Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Maria Budskapsdag

Teie kirke

21. mars 1999 kl 11.00

Samtalegudstjeneste

Preken

2000-års-jubileum

I dag begynner 2000-års-jubileet! Det er ni måneder til jul, - da skal vi feire at det er 2000 år siden Kristi fødsel. På disse tider for 2000 år siden, ble Maria med barn. Jesus begynte å vokse og utvikle seg inne i Marias mage for 2000 år siden.

 

Det er rart å tenke på. Hver gang vi sier årstallet, så peker vi på sentrum i verdens historie. Enten vi ber eller banner, så sier vi noe om Jesus Kristus hver gang vi sier et årstall. I dag er det 21. mars, 1999 år etter Kristi fødsel. Jeg ble født 1946 år etter Kristi fødsel. Mange av dere ble født år 1984 eller 1985 etter Kristi fødsel.

            Nå tilhører 33% av verdens befolkning en kristen kirke. Den kristne tro er verdens største religion og kristendommen er den religionen som vokser raskest. Vi regner at 82% av verdens befolkning har hørt evangeliet.

            I verden regner vi at det er 12 000 folkeslag og språkgrupper. For 6 år siden var det kristne menigheter i 11 421 folkeslag, det var altså 579 folkeslag som ikke hadde noen kristen menighet. Neste år regner vi at tallet er sunket til 179 folkeslag som ikke har noen kristen menighet. I løper av noen få år, vil det være kristne menigheter i alle verdens folkeslag.

Og hva så?

I Norge har vi hatt kristne menigheter i godt og vel 1000 år. Alle disse tallene er interessante, og setter kanskje tanker i sving hos oss som er i Teie kirke i dag. Og det er greit nok med interessante ting. Men hva har det med meg å gjøre? Og med min hverdag?

            Lenge før jeg syntes noe var interessant, og lenge før noe satte tankene mine i sving, fikk jeg en dåpsattest. Det er jeg så glad for at jeg har rammet den inn! Det som Jesus satte i gang for 2000 år siden, har kommet fram til akkurat meg. Jesus fikk navnet Jesus fordi han skulle frelse. Og jeg har papir på at det gjelder meg. Her står det Harald Hammer og årstallet 1946 etter Kristi fødsel.

Stemningen fra den gang

2000 år er lenge siden, selv om vi merker noe av stemningen i hvordan det var, i de levende fortellingene om Maria og Josef. Alle som er blitt gravide, kan kjenne seg igjen i Maria. Alle som har vært redde, kjenner seg igjen når engelen sier “Frykt ikke!” Alle som har opplevd usikkerhet og uklarhet og rykter omkring en fødsel, kan kjenne noe av stemningen fra den gang. Alle som har vært mobbet, eller redde for å bli det, kjenner seg igjen i Maria, - hvor håpløst det måtte være for henne å skulle forklare hvordan hun var blitt gravid uten å være gift. Du som har foreldre som ikke er gift, og du som har hørt noen slenge skitt om foreldrene dine, kan kjenne deg igjen i hvordan Jesus må ha hatt det.

Den gang og i dag

Men kristen tro er ikke å prøve å tenke seg hvordan det var for 2000 år siden. I hver gudstjeneste sier vi noe om hvor Jesus er i dag: “sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd” sier vi. Jesus er akkurat nå akkurat der hvor vi har mest bruk for ham! Ved Guds den allmektige Faders høyre hånd.

Når jeg ber trenger jeg et sant menneske og en sann Gud

Maria budskapsdag hjelper oss å tørre å be til ham. Alle mennesker ber. Alle undersøkelser viser at de aller fleste mennesker ber. Ca 24% av nordmenn sier at de er kristne, men 3-4 ganger så mange sier at de ber. Når jeg har det vanskelig, så ber jeg enten jeg tror på Jesus eller ikke. Da er jeg ikke så opptatt av om jeg tror eller tviler, da bare ber jeg og roper om hjelp.

 

Og da har jeg god bruk for Maria Budskapsdag. Det er ikke en fjern guddommelig prins jeg ber til, men

·      det er en som er født, akkurat som jeg.

·      det er en som har hatt en mor og en far, akkurat som jeg.

·      det er en som har hatt en mor som ikke forstod ham, - det står det om flere ganger.

·      det er en som har hatt en far som aldri sa noe, - i hvert fall står det ikke om noe han sa.

·      “Hvordan kunne du gjøre dette mot din far og meg? Vi har vært så redde for deg,” sa Maria til Jesus da han var 12 år. Er det noen som har hørt den før?

·      ved Guds den allmektige Faders høyre hånd sitter det er en som hadde brødre som ikke forstod ham, og som ville ha ham vekk. Brødre kan være noe herk. Det vet Jesus når jeg ber.

·      ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, sitter det en som har vært urettferdig behandlet. Han forstår når jeg ber.

·      ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, sitter det en som mistet alle vennene sine, enda han tagg dem om å våke med ham.

·      ved Guds den allmektige Faders høyre hånd sitter det en som var så redd og full av angst at han svettet blodsdråper i Getsemane.

 

Maria Budskapsdag handler om mine bønner akkurat i dag! - at det lureste jeg kan gjøre er å be til Jesus. Han vet hvordan jeg har det, og kan legge inn et godt ord for meg!

 

Men hva hjelper det meg at det sitter en som kan forstå meg hos Gud, hvis han ikke kan gjøre noe med det?

 

Han som sitter ved Faderens høyre hånd, - det er ikke nok at han har erfaringer med å være husløs i Betlehem, med å rømme fra en massakre, med å være flyktning i Egypt, med å vokse opp uten at noen la merke til ham, med å få alle mot seg så de roper “korsfest, korsfest!”. Det er ikke nok at han er født av jomfru Maria, så han vet og kan forstå. Det er bare den ene siden av Maria Budskapsdag. Den andre siden er at Jesus ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, at han skulle kalles Den Høyestes Sønn, Guds Sønn.

 

Det siste han sa før han tok plass ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, var dette:

Matteus 28,18 "Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn  20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."

 

Når vi ber, ber vi til en som er sant menneske, så han kan forstå oss, og sann Gud så han kan hjelpe oss. Det er budskapet til oss på Maria Budskapsdag.

 

(Evt avslutning:

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. )

 

Hjelp til tro

Og så har vi en Gud som forstår at det ikke er så lett for mennesker å tro at ingenting er umulig for Gud. For å hjelpe Maria å tro, lot han det skje et under med en gammel slektning som aldri hadde kunnet få barn. Elisabet var blitt med barn, - på sine gamle dager var hun alt seks måneder på vei. Og Maria dro straks av gårde for å besøke henne.

 

Vi har Maria, som hjelper oss å tro. Og hver av oss har vi noen vi kjenner som hjelper oss å tro, fordi vi ser hva Gud har gjort mot dem.

Å ville tro, og å ikke ville

Når vi ikke vil tro, da finner vi alltids noen som vi ikke vil ligne. Og så setter vi nesa i været og sier: “Nei, en sånn hykler vil ikke jeg være.”

            Kjenner du Andy Capp? En søndag hadde Flo fått dratt ham med på kirkevei. Men utenfor kirkedøra, stoppet Andy og sa: “Jeg har ombestemt meg, det er så mange hyklere der inne!” Da grep Flo ham i nakken og sa: “De klarer sikkert å få klemt inn en til!”

            Men hvis vi vil tro, da har vi vel hver våre som vi kan tenke oss å ligne på. I hvert fall har vi Maria. Hun svelget ikke alt, hun spurte oppriktig hvordan det skulle gå til når hun ikke hadde noen mann. Hun la tvilen sin åpen mot Gud, og hyklet ikke. Og hun tok imot engelens hilsen: “Frykt ikke!”

“Frykt ikke!” - hva er du redd for?

Det er noen som teller ord i bibelen, og de har kommet til at “Frykt ikke!” står 365 ganger i Bibelen, én for hver dag i året.

 

Da vi forberedte denne dagen med konfirmantene, spurte vi hva de som er 14-15 år er redde for. Nesten alle satte opp redsel for vold og voldtekt, en tredjedel var redde for mobbing og å miste vennene sine.

 

Da Maria kom med Jesus til tempelet etter åtte dager, var det en profet som sa til Maria:

Lukas 2,34 "Se, barnet ditt er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt. 35 Slik skal mange hjerters tanker komme for dagen. Men også gjennom din sjel skal det gå et sverd."

“Blod, svette og tårer”

(Da Winston Churchill  ble engelsk statsminister (10. mai) sa han til regjeringen og Underhuset 13. mai 1940: “Jeg har intet annet å love dere enn blod, slit, tårer og svette.”)

 

Maria ble forberedt på at mange ville motsi Jesus, og at hun selv skulle rammes av smerte. Jesus lovet aldri disiplene at de skulle unngå smerter og forfølgelser. Men han ga dem noe som var verd motstanden, og han sendte dem ut med et budskap som kunne frelse mennesker.

Johannes 15,20 Husk at jeg sa: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres.

Matteus 5,10  Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,  for himmelriket er deres. 11  Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

 

Frelsen er gratis hos Gud, men den kan koste mye hos våre medmennesker.

Mobbing

Stort sett er det slik i vår del av verden at sunne og gode kristne blir respektert, men i mange miljøer kan det koste livet å være en kristen. Likevel er det verdt det.

            Hvis vi er tydelige kristne, og forkynner evangeliet, så kan det komme til å koste mobbing. At kristne kan risikere mobbing, det møter vi tydelig gjennom hele Det nye testamente, men samtidig advares kristne mot å skylde på troen hvis de blir mobbet for å gjøre noe galt. Men hvis det er for troen de lider, så skal de lide med løftet hode.

1. Peters brev 4,14 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld; for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 15 La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller annen ugjerning, eller fordi han har gjort en urett mot andre. 16 Men lider han fordi han er en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.