Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Såmannsøndag, 1. rekke

Teie kirke 23. januar 2005 kl 11.00

Salmer 

292         Store Gud, vi lover deg (mel 270)

                  Jes 55,10-11 ORDET VENDER IKKE TOMT TILBAKE

589         Herre, samle nå oss alle

                  1 Kor 1,20-25 GUDS OG MENNESKERS VISDOM

567         Som spede barnet drikk si mjølk

----------------------

                  Luk 8,4-15 LIGNELSEN OM SÅMANNEN

---------------------

568         En såmann går på marken ut

                  FORBØNN (3 ledd som avsluttes «Det ber vi deg om…» + «I stillhet«)

0161      Å Gud, hør vår bønn (etter bønneleddene)

234         Jesus, du har bragt Guds rike

                  NATTVERD, alternativ 2 (Vi synger Fadervår)

146         Såkorn som dør i jorden (Utdeling)

650         Jesus, livets sol og glede (Utdeling)

524         Gi dem mitt ord

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Amen.

 

I dag er det såmannssøndag og temaet i tekstene er Guds ord, - hvor viktig det er å la ordet få slå rot i oss, og la det få vokse og bære frukt. Såmannssøndagen er Bibelsøndag. Jeg håper vi kan få et fornyet forhold til å lytte og lese og se hvilket privilegium det er å eie Guds ord på vårt eget språk og kunne samles fritt for å høre det. I år er det bibelarbeidet i Aserbajdsjan, Kasakhstan og Usbekistan vi ber for og gir vår gave til. Det gjør noe med vårt eget forhold til Bibelen å høre hva enkelte bibelord gjør med andre. Det vokser jo mer vi deler det med andre!

 

La oss rydde bort alt som kan hindre Guds ord å vokse. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder…

Preken

Innledning til tekstlesningen

Det er vel ikke bare jeg som merker at evnen til å høre hva Jesus sier kan veksle fra dag til dag. Noen dager er jeg så mottagelig at Jesus bare trenger å hviske navnet mitt, så suger jeg til meg alt han har å si. Andre dager er hjertet mitt så flatt at han må stanse meg og få tak i øynene mine. Og noen dager er det så mange lyder og tanker inne i hodet mitt, at han må rope høyt for å få oppmerksomhet. I dagens tekst roper Jesus: «Den som har ører å høre med, hør!»

 

Prekentekst

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 8. kapittel, fra vers 3:

Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse:

5 «En mann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien; det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og tok det. 6 Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. 7 Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. 8 Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre foll.»

Da han hadde sagt dette, ropte han ut: «Den som har ører å høre med, hør!» 9

Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. 10 Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får det i lignelser, for at de skal se, men ikke skjelne, og høre, men ikke skjønne.

11 Lignelsen skal tydes slik: Såkornet er Guds ord. 12 De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. 13 De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot og tror bare en tid; når de blir satt på prøve, faller de fra. 14 Det som falt blant tornebusker, er de som nok hører ordet, men på sin vei gjennom livet kveles de av bekymringer og rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. 15 Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de holder ut og bærer frukt.»

 

Slik lyder Herrens ord.

 

I studietiden arbeidet jeg som klokker og kirketjener i Ljan kirke. Jeg husker godt en såmannssøndag. Det var mildvær og det var for varmt i kirken da jeg kom på jobb om morgenen, og jeg satte dørene på vid vegg. Dermed kom en liten fugl seg inn i kirkerommet. Den så ut til å ha det topp der inne. Den flakset rundt lysekronene og gled inn i flotte stup ned mot kirkebenkene.

                  Da presten stod på prekestolen og skulle forkynne om de fire voksesteder, ble det liksom bare det første han kom til: Om kornet som falt ved veien og fuglene under himmelen som kom og tok det. Hver gang presten tok sats for å fange menighetens interesse, gikk fuglen inn i et stup, og fanget alles oppmerksomhet.

A.TRE RISIKOGRUPPER

Jesus taler om tre risikogrupper i dagens tekst:

 

Jesus snakker dagligdags om hva som kan spolere veksten for det Guds ord som er sådd i oss. Hjertet kan være hardtrampet og tørt. Djevelen er på ferde for å plukke bort troens ord for oss. Og så er det bekymringer, rikdom og nytelser. Det er litt rart å tenke på at dette er sagt for 2000 år siden, og så går det rett inn i hverdagen vår i dag. Kanskje hører vi nordmenn som folk til den tredje risikogruppen.

Er vår risikogruppe vår uavvendelige skjebne?

Når vi kjenner oss igjen i en av beskrivelsene, er da alt håp ute? Nei! Jesus roper for å få folket til å høre på en annen måte! Og da disiplene spurte, så fikk de svar, selv om Jesus kanskje mente at de burde ha forstått det. (Jfr Joh 14,9)

                  Det går an å bryte et mønster! Jesus vil hente oss over i den gode jord! Det er derfor han roper.

Når folk ikke tar imot - er det kirken som ikke klarer å kommunisere?

Vi som forkynner og formidler skal gjøre hva vi kan for å forkynne tydelig! Men i dag handler det om ansvaret hos den som hører! Såmannen står ganske i bakgrunnen i teksten, til tross for at det kalles såmannssøndagen! Det er tilhørerens ansvar å høre! Nå er det oss det gjelder. I dag er det vi som lytter - her og nå!

b. Såkornet er Guds ord

Hva er det Gud vil med å gi oss sitt ord?  Jo, det er det motsatte av hva djevelen vil: At vi skal tro og bli frelst, at vi skal komme inn på kjærlighetens vei, og at vi skal dele livets ord med andre, så vi får mange med oss inn i det gode liv og inn i det evige liv!

Guds ord er skaperord - noe langt mer enn en formulering

Ingen kan leve av et korn. Men et korn er et under! Slik har Guds ord kraft til å gjøre under!

For Gud, som sa: «Det bli lys i mørket«, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet, som stråler i Kristi ansikt, skal lyse fram. 2 Kor 4,6

 

ORDET, når det står ORDET i Bibelen, der det er noe langt mer enn en formulering eller en merkelapp. Det er skaperord. Det er ord som banker på trommehinnen og vil inn!

Guds ord er levende og virkekraftig. Hebr 4,12

 

I Nøtterøy kirke står Guds navn i en strålende sol øverst på altertavlen: JHWH betyr «Jeg er». Det er forskjell på hva et ord betyr og hva det sier. Gudsnavnet sier noe til alle som hører det og leser det. Det er mye sterkere enn bare en merkelapp. Når vi kommer inn i Nøtterøy kirke, roper Gudsnavnet til oss: Her er jeg! Jeg kommer deg i møte!

 

På alterveggen i Teie kirke henger et krusifiks, Jesus på korset: Han er hvetekornet som falt i jorden og som spirer og bærer rik frukt, hundre foll - ja, millioner foll! (Joh 12,24)

Krusifikset er festet til alterteppet. Else Marie Jacobsens teppe er nesten profetisk om det vi har opplevd den siste tiden. Mennesker som virvles gjennom sterke havstrømmer. Det er som klippet ut av flomkatastrofen 2. juledag 2004.

Teppet er både vondt og vakkert. Det rommer både den dypeste fortvilelse og det alle vakreste. Her er skyer av natt-og-dag, Nøtterøys kommuneblomst, og her er fugler i flukt.

 

Det er spirekraft og skaperkraft i Guds ord! Ja, Jesus kalles selv for ORDET i åpningen av Johannesevangeliet.

Det er forskjell på å så og å plante

Å så er å strø ut med raus hånd. Å plante er å legge Guds ord varsomt inn i et menneskehjerte.

I dagens tekst sår såmannen ut, han strør såkornet ut med raus hånd, på alle slags vekstområder. Slik understrekes det at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst (1 Tim 2,4).

Men Gud planter også. Han finner et hjerte hvor han planter sitt ord og verner og dyrker det frem:

Legg da av alt urent og all ondskap, og ta villig imot det ord som er plantet i dere, og som har makt til å frelse deres sjeler. Jak 1, 21

C. Den gode jord

Det er dette Jesus sikter inn mot. Han roper oss over fra risikogruppene til den gode vekstgruppen.

8 Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre foll.

15 Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de holder ut og bærer frukt.

Har du et godt og vakkert hjerte?

Det er lett å svare nei. Da ser du kanskje for dypt ned. Ned til steingrunnen, ditt gamle menneske. Det er ikke dit du skal se for å se ditt hjerte. Skal du få øye på hjertet ditt, må du se Jesus inn i øynene! Skal du få øye på din forelskelse, så se inn i øynene til kjæresten din.

 

I Salmenes bok er det flere bønner om et rent hjerte.

Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og stø ånd! Sal 51,12

Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei. Sal 139,23-24

Salmenes bok starter med disse ordene:

Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd og ikke slår inn på synderes vei eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Han er lik et tre, plantet ved bekker med rennende vann: det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det. Alt det han gjør, skal lykkes for ham. Salme 1,1-3

 

Det er veien til det gode liv og til det evige liv!

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var og er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.


Momenter

Jesus i ditt hjerte er alle ting verd,

selv er han himmeriks rike.

Derfor gjør med Jesus din daglige ferd,

aldri vil han fra deg vike!

Treng deg til hans hjerte inn med all din makt,

han i nåde rekker deg din bryllupsdrakt.

Hør hva han sier: Bruk tålmod, o sjel,

så skal du himmerik vinne!

Lars Linderot 1798, Norsk Salmebok 108

Kommunikasjon

Skal presten stille seg mellom Guds ord og menigheten som fortolker?

Den som taler

1 Pet 4,11 Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen.

Menigheten som den gode jord

Kultur for å ta imot ordet.

Farer i menigheten. Gledesdrepere.

Å dele Guds ord. Mitt bibelord. Gi det videre!

Finn vaner med å lese Guds ord som du kan trives med!

Gudstjenesten

Lesninger

Hjertet

«Hjertet er senter for forståelse, kunnskap, vilje og samvittighet, møtestedet mellom Gud og mennesket i positiv eller negativ forstand. Her har det religiøse liv sitt fundament og herfra vokser den etiske bevissthet frem. Det er i slike hjerter trosplanten skal få vokse.» (Fra Luthersk Kirketidende 1/2005)

Kilder i det daglige liv