten for de hellige

524 Kom, la oss kjærlig vandre ... De sterkere de svake

712 Himmelske Far, du har skapt oss ... Lær oss å ofre deg penger

Luk 8,1-3 Kvinner som fulgte Jesus

802 Gjennom denne dagens timer ... om jeg følger Kristus efter

264 I tro under himmelens skyer ... skal kristne ... få virke i bygder og byer

539 Dine løfter er mange ... la oss bli til hjelp for dem

677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme ... leve for dem som trenger oss

716 Herre, jeg vil gjerne takke ... Vis meg tjenersinnets vei ... Før meg dit jeg trenges mest

Tredje rekke

4 Mos 13,17-27 Moses sender ut speidere

890 Å, hvor salig å få vandre ... snart er endt vår ørkenvandring

510 Herre, når din time kommer ... Dine gaver gir oss forsmak

269 Når jeg blant englers kor engang min Jesus skue får … på Kanaans lyse strand

884 Når mitt øye, trett av møye … Ja, jeg skuer dine druer, paradis, den livets frukt

Rom 1,16-17 Guds kraft til frelse (Overlapper med tekst på Ref A)

207 Livet vant, dets navn er Jesus ... for at vi ved tro skal leve

354 O Jesus, du som fyller alt i alle, som rik på miskunnhet og nåde er

Joh 4,27-30.39-43 Kvinnen som vitnet 

695 Rop det ut med hjertets jubel ... Livet kan bli nytt fra nå av

699 Hører du den hemmelige sangen ... Midt mellom folkene løfter vi navnet

818 O bli hos meg ... I liv og død, o Herre, bli hos meg

860 Bli hos oss, mester ... vi bærer fram den samme bønn