Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Nøtterøy kirke

Nyttårsaften, 2. rekke (fri tekst)

31. desember 1997 kl 2315

 

2. Timoteus 4,7 Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. 8 Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet.

 

Det er godt å merke tryggheten som stråler frem av disse ordene. Paulus er trygg på at han hører Jesus til, og trygg på at Jesus regner ham som sin tjener og venn.

 

Vi kan ha godt av å høre et slikt vitnesbyrd akkurat i vår tid.

·      Vi kan være så livredde for å virke selvgode, at vi nøler med å snakke om Jesu godhet mot oss og i oss.

·      Vi kan være så redde for å virke selvrettferdige, at vi nøler med å snakke om Jesu rettferdighet, som han har gitt til dem som tar i mot den.

·      Vi kan være så redde for å tro at vi er bedre enn andre, at vi stenger oss for Jesu kraft og vilje til å prege oss med sin godhet og trofasthet.

 

Paulus kunne nok være skjelvende, redd og svak på mange områder av livet. Men han fornektet ikke at Jesus hadde velsignet ham.

1. Korinterbrev 2,3 Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere.

 

Han var så beskjeden at han kalte seg den minste av apostlene, ja han var ikke verd å kalle seg apostel. Men han la ikke skjul på at han var apostel. Han var stolt over at himmelens konge hadde vist ham nåde og tatt ham inn i sin tjeneste.

1. Korinterbrev 15,9 For jeg er den ringeste av apostlene, ja, jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. 10 Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.

 

Guds nåde gjelder ikke bare Paulus. Den glede som venter etter fullført livsløp, gjelder ikke bare ham:

Herren skal gi meg rettferdighetens krans på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet.

 

Legg merke til disse to kjennetegnene ved dem som skal motta rettferdighetens krans: De som elsker Herren og venter på ham!

 

Dette er juledøren inn til troen!

 

Julen preges av varm kjærlighet og forventning.

 

I julen er vi mer åpne enn ellers for å slippe Jesu kjærlighet inn i personligheten, og til å gi plass for våre lengsler og forventninger til ham.

 


Julen hjelper oss til å se at Gud vil oss vel, at han har velbehag i menneskene. Mange har merket at julebønnen er blitt oppfylt:

Mitt hjertes dør jeg åpner deg,

o Jesus, kom hit inn til meg,

og ved din nåde la det skje

at jeg din vennlighet må se.

Norsk Salmebok 5,7

Ved Jesu nåde har de merket hans vennlighet denne julen.

 

Mange lengsler blir forandret når vi retter livet inn mot den dagen da Jesus skal komme i herlighet. Mange lengsler og ønsker og mål blir forandret når vi vet at en dag skal han komme igjen i herlighet for å sette alt i rett stand.

 

·      Da er det ikke lenger slik at vi bare vil ha litt velsignelse over våre manøvrer for å klare oss i en vanskelig verden, - da blir hovedsaken å delta i hans frelse av verden.

·      Da er det ikke lenger bare slik at vi ønsker at Herrens skal velsigne våre planer, - da blir hovedsaken å komme inn i hans planer.

·      Da blir det ikke lenger slik at vi ber om hans velsignelse over våre innkjøp, - da blir hovedsaken å delta i hans innkjøp.

 

Jesu mål for den enkelte av oss er at vi skal kunne si med frimodighet: Jeg har stridd den gode strid. La oss ikke punktere Jesu planer for oss, ved å gi opp på egne vegne. Vi har jo ingen rett til å gi opp på Jesu vegne! Jeg ønsker for oss alle at det nye året blir en innvielse til Jesu planer, - så vi ganske naturlig kan si ved slutten av 1998:

 

2. Timoteus 4,7 Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. 8 Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.