Harald Kaasa Hammer 25. november 2013

11. søndag i treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jes 64,6b-65,2 Kan du rolig se på dette, Herre?

464 Velt alle dine veier ... som om han i sitt hjerte var vendt en annen vei

    3 Å kom, å kom, Immanuel, og løys ditt bundne Israel

429 Frå sola stig og strålar ... Gud Fader retter hender ut over jorda all

Rom 9,2-5;10,1-4 Guds gaver til Israel

693 Løftet i Guds ord vi kjenner, løftets ord for Israel

335 Guds Sønn er kommet … Det Herren selv i loven bød, det skulle vært vår glede

Matt 23,37-39 Som en høne samler kyllingene

307 Min sjel, min sjel, lov Herren ... Som mor og far seg kjærlig

506 Sions vekter hever røsten ... våkn opp, Guds stad, Jerusalem

316 Nu vill jag sjunga om modersvingen ... Nu vill jag vila vid modershjärtat

775 Alle dei fuglar som flaug under himmelen blå … Lunt under morsvengen blundar

Andre rekke

2 Mos 20,1-17 De ti bud

284 O store Gud ... og ser hvor trofast Herren alle stunder har ført sitt folk

571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes ... La Ordet gå i arv og eie til våre barn i tusen ledd

611 Du ber oss til ditt alterbord ... Kom, la din gode vilje skje

605 Opp, jublende sang ... å gjøre det gode og holde hans pakt

653 Herre over alle slekter … gi vårt korte liv her nede tapper kraft og hellig glede

Gal 5,1-6 Til frihet

670 Til kjærleik Gud oss skapte

340 Guds Sønn har gjort meg fri

Mark 2,23-28 Jesus og sabbaten

555 Gud, riv oss ut av tidens jag ... gi at vi varmen fra ditt sinn ut i vår hverdag fører

564 Som barn i ditt hus ... Så møtes vi her i din store faderfavn

Tredje rekke

1 Mos 21,9-13 Isak og trellkvinnens sønn

314 Alt står i Guds faderhånd ... Visse på at arv og lønn har vi med Guds egen Sønn

222 Kristus, konge, du regjerer ... Får vi byrder som er tunge, styrk vår rygg

Rom 8,1-4.14-18 Livet i Ånden

352 Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens Frelser alt nu

468 Hos Gud er evig glede! Men før jeg kommer der, jeg må blant torner trede

73 Korset vil jeg aldri svike, som så salig bliver endt

896 Kvar gong Jesu namn eg nemner … Rolling houm … mønstre av frå naud og trong

Joh 8,31-36 Virkelig fri

378 Da Jesus satte sjelen fri

690 Reis deg, Guds menighet ...  Frihet han kjøpte deg