Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Pinsedag, 2. rekke

Teie kirke

19. mai 2002 kl 11.00

Stensholts kvartett

Salmer

415      Du Far og Herre, du som rår

            Joel 3,1-2 NÅR ÅNDEN BLIR UTØST

(2 sanger ved kvartetten)

Ef 2,17-22 GUDS FAMILIE OG GUDS TEMPEL

218      Du som går ut fra den levende Gud

------------------------

215      O lue fra Guds kjærlighet

Joh 14,15-21 LØFTET OM DEN HELLIGE ÅND

------------------------

210      Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd

(2 sanger ved kvartetten)

Kunngjøringer

Forbønn I

Dåp

618      Fylt av glede

0136    Så grønn en drakt

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen.

"Forny vårt hjarte og vårt sinn!"'

"Lat Anden i vårt hjarte bu med balsam og med trøyst"

Exordium

 

Vi står opp og synger høytidsverset, nummer 215:

O lue fra Guds kjærlighet, o visdom fra det høye

som falt på dine vitner ned, gi lys til troens øye!

Om livets ord vi samles her, vis oss at Kristi løfte er

et evig ja og amen! Vår Frelser ved Guds høyre hånd,

å, send oss nå din Hellig Ånd, velsign oss alle sammen!

Prekentekst

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes, i det 14. kapittel, fra vers 15:

Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham; han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere. 19 Om en liten stund ser ikke verden meg mer. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal elskes av min Far. Også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham."

 

Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

Forunderlig oppbygning

Jesu trøstende ord i midten. Disiplene var urolige og redde, - foran påsken og foran himmelfarten.

 

Trøstens ord, Formaningens ord, Den Hellige Ånd = trøster og oppmuntrer (parakalein)

~ Når vi skal gå fra barna de første gangene: Ikke lek med fyrstikker … Telefonnummeret står på blokka ved telefonen.

 

Samler dem under sine vinger Matt 23,37

Dere er fremdeles helt spesielle for meg. Dere // verden

" Jeg ber for dere, jeg følger med dere" "Jeg er ikke langt borte" "Jeg er hos dere i Ånden"

Jeg skal sende dere en som holder kontakten

Vis deres kjærlighet ved å holde mine bud.

Dersom dere er så glad i meg som dere sier, så…

 

18 Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere.

17b Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham; han blir hos dere og skal være i dere.

19 Om en liten stund ser ikke verden meg mer. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal også leve.

16 Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd.

20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.

15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.

21 Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal elskes av min Far. Også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham."

 

Den Hellige Ånd er Jesu Ånd og Faderens Ånd.

"Du som går ut fra den levende Gud" (Salme før preken)

Jeg lever

dere er i meg og jeg i dere

jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.

 

Den Hellige Ånd vår trøster

En annen Talsmann

Guds og Jesu talsmann hos oss, - slik Jesus er vår talsmann hos Gud.

Dog ikke bare hjelpeløse barn. Parakalein går videre enn bare å trøste noen forskremte disipler.

Parakalein - oppmuntre, rope fra siden,

slik en trener oppildner: Nå går det bra, kom igjen, nå er du snart i mål, stå på!

 

Hebr 11,1-12,3

Se som sitter på tribunen, - de har løpt før deg! Veteraner og supportere

Hebr 12, 1 - 3 Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, 2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. 3 Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.

 

Se på Jesus! Han har allerede tatt plass på kongetribunen.

Kjærlighetens ånd - en ny drivkraft (4301 og 4336-4337)

Noen blir trette i ansiktet bare noen snakker om bud. Og med god grunn. De er flasket opp på bud og regler, og er etter hvert så innsnørt i krav og forventninger, et det eneste de drømmer om er frihet, frihet, frihet!

            Det er tre måter å få et nytt forhold til budene på: å rydde og sortere menneskebud og Guds bud, å forklare meningen med budene, og å få en ny drivkraft inni seg så en har glede av budene.

 

15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.

21 Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal elskes av min Far. Også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham."

 

En ny drivkraft. Når Ånden gir mennesket et nytt hjerte, gir han en ny drivkraft til å tjene Gud og ha omsorg for andre.

            Det er ikke Gud og hans gode vilje som forandres i frelsen, det er vi som forandres. Gud har villet det samme med oss mennesker hele tiden. Ånden åpenbarer ikke en annen måte å oppføre seg på, men han gir en ny drivkraft. Vi frelses fra vår fortid, og nyskapes til å leve i Guds gode sammenheng.

Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. Esek 36,26-27. Les også Jer 31,31-34

                   

Troens lære bringer med seg nåde, og gjør oss fromme og behagelige for Gud. For ved erkjennelsen av troens lære får vi lyst og kjærlighet til alle Guds bud. (Fra Luthers Store katekisme, side 125)

 

En ny lov. Betyr det nye liv en overgang til en ny lov? Da Jesus kom, ga han mennesker et nytt hjerte og en ny ånd. Han befridde de ti bud fra alle forskriftene som var kommet som tillegg. Men han befridde oss ikke fra vår neste! Gud er den samme, og elsker min neste med den samme kjærligheten, både før og etter jeg er blitt en kristen.

            Når vi kjenner at Guds vilje er god, - ja, det aller beste som kan skje et medmenneske, da har vi fått «en ny ånd» inne i oss, og et kjøtthjerte i stedet for et steinhjerte.

Fra lydighet til forelskelse

Nabojenta. Bare noe rusk. En jentelus som bare er til å erte og dra i flettene.

® Lydighet og tukt, Forklaringer og trusler, "Ville du likt…?" = preller av.

Så en dag er hun blitt dame.

® Jeg vet ikke det beste jeg kan gjøre for å varte henne opp.

 

Når vi kommer på Guds lag, da får vi en ny drivkraft.