Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Palmesøndag, 1. rekke

Familiegudstjeneste i Teie kirke

13. april 2003, kl 11.00

Salmer

*867    Hosianna, Davids sønn! (inngangsprosesjon)

            Medlemmer fra barnekorene: «Se hvor fin»

            INNGANGSORD

943      Måne og sol

            Sissel Bakke spiller

            Joh 12,1-13 SALVING OG INNTOG I JERUSALEM

016      Se, nå kommer Jesus

-----------------------

            Preken

            Trosbekjennelsen

-----------------------

376      Å at jeg kunne min Jesus prise

(v 1-2 alle, v3 kvinner, v4 menn, v5 kvinner, v 6 menn, v7 alle)

            Kunngj

            Forbønn

725      Jeg folder mine hender små (ett vers etter hver bønn)

Sissel Bakke spiller under ofringen

*12      Rydd vei for Herrens komme

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Amen.

 

Det er jubel og masse mennesker på palmesøndag. Og så er det plass til noen enkeltmennesker også. Jesus tar imot alle som synger glade sanger for ham, og så har han tid til å sitte ned med noen få venner.

Prekentekst

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 12. kapittel, fra vers 1:

Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde vakt opp fra de døde. 2 Der ble det holdt et gjestebud for ham. Marta vartet opp, og Lasarus satt med til bords.

3 Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med sitt hår. Hele huset ble fylt av duften.

4 Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham: 5 "Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige?" 6 Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. 7 Men Jesus sa: "La henne være! Hun har gjemt salven til den dag jeg skal begraves. 8 De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid."

9 Det ble kjent i den store mengden av jøder som var samlet, at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lasarus som han hadde vakt opp fra de døde. 10 Da la overprestene opp planer om å drepe Lasarus også, 11 for mange av jødene drog dit for hans skyld og kom til tro på Jesus.

12 Dagen etter ble det kjent i den store folkemengden som var kommet til festen, at Jesus var på vei inn i Jerusalem. 13 Da tok de palmegrener og gikk ham i møte, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn, han som er Israels konge!

 

Slik lyder Herrens ord!

Preken

Stille før stormen

Teksten om palmesøndagen starter så stille. Jesus er i selskap i Betania. Marta varter opp, som hun pleier. Lasarus sitter til bords. Og Maria viser enda en gang hvor glad hun er i Jesus. Det er så stille rundt dette selskapet på en palmesøndag.

            Men vi vet hva som skal skje i timene og dagene som kommer. Det er mange lyder som trenger gjennom veggene og inn i den stille søndagsfreden på palmesøndag. Vi hører jubelen som kommer senere på dagen når Jesus rir inn i byen. Vi hører Jesu varme stemme når han innstifter nattverden på skjærtorsdag. Vi hører skrikene fra folkemengden på langfredag: «Korsfest! Korsfest!» og vi hører hammerslagene fra Golgata. Og så hører vi et stille sus gjennom hagen på påskedag, og Jesus som kommer ruslende, lys levende!

            Vi kan ikke feire palmesøndag, og late som vi ikke vet hva vi samles om om fire dager, og om fem dager og om syv dager.

Jesus gir seg tid med den enkelte

Men i dag er det palmesøndag, og mellom alle påskelydene, sitter Jesus ned med sine kjære venner i Betania. Tre søsken: Marta, Maria og Lasarus. (Joh 11,5)

            Marta varter opp. Vi kjenner henne igjen fra fortellingen om Marta og Maria. (Luk 10,38-42) Marta ordner opp, men hun vet hvor hun hører til, og hun vet hvem hun tror på. Det husker vi fra vi leste om Lasarus. (Joh 11,24) Hun vartet opp, står det. På gresk står det at hun gjorde diakoni-tjeneste. Det er en hilsen til alle dere som er med i diakonatet.

            Og så skjer det noe underlig. Husker dere de vise menn som kom til Jesus straks han var født. De hadde med seg gull, røkelse og myrra. Myrra brukes når en konge skal salves til tjeneste, og når noen skal begraves. På palmesøndag salves Jesus av Maria. Selv om hun bor i Betania, som betyr de fattiges by, har hun samlet salve for 300 denarer, 300 dagslønner, altså en hel årslønn. Og nå bruker hun opp en hel årslønn, like mye som en fin bil koster, til å salve Jesus. En tredjedels kilo salve. Og duften av salve fylte hele huset. Jeg vet at det er noen i vår menighet som er så glad og takknemlig for at Jesus er deres venn, at de ville ha gjort det samme som Maria. Selv om Maria måtte tåle at andre ble forarget, så tok Jesus imot hennes kjærlighet.

            Og så var Lasarus der. Han bare var der. Vi vet ikke om noe Lasarus sa. Men det var et under, bare det at han var der. Jesus hadde vakt ham opp fra de døde. Folk strømmet til for å se ham. Og de kom til tro på Jesus, bare ved å se ham. Det er noen i blant oss også som går rundt som levende under. Ikke akkurat fordi de er stått opp fra de døde, men fordi de har tålt påkjenninger som ingen skulle tro at det gikk an å tåle. Men så er de holdt oppe likevel, og går rundt som levende Guds under. Og andre sier: Når de kan gå oppreist, så skal vel jeg også kunne leve videre.

Små mennesker

Det er folksomt på denne palmesøndagen. Men det er en til som blir nevnt ved navn. Judas. Han nekter seg ingen ting. Og han gjør seg så liten med det han sier. Han vet at han er i de fattiges by, Betania. Og så sier han at salven heller skulle vært solgt, og pengene gitt til de fattige. Tenk å gjøre seg så liten som å lyve på en sånn dag. «Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv.» Vi vet at fire dager etter solgte han Jesus for en tredjedel av det salven kostet, for tretti sølvpenger. (30 sølvpenger (stater) = 120 drakmer (denarer)) Kanskje kjenner du deg som en Judas, som forstyrres av penger og beregninger langt inn i ditt forhold til Jesus. Det er håp for deg også. Hvorfor tror du Jesus holdt ut så lenge med Judas, selv om han visste hva han drev med? I det siste han sa til Judas, gav han en mulighet til omvendelse. Den siste setningen han sa til Judas begynte med ordene «Min venn!» (Matt 26,50)

            Det er flere små mennesker på palmesøndag. Overprestene i templet likte ikke at folk strømmet til Betania for å se Lasarus. Nå la de planer om å drepe Lasarus også, siden mange jøder dro til Betania for hans skyld, og kom til tro på Jesus. Det går an å bli like forherdet som overprestene, selv om vi vasser i gudsord hver dag. Det er en kraftig advarsel for oss alle, for vi har mer enn nok gudsord å vasse i, både i kirken og i radio og aviser. Hvis vi ikke finner fram til troen på Jesus, er ikke gudsordene til noen hjelp for oss!

Folkemengden hyller Jesus

Dagen etter selskapet blir det kjent i folkemengden at Jesus er på vei inn i Jerusalem. Mellom Betania og Jerusalem ligger Oljeberget. Og Jesus tar veien over bakketoppen, slik mange har gjort både før og siden. Det er en fantastisk opplevelse å komme akkurat over toppen, og så ser du byen på neste bergetopp. Den ligger der som en Guds gave. Bymuren slynger seg som et sløyfebånd rundt den.

            Og folket begynte å synge den flotteste hurra-sangen de kunne: «Hosianna! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn, han som er Israels konge!» Og Jesus tok imot sangen deres, selv om de fleste ikke skjønte hvor sant det var, det de sang. (v 16) Jesus er den som kommer fra Herren vår Gud. Jesus er den som er konge for alle som tror på Israels Gud, han som er Gud i Det gamle testamente og Det nye testamente.

En dag…

Palmesøndag er en dag for alle som lengter, - for alle som lengter etter Gud, for alle som lengter etter Jesus, og for alle som lengter hjem til Gud. En dag skal vi få oppleve en ny palmesøndag, uten noe kors i det fjerne. (Norsk Salmebok 334) Så sant vi bare holder oss nær til Jesus, og setter all vår tillit og tro til ham.

 

Hør hva apostelen Johannes fikk se på sine gamle dager, da han var forvist til en øy ute i havet, på grunn av sitt vitnesbyrd om Jesus. Han fikk se inn i det som skal komme:

Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene. Og de ropte med høy røst: Seieren tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet. Åp 7,9-10

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.

 

Tillegg: Register mellom tekstene og Norsk Salmebok

Palmesøndag 1. rekke. JOH 12,1‑13: SALVING OG INNTOG I JERUSALEM

           Han er salvet til å dø 137,2.1  Joh 12,1‑8 Jesus vert salva i Betania   

       tenn mitt hjerte opp igjen 141,1.5  Joh 12,3 Maria salvet Jesu føtter     

        han som lyset er og livet 223,2.5  Joh 12,12 Jeg er verdens lys           

          strø grener på hans vei  12,2.2  Joh 12,12 tok de palmegrener           

             Hosianna, lov og ære   4      Joh 12,13 Hosianna, velsignet være han 

     være ære, kom i Herrens navn 199,3.1  Joh 12,13 Velsigna, kjem i Herrens namn

         Strø greiner der han rid   4,6.1  Joh 12,13 tok de palmegrener           

            Velsigna han som kjem  27,3.4  Joh 12,13 Velsignet være han som kommer

         Ditt Sion palmer svinger   7,2.1  Joh 12,13 Da tok de palmegrener        

            Hosianna, du som kjem 634,4    Joh 12,13 Hosianna! Velsignet være han 

            et frydfullt Hosianna 639,1.10 Joh 12,13 Hosianna! Velsignet være han 

            høyt jubler Hosianna! 655,2.10 Joh 12,13 Hosianna! Velsignet være han 

               bar eg mine palmar 766,6.3  Joh 12,13 Da tok de palmegrener        

    Velsignet være han som kommer  12      Joh 12,13 Velsignet være han som kommer

FIL 2,5‑11: FORNEDRELSE OG OPPHØYELSE

             Mer hellighet gi meg 417      Fil 2,5 Kristi sinnelag              

        ditt rene og hellige sinn 423,4.3  Fil 2,5 Vis det samme sinnelag       

          Jesus lat meg likna deg 424      Fil 2,5 Vis det samme sinnelag       

      Å var eg meir deg Jesus lik 425      Fil 2,5 Vis samme sinnelag           

      kjenne i oss ditt hyrdesinn 516,5.5  Fil 2,5 Vis det samme sinnelag       

       Guds Sønn steg ned å tjene 703      Fil 2,5‑11 steg ned i tjeners skikkelse 

        Vis meg tjenersinnets vei 717,2.5  Fil 2,5 det samme sinnelag som Kristus

     givet sin Sønn oss til Herre 203,1.1  Fil 2,6‑11 Jesus er Herre               

             Gud selv var han lik  64,2.3  Fil 2,6 være Gud lik                 

       Herren er i tenars skapnad  18,1.6  Fil 2,6‑8 han tok ein tenars skapnad   

                   Han som troner 118,4    Fil 2,6‑11 han var i Guds skapnad       

        legger han sin allmakt av 137,3.4  Fil 2,7 gav avkall på sitt eige      

           som kom og ble oss lik 603,3.4  Fil 2,7 ble mennesker lik            

                  Menneske du ble  34,1.2  Fil 2,7 ble mennesker lik            

            kommer fattig til oss  34,2.2  Fil 2,7 tok en tjeners skikkelse     

   hvor fattig, ydmyk, uten prakt  36,8.3  Fil 2,7 fornedret seg                

      til vår frelse steg han ned 945,1.12 Fil 2,7 han ble mennesker lik        

              Gud vart vår broder  65,4.5  Fil 2,7 ble mennesker lik            

       broder kom og vart Frelsar  70,2    Fil 2,7 var som et menneske          

   O Jesus Krist, vår bror du ble  91,4.1  Fil 2,7 ble mennesker lik            

                       bror Jesus  92,5.1  Fil 2,7 ble mennesker lik            

              født som en av våre  98,1.2  Fil 2,7 ble mennesker lik            

            kjem i tenarlekam her 114,2.2  Fil 2,7 tok på seg ein tenars skapnad

         sank du i vår jammer ned 200,1.7  Fil 2,8 han nedra seg sjølv          

              kjærleik til dauden 342,4.3  Fil 2,8 lydig til døden              

        lydig gikk du korsets vei 430,1.4  Fil 2,8 lydig til korsets død         

      du lydig helt til døden går 639,4    Fil 2,8 han ble lydig til døden      

                I vårt låge tjeld  67,2.2  Fil 2,8 fornedret seg selv           

        lydig inntil kors og grav 151,7.1  Fil 2,8 lydig til døden på korset    

              din makt du lade av 159,3    Fil 2,8 fornedret seg selv           

    i lydighet smaker korsets død 161,3    Fil 2,8 lydig til døden              

        Høyt han troner som Herre 203,4    Fil 2,9‑11 Jesus er Herre               

               Hvert kne seg bøye 260      Fil 2,10 skal hvert kne bøye seg      

               hvert kne seg bøye 585,1.10 Fil 2,10 hvert kne skal bøye seg      

     alle ætter og folk bøyer kne 649,5    Fil 2,10 hvert kne skal bøye seg      

          alle kne skal knele ned 661,1.4  Fil 2,10 for at hvert kne skal bøye seg

               hvert kne bøye seg 932      Fil 2,10‑11 i Jesu navn skal hvert kne   

            fór ned til dødsriket 944,1.12 Fil 2,10 i himmel, på jord, under jord

       mitt kne for ham skal bøye 855,4.3  Fil 2,10 kvart kne skal bøya seg      

        for deg må bogna alle kne   2,4.3  Fil 2,10 hvert kne bøye seg           

            Pris ham, alle tunger 187,2.7  Fil 2,11 kvar tunge sanna             

                 Kristus Herre er 187,2.8  Fil 2,11 Jesus Kristus er Herre       

   alle bekjenner Herren er Krist 860,1.2  Fil 2,11 alle sanna at Jesus er Herre 

SAK 9,9‑10: FREDSKONGEN PÅ SION

             Inntoget i Jerusalem  17      Sak 9,9 kongen rid inn i Jerusalem   

     Sjå Jerusalem, sjå din konge  17,1.1  Sak 9,9 Jerusalem sjå kongen din kjem

       Se, ærens konge kommer hit   5,1.2  Sak 9,9 Se, din konge kommer til deg 

    Rettferdig kommer han her ned   5,2    Sak 9,9 Rettferdig er han            

                    Rop med jubel 913      Sak 9,9 Rop høyt av glede            

                Rop høyt av glede 914,2    Sak 9,9 Rop høyt av glede            

    Guds folk, til deg han kommer  12,2.1  Sak 9,9 Se, din konge kommer til deg 

         Se, han rider på et esel 137,1.3  Sak 9,9 rir på et esel               

             Fredsam er hans ferd  17,3.1  Sak 9,10 skal skapa fred for folka