Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Minnegudstjeneste

Nøtterøy kirke

Allehelgensdag

4. november 2007 kl 18.00

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus.

 

Velkommen til minnegudstjeneste! Vi har alle våre som vi minnes denne dagen. Noen minnes vi bare med et stille smil, andre minnes vi med savn, noen av oss har et savn som river hjertet ut av oss, noen har mye smerte i savnet. Med alle våre forskjellige følelser og tanker er vi sammen i Guds hus. Mer eller mindre tydelig er vi her for å søke Guds nåde og hans fred. Vi trenger Guds fred som en hvileplass i sorgen. Og vi trenger alle Guds nåde. Noen av oss trenger Guds nåde på en helt spesiell måte over alt som ikke ble som det skulle være med den vi sørger over.

 

La oss be!

Fra dypet roper jeg til deg, Herre.

Herre, hør min røst!  Vend øret til og lytt  når jeg trygler og ber.

Hvis du vil gjemme på syndeskyld, Herre,  hvem kan da bli stående?

Men hos deg er tilgivelsen;  derfor må vi frykte deg.

Jeg venter, ja håper på Herren,  jeg venter på hans ord. Salmenes bok 130,1-4

Men jeg blir alltid hos deg,  du har grepet min høyre hånd.

Du leder meg med ditt råd,  og siden tar du meg opp i herlighet.

Hvem har jeg ellers i himmelen?  Når jeg bare har deg,  ønsker jeg ikke noe på jorden.

Om kropp og sjel forgår,  er Gud for evig min klippe og min arv. Salmenes bok 73,23-26:

 

Kyrie…

Preken

I 1000 år har kirken hatt minnegudstjeneste i begynnelsen av november, like etter Allehelgensdag. I Nøtterøy har vi minnegudstjenesten om kvelden på Allehelgensdag.

Minnegudstjeneste

Minnegudstjenesten er et håndtrykk til alle oss som har sorg. Når vi har sorg, kan vi ofte føle press til å bli ferdige med sorgen. Livet skal jo gå videre. Minnegudstjenesten er et pustehull for alle som kjenner press til å bli ferdige med sorgen. Her i kirken kan vi gi sorgen rom. Her og nå har vi lov til å kjenne på savnet og smerten.

Det er riktig at livet må gå videre, men det betyr ikke at vi må kvitte oss med savnet og minnene. En minnegudstjeneste kan gi oss frimodighet til å  til å bære minnene og savnet med oss i hverdagen. Menneskelivet er ikke så fattig at det enten må være smil og sorgløshet eller så må det være sorg og tårer. Sorgen er en del av livet. Sorgen kan være de dype bassdrag som gir livets orkester dybde og romklang. Et prøvet menneske er et modnere menneske. Prøvelsene kan gjøre oss mer lydhøre og følsomme i møte med hverandre.

            Minnegudstjenesten har også rom for smerten. Minner og savn er forholdsvis milde ord. Smerten gjør vondt. Mange av oss har mye smerte i sorgen og minnene og savnet. Og protest! Det skulle ikke skje det som hendte! Det gjør vondt! Denne smerten har Gud også. Når Gud en gang skaper alt på nytt, skal ikke døden være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte! (Åp 21,4) Dette er kjerneord i det presten leser ved begravelsen.

Minnegudstjenesten og Allehelgensdag

Minnegudstjenesten for de døde har alltid ligget nær Allehelgensdag. Det er ikke sorgen og savnet som preger Allehelgensdag, det er festen og gleden ved tanken på de som har stridd den gode strid og nå er hjemme hos Gud.

            Minnegudstjenesten smittes av takken og troen fra Allehelgensdag.

La oss bli i himlen sammen, vi som var det her på jord

Allehelgensdagen trekker våre tanker frem mot den dag da Gud skaper alle ting på nytt. Mange av oss har fått helt andre verdier og lengsler etter å ha mistet en av våre kjære. Vi har fått en inderlig lengsel etter å se våre kjære igjen. En salmelinje er blitt vår bønn: La oss bli i himlen sammen, vi som var det her på jord.

            Alt er ikke slutt ved en begravelse. Det er bare slutten på første kapittel av livet. Vi ønsker den døde "Far vel". Vi ønsker den døde en god ferd til det neste sted. Vi overgir den døde i vår Skapers hender, til en hvile- og ventetid i dødsriket. Og vi ønsker å møtes igjen, og bli i himlen sammen, vi som var det her på jord, - vel å merke som nye skapninger. Jesus kom for å åpne veien til et liv uten atskillelse. Han har gjort det tydelig for oss, og det er engasjement og glød når han taler til oss om så viktige ting. Vi merker på ordene hans at pulsen stiger og pusten går fortere:

Johannes 5,24  Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. 25 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den tid kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve. 26 For likesom Faderen har liv i seg selv, har han også gitt Sønnen å ha liv i seg, 27 og han har gitt ham myndighet til å holde dom, fordi han er Menneskesønnen. 28 Dere må ikke undre dere over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. 29 De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom.

 

Det er godt at Jesus skal dømme, og ingen andre. Han er Menneskesønnen. Han vet hva det er å være menneske. Den dagen han kommer igjen for å dømme levende og døde, skal alle oppleve at dommen er rettferdig, - at godt er godt og ondt er ondt. Jesus har åpnet veien inn til det gode liv for oss: "Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv … de som har gjort det gode, skal stå opp til livet."

Å ta imot hans ord og å sette sin tro til Gud og å gjøre det gode. Dette er veien dit hvor vi kan møte hverandre igjen med glede. "La oss bli i himlen sammen, vi som var det her på jord." Gud har satt himmel og jord i bevegelse for å oppfylle denne bønnen.

En helgen

Det er også en annen side ved Allehelgensdag som kan gi oss lys over minnegudstjenesten. Allehelgen … Hvem er en helgen? Vi har en fin svensk forklaring på hva en helgen er (Erkebiskop Natan Söderblom) "En helgen er en som ved sitt lys gjør det lettere for oss å tro på Jesus", - altså et lysende eksempel. Vi har heldigvis noen slike mennesker iblant oss. Noen lyser for hele verden. Men andre er et stille, lite lys for sine aller nærmeste, - et lys vi bærer med oss som en kostelig gave gjennom livet.

 

Men det finnes altså noen tydelige helgener som lyser for hele verden. De lever så tett opp til Gud i bønn og tilbedelse, at en skulle tro at de ikke fikk tid til å arbeide, - og samtidig er de så arbeidsomme og får utrettet så mye, at en skulle tro at de aldri hadde tid til å be. Slike mennesker er lysende eksempler. Et lysende eksempel er en som ikke pirker i vår vonde samvittighet, men får oss til å smile av takknemlighet for at slike finnes. Et lysende eksempel er en som lyser Guds smil inn i våre liv, så vi kjenner at våre hjerter utvides, og Guds kjærlighet får gjøre sitt underverk i oss.

Et slikt lysende eksempel er Mor Teresa, som ga hele sitt liv til Gud og til lidende i Calcutta. Fra hennes arbeidsfellesskap har vi fått en bønn, som kan løfte våre øyne og gi lys over livet. La oss be:

 

Herre, når jeg er sulten,

gi meg noen som trenger mat.

Når jeg er tørst,

send meg noen som trenger vann.

Når jeg er såret,

gi meg noen å trøste.

Når mitt kors er tungt å bære,

gi meg en annens kors å dele.

Når jeg er fattig,

led meg til noen som er i nød.

Når jeg ikke har tid,

skjenk meg noen som jeg et øyeblikk kan hjelpe.

Når jeg trenger andres omsorg,

send meg noen å ta vare på.

Vend mine tanker til andre,

når jeg bare tenker på meg selv.

Amen.