Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Midnattsgudstjeneste i Nøtterøy kirke

Nyttårsaften 31. desember 2005 kl 23.15

Organist: Nina Aas

Kirketjener: Øivin Eriksen

Tekstlesere: Harald Evensen og Liv Lahn

På salmetavlen

529

45

728

66

 

Vi må begynne helt presis. Klokkeslettene i spalten til venstre er veiledende for Harald K H. Dere andre skal ikke stresse. Vi legger opp til å avslutte et par minutter på tolv, slik at de som ønsker det kan komme ut og se på fyrverkeriet.

 

En bønn (KB) er hentet fra Bønnebok for Den katolske kirke.

Resten av bønnene er hentet fra «Bønnebok» - tillegg til Norsk Salmebok 2002

Oppsett

2315                PRELUDIUM

2318                INNGANGSORD. Kveldens tema: Takk - lengsel - innvielse

2320                DEL 1: TAKK

4 min    529      Om alle mine lemmer

3 min      INNLEDNING ved Harald K H:  «Mitt hjerte vides ut av takk og bønner» (NoS 381,4)

1 min        TEKSTLESNING ved Harald E: Salme 103,1-8 Glem ikke hans velgjerninger

1.45                                  LESNING AV BØNN ved Liv: Nr 99 (1.45)

2330                DEL 2: LENGSEL

4 min               INNLEDNING ved Harald K H: «Han ser hver en lengsel i sjelens grunn» (NoS 323,2)

5 min    45        Mitt hjerte alltid vanker - Bønnevandring under salmen (NB svakt orgel!)

Stallen - lystenning for våre lengsler «i Jesu føderom»

Barnekroken - lystenning med takk for barna

Lysgloben - lystenning for noen du særlig tenker på

Alterringen - Forbønn

2340

0.45         TEKSTLESNING ved Harald E: 2 Pet 3,13-15 Vi ser fram til det han har lovt

1.45                    LESNING AV BØNN ved Liv: Nr 215 (0.45); Nr 338 (1 min)

2344                DEL 3: INNVIELSE (Committment)

2 min                      INNLEDNING ved Harald K H: «Gi du oss vilje» (NoS 728,2)

3 min    728      Herre du vandrer

1 min                    TEKSTLESNING ved Harald E: 1 Joh 1,5-7 Vi vandrer i lyset

2 min                 LESNING AV BØNN ved Liv: KB s. 326 (1.10); Nr 325 (0.50)

2 min    66        Gud sin egen Sønn oss gav

2355                VELSIGNELSEN + 3x3 klokkeslag

                        POSTLUDIUM


Oppsett med tekster

 

2315                PRELUDIUM

 

2318                INNGANGSORD. Kveldens tema: Takk - lengsel - innvielse

 

Kjære menighet! Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Amen.

 

Velkommen til fellesskap i Nøtterøy kirke de siste tre kvarter av 2005. Vi skal synge, lese bibeltekster og samle oss i bønner om tre tema: Takk, lengsel og innvielse. Vi avslutter med velsignelsen, så vi når ut til rakettene kl 12. De som ønsker å bli sittende i kirken, må gjerne det.

            Takk, lengsel og innvielse. Når vi ser bakover på året som har gått, og ser frem mot mulighetene i det nye året, har vi alle våre grunner til å være i kirken og hente frem takkeemner. For noen er takkeemnene overveldende, for andre er det et slit å vriste frem takken blant alt som gikk på tverke dette året. Det er også grunn til å slippe frem lengslene våre på en slik overgangsdag som en nyttårsaften. Noen lengsler er spede, fordi de er så langt borte fra alle forhåpninger. Andre lengsler har skutt fart i året som ligger bak oss. Det tredje tema i kveld er innvielse. Noen har nyttårsforsetter og andre tør ikke ha det, men hver dag består av valg vi tar, og kvelden i kveld egner seg til å ta valg for året som kommer, at vi innvier oss selv og året til det gode.

 

La oss slippe takken frem, og la oss dra hverandre med i takken, når vi synger lovsangen på nr 529 i salmeboken. Vi reiser oss!

 

2320                DEL 1: TAKK

 

4 min   529      Om alle mine lemmer

 

3 min     INNLEDNING ved Harald K H: «Mitt hjerte vides ut av takk og bønner» (NoS 381,4)

 

«Mitt hjerte vides ut av takk og bønner,» synger Landstad i en av salmene våre. Mitt hjerte vides ut av takk og bønner. Jeg tror mange har opplevd akkurat det. Når vi ber til Gud og når vi setter ord på hva vi har å takke for, så vides hjertet ut. Det blir bedre plass i hjertet: Det blir bedre plass for Gud i hjertet mitt. Det blir bedre plass til meg selv også - jeg blir snillere mot meg selv - det er ikke bare jeg som trenger det! Og så blir det bedre plass til andre i et takknemlig hjerte.

« Count your blessings,»  sier engelskmennene:

Count your many blessings, name them one by one,

and it will surprise you what the Lord has done!

Tell din Guds velsignelser, glem ingen av dem bort!

Du vil bli forundret over alt som han har gjort!

 

Vi trenger stadig oppmuntring til å takke, for det er så lett for oss å lukke hjertet rundt våre almanakker og huskelister, og fortvilelse over alt vi ikke rekker. Når vi takker, kan Gud lede oss til ro omkring det han faktisk har gitt oss. Han har gitt hver av oss det vi trenger for å leve det livet han har tenkt for oss. Hvis vi har helt andre tanker enn ham, vil vi slite oss ut med å oppnå noe annet enn vi er skapt til. Men gjennom takken kan vi bli venner med det han har gitt oss. Og da kan han si:

«Det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!» Matt 25,23

 

La oss være stille litt, og hver for oss sette ord på et takkeemne.

 

1 min      TEKSTLESNING ved Harald E: Salme 103,1-8 Glem ikke hans velgjerninger

 

Det står skrevet i Salmenes bok, Salme 103 - Vi reiser oss:

Min sjel, lov Herren!

 Ja, alt som i meg er,

 skal love hans hellige navn.

Min sjel, lov Herren,

 glem ikke alle hans velgjerninger!

Han tilgir all din skyld

 og leger all din sykdom.

Han frir ditt liv fra graven

 og kroner deg med godhet og miskunn.

Han fyller ditt liv med det som godt er,

 og gjør deg ung igjen som ørnen.

Herren griper inn og frelser,

 lar alle undertrykte få sin rett.

Han kunngjorde sine veier for Moses,

 sine gjerninger for Israels folk.

Barmhjertig og nådig er Herren,

 langmodig og rik på miskunn.

Slik lyder Herrens ord.

 

1.45                                LESNING AV BØNN ved Liv: Nr 99 (1.45)

 

Vår Gud og Far, i dag vil vi lovprise ditt navn: Takk for livet!

Takk for hver stund du gir av skjønnhet og lykke.

Takk for at du tenner ditt lys når skyggene faller og skjuler all herlighet.

Takk for livet i ditt underfulle lys!

                          Takk for de nære ting og for det endeløse univers,

for den grønne jord og for stjernehimmelens talløse vrimmel,

for hav og elver, for fjellene som vitner om ditt velde,

for det vide landskap som øynene kan hvile ved

- og for at ditt allmaktsord i dag er tilgivelse og oppreisning.

                                 Livet har en avglans av din egen herlighet:

naturens skjønnhet, arbeidets  frukter,  skapende kunst, menneskelig lykke.

La oss med de sanser du har gitt oss, oppleve verden som du har skapt.

Vår Gud og Far, vi takker deg

og priser ditt hellige navn for at du har gitt oss  livet.

I medgang og motgang, i lykke og lidelse, i smerte og skjønnhet

- i håpet om herlighet.

Ved Jesus Kristus, din sønn, vår Herre. Amen

 

2330                DEL 2: LENGSEL

 

4 min               INNLEDNING ved Harald K H: «Han ser hver en lengsel i sjelens grunn» (NoS 323,2)

 

På nyttårsaften gir vi plass til våre lengsler. Det er plass til våre lengsler i vårt fellesskap med Gud. I Salme 38 synger salmisten: Herre, du ser hva min lengsel er, mitt sukk er ikke skjult for deg. (Sal 38,10)  Og vi synger i en av våre salmer:

Han ser hver en lengsel i sjelens grunn som etter det evige higer,

han hører hvert sukk som i nattens stund fra dypet til himmelen stiger. NoS 332,2

 

Vi har vel hver våre lengsler. For noen av oss er det en lengsel etter en vi skulle hatt hos oss, en lengsel full av sorg og savn. For andre er det lengsel etter å få orden på livet, å få fast arbeid, en ordnet økonomi, eller rett og slett å fikse hverdagen. For noen er det lengsel etter forsoning etter at noe er gått i stykker i forholdet til en som betyr så mye for meg.

 

Paulus hvelver hele skaperverket rundt lengslene våre. Alle sprukne biter i livet mitt skrangler sammen med alle bitene av et skaperverk som har gått av hengslene:

Rom 8,19-23 Alt som er skapt, venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. 20 For det som er skapt, ble lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som gjorde det slik. Likevel var det håp, 21 for det skapte skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og få del i den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. 22 Vi vet at alt som er skapt, stønner og lider som i fødselsveer helt til denne dag. 23 Og ikke bare det, men også vi som har fått Ånden, den første frukt av den kommende høst, vi sukker med oss selv og lengter etter den dag da vårt legeme blir fridd ut, og vi blir Guds barn helt og fullt.

 

De som har levd troens liv før oss har lengtet etter frelse og etter Guds dommer. (Salme 119,20 og 81) Og ingen har vel ropt ut sin lengsel så intenst som Job, lidelsenes mann i Det gamle testamente:

Job 19,23-27  Å, om mine ord kunne skrives, opptegnes i en innskrift, 24  ja, risses inn i fjellet for alltid med jerngriffel og med bly! 25  Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. 26  Når det ikke er noe igjen av min hud,  og mitt kjøtt er tæret bort, da skal jeg skue Gud. 27  Jeg skal se ham med egne øyne, jeg selv og ikke en fremmed. Å, jeg fortæres av lengsel!

 

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderum - der har min lengsel hjemme! Mens vi synger nr 45 i salmeboken, kan vi vandre rundt i kirken: Til stallen, Jesu føderum, og tenne lys for våre lengsler. Eller vi kan tenne lys i barnekroken, med takk for barna og bønn for dem. Vi kan tenne lys på lysgloben for mennesker som betyr mye for oss, og for evangeliets vei til alle land. Noen vil kanskje knele på alterringen og få en kort bønn om velsignelse over det nye året. Noen vil kanskje bare sitte i stillhet og meditere over salmen vi synger.

 


5 min   45        Mitt hjerte alltid vanker - Bønnevandring under salmen (NB svakt orgel!)

Stallen - lystenning for våre lengsler «i Jesu føderom»

Barnekroken - lystenning med takk for barna

Lysgloben - lystenning for noen du særlig tenker på

Alterringen - Forbønn

2340

0.45         TEKSTLESNING ved Harald E: 2 Pet 3,13-15 Vi ser fram til det han har lovt

 

Det står skrevet i 2. Peters brev i det 3. kapittel - Vi reiser oss:

Vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Fordi dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vinn på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte. Og når Herren i sitt tålmod dryger med å komme, så skal dere se det som en mulighet til frelse.

Slik lyder Herrens ord.

 

1.45                  LESNING AV BØNN ved Liv: Nr 215 (0.45); Nr 338 (1 min)

 

Herre! Vi ber for alle som lengter;

for kvinner og menn som kjemper for en bedre verden.

Vi ber også for dem som ikke har krefter til kampen,

men likevel har lengselen i seg.

Gi kraft og mot og styrke, så lengselen får næring og håpet aldri dør!

Bevar oss i troen på deg

mens vi venter på rettferdighetens gjennombrudd ved din gjenkomst i herlighet.

 

Du Gud for alle tider og alle slekter!

Vi takker deg for dem vi holdt av,

men som nå er skilt fra oss og skjult i din kjærlighet!

Vi takker deg for det håp du har lagt i våre hjerter,

at vi også en gang skal se den dagen

da alt det som nå piner og nager, er forsvunnet

fordi din Sønn,  Jesus Kristus, har gjort alle ting nye!

Vi ber deg: Mett oss med din Hellige Ånd,

så din sannhet og kjærlighet lyser i oss,

og vi er salige fordi vi hører til i ditt rike.

For du er lyset for evig,

og deg skal alle folkeslag og tungemål

lovprise for din frelse fra evighet til evighet. 

Amen.

 

2344                DEL 3: INNVIELSE (Committment)

 

2 min                   INNLEDNING ved Harald K H: «Gi du oss vilje» (NoS 728,2)

 

Det tredje temaet for denne nyttårskvelden er innvielse. Vi er her for å innvie oss selv og det nye året til det gode.

 

Jesus levde et åpent og gjennomsiktig liv. Alt han gjorde og sa kunne tåle dagens lys. Det var nok derfor så mange stimlet sammen om ham. Han var troverdig. Jeg håper vi alle kan innvie oss til et liv i lyset i 2006, at alt vi gjør og sier skal tåle dagens lys. Da tror jeg også at menigheten vil være et sted hvor folk kjenner at de kan komme:

Dersom vi vandrer i lyset, slik Gud selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. 1 Joh 1,7

 

Vi ønsker at Jesus skal gå foran oss inn i det nye året, og vi vet hva slags veier han går på, og hvor han vil lede oss:

Han går på forsoningens vei, og vi ber: Gi du oss vilje å gå den.

Han går på frihetens vei, og vi ber: Gi du oss vilje å gå den.

Han går på forbrødringens vei, og vi ber: Gi du oss vilje å gå den.

Han går på himmelens vei, og vi ber: Gi du oss vilje å gå den. 

 

3 min   728      Herre du vandrer

 

1 min               TEKSTLESNING ved Harald E: 1 Joh 1,5-7 Vi vandrer i lyset

 

Det står skrevet i 1. Johannes brev, i det første kapittel - Vi reiser oss:

Dette er det budskap vi har hørt av Jesus Kristus og forkynner dere: Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke. Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd.

Slik lyder Herrens ord.

 

2 min               LESNING AV BØNN ved Liv: KB s. 326 (1.10); Nr 325 (0.50)

 

Herre, når jeg er sulten,

gi meg noen som trenger mat.

Når jeg er tørst,

send meg noen som trenger vann.

Når jeg fryser,

send meg noen som trenger varme.

Når jeg er såret,

gi meg noen å trøste.

Når mitt kors blir tungt,

gi meg en annens kors å dele.

Når jeg er fattig,

led meg til noen som er i nød.

Når jeg ikke har tid,

skjenk meg noen som jeg et øyeblikk kan hjelpe.

Når jeg er ydmyket,

gi meg noen jeg kan rose.

Når jeg er nedtrykt,

send meg noen å oppmuntre.

Når jeg trenger andres forståelse,

gi meg noen som trenger min.

Når jeg trenger andres omsorg,

send meg noen å ta vare på.

Vend mine tanker til andre, når jeg bare tenker på meg selv.

 

Himmelske Far! Alle tider er i din hånd,

og din velsignelse strømmer oss i møte hver eneste dag.

Du har fulgt oss gjennom sorger og gleder og vist din kjærlige omsorg for oss.

Det takker vi deg for!

… Vi ber deg i Jesu navn: Gå med oss inn i de nye dagene.

Gi oss, slik du før har gitt, - og velsign oss, slik du før har velsignet,

så vi får overskudd til å gi og til å glede oss ved å ta imot.

La det merkes på oss at riket er ditt og makten og æren fra evighet til evighet. Amen.

 

Vi synger nr 66 i salmeboken.

 

2 min   66        Gud sin egen Sønn oss gav

 

2355                VELSIGNELSEN + 3x3 klokkeslag

 

                        POSTLUDIUM