Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Langfredag II

Nøtterøy kirke

10. april 1998 kl 11.00

Lidelseshistorien

Kors med tornekrone stilles opp ved døpefonten

På alteret er det bare ett, tent lys.

Ragnhild og Christopher byttes om å lese den sammenbindende teksten. De bruker myggen. De andre aktørene står ved siden av hverandre ved lesepulten og går frem til mikrofonen når de skal si frem sine replikker. I tredje lesning skal Ragnhild lese noen replikker, og står da ved lesepulten.

Første lesning: Markus 14,26-52

Mikrofonmygg: RAGNHILD

Lesepult: HARALD V, TOM OLAF og HARALD KH

 

RAGNHILD: Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. 27 Jesus sa til dem:

HARALD V: "Dere skal alle vende dere fra meg, for det er skrevet: Jeg vil slå hyrden ned, så hjorden blir spredt. 28 Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea."

RAGNHILD: Da sa Peter:

TOM OLAF: "Om så alle vender seg fra deg, skal ikke jeg gjøre det."

RAGNHILD: Jesus svarte:

HARALD V: "Sannelig, jeg sier deg: I denne natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger."

RAGNHILD: Men Peter forsikret:

TOM OLAF: "Om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg!"

RAGNHILD: Det samme sa de alle. 32 De kom til et sted som heter Getsemane. Da sa han til disiplene:

HARALD V: "Sett dere her mens jeg ber!"

RAGNHILD: Så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Han ble grepet av angst og gru, 34 og han sa til dem:

HARALD V: "Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk!"

RAGNHILD: Han gikk fram et lite stykke, kastet seg til jorden og bad at timen måtte gå ham forbi, om det var mulig. 36 Han sa:

HARALD V: "Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta dette beger fra meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil."

RAGNHILD: Da han kom tilbake og fant dem sovende, sa han til Peter:

HARALD V: "Simon, du sover? Klarte du ikke å våke en eneste time? 38 Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men menneskenaturen er svak."

RAGNHILD: Så gikk han bort på ny og bad med de samme ord. 40 Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Og de visste ikke hva de skulle svare ham. 41 Han kom til dem for tredje gang og sa:

HARALD V: "Dere sover og hviler fremdeles? Nå er det avgjort. Timen er kommet. Menneskesønnen skal overgis i synderes hender. 42 Stå opp, la oss gå! Han som forråder meg, er nær."

RAGNHILD: I det samme, mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en flokk som var væpnet med sverd og stokker; de kom fra overprestene, de skriftlærde og de eldste. 44 Forræderen hadde avtalt et tegn med dem:

HARALD KH:  "Den jeg kysser, han er det. Grip ham og før ham bort med sikker vakt."

RAGNHILD: Og da han kom, gikk han med en gang bort til Jesus og sa:

HARALD KH:  "Rabbi!"

RAGNHILD: og kysset ham. 46 Så la de hånd på ham og tok ham til fange. 47 En av dem som stod sammen med ham, drog da sverdet og hogg etter øversteprestens tjener, så øret ble kuttet av. 48 Da sa Jesus til dem:

HARALD V: "Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en røver. 49 Dag etter dag var jeg hos dere og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke! Men slik skulle skriftene oppfylles."

RAGNHILD: Da forlot alle ham og flyktet. 51 En ung mann var i følge med Jesus; han hadde bare et linklede om seg. De grep ham, 52 men han gjorde seg fri fra linkledet og flyktet naken bort.

Salme150, vers 1 O hode høyt forhånet

Andre lesning: markus 14,53-65

Mikrofonmygg: CHRISTOPHER

Lesepult: HARALD KH og HARALD V

 

CHRISTOPHER: De førte så Jesus til øverstepresten, og alle overprestene, de eldste og de skriftlærde kom sammen. 54 Men Peter fulgte etter, langt bak Jesus, helt inn på gårdsplassen hos øverstepresten. Der satte han seg ned blant vaktene og varmet seg ved bålet. 55 Overprestene og hele Rådet prøvde å skaffe vitnesbyrd mot Jesus, så de kunne få ham dømt til døden; men de fant ikke noe. 56 Mange vitnet falskt mot ham, men deres vitnesbyrd stemte ikke overens. 57 Da stod noen fram og kom med dette falske vitnesbyrdet mot ham:

HARALD KH: "Vi har hørt ham si: Jeg skal rive ned dette templet som er gjort med hender, og på tre dager bygge et annet som ikke er gjort med hender."

CHRISTOPHER: Men heller ikke her stemte deres vitnesbyrd overens. 60 Da reiste øverstepresten seg, steg fram og spurte Jesus:

HARALD KH: "Har du ikke noe å si til det de anklager deg for?"

CHRISTOPHER: Men han tidde og svarte ikke et ord. Igjen spurte øverstepresten:

HARALD KH: "Er du Messias, Den Høylovedes Sønn?"

CHRISTOPHER: Jesus svarte:

HARALD V: "Jeg er det. Og dere skal få se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer."

CHRISTOPHER: Da flerret øverstepresten kappen sin og sa:

HARALD KH: "Hva skal vi nå med vitner? 64 Dere har hørt gudsbespottelsen. Hva mener dere?"

CHRISTOPHER: Alle fant ham skyldig til å dø. 65 Da gav noen seg til å spytte på ham, og de dekket til ansiktet hans, slo ham med knyttnevene og sa:

HARALD KH: "Nå kan du profetere!"

CHRISTOPHER: Og vaktene slo ham i ansiktet.

Salme 150, 2-3

Tredje lesning Markus14,66-15,12

Mikrofonmygg: CHRISTOPHER

Lesepult: RAGNHILD, TOM OLAF, HARALD KH og HARALD V

 

CHRISTOPHER: Imens var Peter nede på gårdsplassen. En av tjenestepikene hos øverstepresten kom forbi, 67 og da hun fikk se Peter som satt og varmet seg, stirret hun på ham og sa:

RAGNHILD: "Også du var med denne nasareeren Jesus."

CHRISTOPHER: Men han nektet.

TOM OLAF: "Jeg fatter og begriper ikke hva du snakker om,"

CHRISTOPHER: sa han og gikk ut i portrommet. 69 Men piken fikk øye på ham og begynte igjen å si til dem som stod omkring:

RAGNHILD: "Han er en av dem."

CHRISTOPHER: Men han nektet på ny. Kort etter sa også de som stod der, til Peter:

RAGNHILD: "Visst er du en av dem. Du er jo galileer."

CHRISTOPHER: Men han gav seg til å banne og sverge:

TOM OLAF: "Jeg kjenner ikke den mannen dere snakker om."

CHRISTOPHER: I det samme gol hanen for annen gang. Da husket Peter det som Jesus hadde sagt til ham:

HARALD V: "Før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger."

CHRISTOPHER: Og han brast i gråt. 1 Straks det ble morgen, rådslo overprestene med de eldste og de skriftlærde, hele Rådet, og fattet sitt vedtak. De lot Jesus binde, førte ham bort og overgav ham til Pilatus. 2 Pilatus spurte ham:

HARALD KH: "Er du jødenes konge?"

CHRISTOPHER: Jesus svarte:

HARALD V: "Det er dine ord."

CHRISTOPHER: Overprestene kom nå med mange anklager mot ham. 4 Da spurte Pilatus:

HARALD KH: "Svarer du ingenting? Du hører alt det de anklager deg for."

CHRISTOPHER: Men Jesus svarte ikke et ord, og Pilatus undret seg. 6 Hver høytid pleide Pilatus å gi en fange fri, den folket bad om. 7 En som hette Barabbas, satt fengslet sammen med noen andre opprørere; de hadde begått et drap under oppstanden. 8 Da så mengden møtte opp og begynte å be Pilatus gjøre som han pleide, 9 svarte han:

HARALD KH: "Vil dere at jeg skal løslate jødenes konge?"

CHRISTOPHER: For han visste at det var av misunnelse overprestene hadde utlevert Jesus. 11 Men overprestene egget opp mengden, så de i stedet bad om å få Barabbas frigitt. 12 Pilatus tok på ny til orde:

HARALD KH: "Hva skal jeg da gjøre med ham dere kaller jødenes konge?"

RAGNHILD: "Korsfest ham!"

CHRISTOPHER: ropte de tilbake.

HARALD KH: "Hva ondt har han da gjort?"

CHRISTOPHER: spurte Pilatus. Men de skrek bare enda høyere:

RAGNHILD: "Korsfest ham!"

CHRISTOPHER: Og Pilatus, som ville gjøre mengden til lags, gav Barabbas fri, men Jesus lot han piske og overgav ham til korsfestelse. 16 Soldatene førte nå Jesus inn i borggården og kalte sammen hele vaktstyrken. 17 De kledde ham i en purpurkappe, flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. 18 Så begynte de å hilse ham:

HARALD KH: "Vær hilset, du jødenes konge!"

CHRISTOPHER: De slo ham i hodet med en stokk, spyttet på ham og la seg på kne og hyllet ham. 20 Da de slik hadde drevet gjøn med ham, tok de purpurkappen av ham og kledde ham i hans egne klær.

Salme 150, 4-5

Fjerde lesning: Markus 15,21-37

Mikrofonmygg: RAGNHILD

Lesepult: HARALD KH og HARALD V

Korset og alteret: TOM OLAF

 

RAGNHILD: Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham. En mann som var på vei inn fra landet, Simon fra Kyréne, far til Aleksander og Rufus, tvang de til å bære hans kors. 22 De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata, det betyr Hodeskallen. 23 De ville gi ham vin med myrra i, men han tok ikke imot den. 24 Så korsfestet de ham ...

 

TOM OLAF SLÅR TRE GANGER I KORSET MED EN HAMMER.

 

RAGNHILD: ... og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om hva hver skulle få. 25 Det var ved den tredje time de korsfestet ham. 26 Innskriften med anklagen mot ham lød:

HARALD KH: "Jødenes konge".

RAGNHILD: Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på høyre og en på venstre side av ham. 28  29 De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham:

HARALD KH: "Nå, du som river ned templet og bygger det opp igjen på tre dager! 30 Frels deg selv og stig ned av korset!"

RAGNHILD: På samme måte gjorde også overprestene og de skriftlærde narr av ham og sa til hverandre:

HARALD KH: "Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse! 32 La nå Messias, Israels konge, stige ned av korset, så vi kan se og tro!"

RAGNHILD: Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham. 33 Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet, og det varte til den niende time. 34 Ved den niende time ropte Jesus med høy røst:

HARALD V: "Eloït, Eloït, lamá sabaktáni?"

RAGNHILD: Det betyr: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" 35 Noen som stod der, hørte det og sa:

HARALD KH: "Hør, han roper på Elia."

RAGNHILD: Da løp en bort og fylte en svamp med eddikvin, satte den på en stang, og ville gi ham å drikke. Han sa:

HARALD KH: "Vent, la oss se om Elia kommer for å ta ham ned."

RAGNHILD: Men Jesus ropte høyt og utåndet.

 

TOM OLAF BLÅSER UT LYSET PÅ ALTERET.

Salme 150,6-7