Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Kristi åpenbaringsdag, 2. rekke

Teie kirke, Lysmesse med konfirmantene

8. desember 2002 kl 18.00

Salmer

            Tekstlesning: Jesaja 60,2-3

Se, mørke dekker jorden, det er stummende mørkt over folkene.

Men over deg stråler Herren fram, hans herlighet åpenbares over deg.

Mot ditt lys skal folkeslag vandre, konger skal gå mot din solrenningsglans.

            Lysprosesjon med konfirmantene

            Syndsbekjennelse laget av konfirmantene

            Skriftlesning profetier, tenning av syvarmet lysestake

5          Gjør døren høy

-----------------------

Tekstlesning Joh 8,12 JESUS SIER: JEG ER VERDENS LYS

Preken

Trosbekjennelse

-----------------------

98,1     Kristus er verdens lys

            Forbønner ved lysgloben, laget av konfirmanter

            Fadervår

871      La oss vandre i lyset

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

 

Advent og jul kommer med mye lys og varme, og vi feirer lyset som kom til verden på julenatt. Jesus sier: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

«Den som følger meg,» sa Jesus. Hvis vi skal følge ham må vi vite hvor han går. I denne gudstjenesten vil vi «lytte etter lyden av hans trinn». Jeg merker lyden av Jesu trinn i syndsbekjennelsen konfirmantene har laget, i bønnene ved lysgloben og kommentarer de har gitt til prekenteksten. Jeg merker Jesu fottrinn.

 

La oss skjerpe lyttesansen, slik vi gjør i begynnelsen av alle gudstjenester. Det er konfirmantene som har forberedt dagens syndsbekjennelse.

 

La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder...

Preken

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 8. kapittel vers 12:

Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

 

Kjære Jesus, takk for at du kom som et barn, og lyste opp på kloden vår! Amen.
Da jeg var 14-15 år sang vi ofte en sang som var slik: «Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn!»

Konfirmantenes svar

Konfirmantene har svart på mange spørsmål om denne korte teksten. Det er alltid noe morsomt i svarene, og noen ting som i hvert fall får meg til å tenke på nytt om ting, - og så håper jeg at foreldrene aner litt om hva konfirmantene deres har inni seg.

 

Hva mener Jesus med at han er verdens lys?

Hva mener han med å følge ham, og å vandre i lyset? Hva er det å vandre i mørket? Tror du at du vandrer i lyset? - eller i mørket? Og hva er forskjellen?

 

Det er mange morsomme svar: De som vandrer i lyset trenger mer solkrem! Jeg vandrer i mørket, for jeg har ikke funnet lysbryteren!

            Jeg skal innrømme at noen av svarene bare er tull. Men jeg sitter likevel igjen med noen spørsmål: Var det med lysbryteren fleip, eller veldig alvorlig ment? «Den som kun tar spøk for spøk og alvor kun alvorlig, - han og hun har faktisk fattet begge deler dårlig!» (Piet Hein)

Hva mener Jesus med at han er verdens lys?

Det er flotte svar:

Jesus er livets lyse side.

Han mener at vi skal se opp på ham på en god og lys måte, at han ser oss og vi ham.

Han varmer og er et varmt menneske, han lyser opp og er et godt forbilde.

Han er veiviser for alle som tror på Gud, han leder mennesker inn i et bedre liv.

Han lyser opp hele verden.

Han er håpet i vanskelige tider, han lyser opp for de som har det vanskelig.

Han er den positive. Den som styrer. Han er verdens håp. Han er det gode i alle. Hele verdens konge. Det positive i verden.

Hva betyr at den som følger Jesus vandrer i lyset?

Det betyr å vandre i det gode, følger det gode.

Å vandre i lyset er å smile og være god mot alle!

Det betyr at hvis du følger Guds regler, og gjør det han mener er rett, så får du et bra liv, og gjør ikke så mye urett.

Hvis du vandrer eller gjør som han vil og tilber ham, vil det ikke skje deg noe vondt. Får hjelp og blir beskyttet.

De som følger ham blir også gode mennesker.

Den som følger ham, kommer til himmelen.

Ber i vanskelige tider og takker når de har det bra.

Hvordan lever de som lever i lyset og hva tror de?

De lever bra og har det godt. De som lever i lyset er gode mennesker og gjør bare snille ting, og de tror sikkert på et liv etter døden, for da får de et liv hvor de kan være enda snillere! Nemlig!

Hva betyr det at de som ikke følger Jesus vandrer i mørket?

De gjemmer seg, for de har masse å bære på.

Jeg tror det er vanskelig å se fremover og ha håp hvis du ikke tror på noe.

De får ikke den tryggheten Gud gir dem som velger lyset.

Vil ikke bli beskyttet. De synder. Tar sine egne valg.

Vandrer du i lyset? Hva er forskjellen? Hvorfor vandrer du i mørket?

Her det mange slags svar:

Jeg får trygghet fra Gud. Jeg tror på Gud.

Ja, vi vandrer i lyset.

Jeg er lykkelig, og det er ikke de i mørket.

Ja, jeg tror på Gud og vet at han følger meg og hjelper meg i alt jeg gjør.

Jeg tror jeg vandrer i lyset fordi jeg er døpt og velger kristelig konfirmasjon.

Jeg tror delvis på Gud. Jeg sorterer.

Jeg er nøytral.

Jeg vandrer i skumringen kanskje.

Jeg lever i grenseland et sted. Men jeg burde vel vandre i lyset fordi jeg får det jeg trenger og har det nesten godt.

Jeg gjør mye godt, men ingen er vel perfekte.

Jeg er ikke så veldig kristen, så jeg vandrer nok i mørket.

Det må være mye av det sterkeste for at folk skal bli overbevist / dratt over kneiken.

Dette er det som sitter igjen!

Jeg synes dette er tankevekkende svar for oss som foreldre, skole og menighet, om den troen vi har gitt videre til barna våre. Og det må være ganske spesielt for dere konfirmanter å høre hva andre har svart, og kjenne igjen ditt eget svar.

En mulighet i julen!

Jesus sa: «Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

® Takk!

Når Jesus sier det på den måten, vil vel de aller fleste ønske å følge ham, så de kan ha livets lys!

® Valg!

En av konfirmantene hadde denne kommentaren til prekenteksten om å vandre i lyset og å vandre i mørket: «Det må være mye av det sterkeste for at folk skal bli overbevist / dratt over kneiken.»

I julen har vi mange muligheter til å bli dratt over kneiken. La oss gå inn i den med åpent sinn, og lytte etter lyden av Jesu trinn!

Trosbekjennelsen