Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy: Tekstgjennomgåelse 18. januar 2005 hos domprosten

Såmannsøndag, 1. rekke: Luk 8,4-15 LIGNELSEN OM SÅMANNEN

Personlig innsteg

Til dagen

Såmannssøndagen - eller passer teksten bedre på vingårdssøndagen - om jordsmonnet?

Såmannsgjerningen: Å så ut Ordet - raust og trofast og i tillit til at det ikke vender tomt tilbake. Jfr GT-lesn fra Jesaja.

Til teksten - kontekst

Kap 8: Jesus drar omkring og forkynner. Mange samler seg. V. 18: Pass på hvordan dere hører.

V. 1-3 Kvinner i Jesu følge. V. 19-21: Jesu mor og brødre vil snakke med ham. Jesus svarer: «Min mor og mine søsken er der som hører Guds ord og gjør etter det.»

Til teksten - detalj

På den ene siden Jesu anliggende: han roper ut: Den som har ører å høre med, hør!

Jfr til hver av de syv menighetene i Joh Åp: Den som har ører, hør hva Ånden sier. Åp 2,7ff

Motsetningen Jesus/Djevelen: Djevelen tar ordet bort for at de ikke skal bli frelst. V. 12

På den andre siden de fire ulike jordsmonn. Fokus på den gode jord:

hører ordet, tar vare på det i et fint og godt hjerte (!), holder ut (Åp) og bærer frukt.

Til forkynnelsen

 

Homiletisk eller tematisk?

Ikke kritisk, men sjelesørgerisk bevisstgjørende og oppmuntrende.

Jesus stod overfor en forherdet jødisk tradisjon ® erstatningsteologi? Paulus gikk først til jøder.

Vi forkynner til frelse, med basis i at Gud vil at alle skal bli frelst. 1 Tim 2,4.

Til gudstjenesten - aktuelle salmer

555 Kom ord fra Gud                567 Som spede barnet                          90 O Krist du sanne lys og vei

108 Ingen vinner frem               549 Guds ord det er vårt arvegods         524 Gi dem mitt ord

Register Bibeltekst - Salmebok

                  Som regn og sne 511,2    Jes 55,10‑11 Likesom regnet og snøen      

      turre marka drikk sitt regn 567,2    Jes 55,10‑11 Likesom regnet og snøen      

      Som et vårregn la det falle 598,1.3  Jes 55,10‑11 Liksom regnet og snøen faller

                Ver du min visdom 479,2.1  1 Kor 1,24 Kristus, Guds visdom         

     gi tretti seksti hundre foll 555,5.2  Luk 8,4‑15 Såmannen                     

       En såmann går på marken ut 568      Luk 8,4‑15 Lignelsen om såmannen        

        ditt ord kan feste røtter 578,1.5  Luk 8,4‑15 Såmannen                     

                    Guds akerland 785,6.2  Luk 8,4‑15 Lignelsen om såkornet        

                Guds gror på jord  89,2.7  Luk 8,4‑15 såkornet er Guds ord         

       Lat Ordet bera hundre foll 225,3.3  Luk 8,8 noe bar hundre foll          

           så eg kan frukter bera 390,1.6  Luk 8,8 vokste og bar frukt          

           så eg kan frukter bera 390,1.6  Luk 8,15 holder ut og bærer frukt