Harald Kaasa Hammer 25. november 2013

10. søndag i treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Salme 32,1-11 Jeg vil bekjenne mine synder

745 Av dypest nød ... Jesu dyre nåde som er meg i hans ord tilsagt

595 Dyp av nåde - er hos deg ... Har forlatelse du mer

277 Gladelig vil vi halleluja kvede ... Gud våre synder oss tilgir og sletter

374 Vi stemmer i en frydesang ... i Jesu sår er fred for alle dem som vender om

1 Pet 3,8-13 Han må vende seg fra det onde

531 Én Gud og alles Fader ... I Åndens samfunn vandre vi vil

605 Opp, jublende sang ... det gode å gjøre, det onde å fly

Luk 5,27-32 Å kalle syndere til omvendelse

434 Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg

351 Sjå, han gjeng inn til syndig mann! Så over Jesus dei klaga

349 Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder

600 Sjå inn i Herrens ansikt … Jesus har oppsøkt meg

Andre rekke

1 Mos 50,14-21 Josef tilgir sine brødre (Overlapper med tekst på Enh III)

737 Herre, du vandrer forsoningens vei ... får vi som søsken erfare

549 Herre Gud, hvor er din bolig ... Søsken, mens vi her skal vandre

2 Kor 13,11-13 Hils hverandre med et hellig kyss

526 Velsigna band som bind Guds folk i saman her, i same kjærleik, same sinn

543 Vi kommer til deg i bønn, vår Far ... La oss stå sammen i fred om ditt bord

322 Stor er din trofasthet ... Nåde for synder og fred uten like

537 Flammene er mange, lyset er eitt ... Lemmene er mange, lekamen ein.

Matt 18,21-35 Den ubarmhjertige medtjener

737 Herre, du vandrer forsoningens vei

431 La oss vandre i lyset ... La oss tilgi hverandre slik som Gud har tilgitt oss

407 Gud græt der kjærleik vik

Tredje rekke

1 Mos 33,1-11 Jakobs møte med Esau

101 Kristus er verdens lys ... Vi som er hans, må elske våre søsken

524 Kom, la oss kjærlig vandre ... Som barn vi være må, på veien ikke stride

Ef 4,29-32 Tilgi slik Gud har tilgitt

782 Jeg er liten, men jeg vil ... når jeg har bedrøvet deg

438 Eg kjem med tome hender ... helga mine ord

Mark 11,25-26 Far tilgir som dere

549 Herre Gud, hvor er din bolig ... Søsken, mens vi her skal vandre

541 Det fins et hellig kall til å forandre ... som bryter is og skaper liv som varer