Harald Kaasa Hammer: julebetraktninger

Julebetraktning i Færder Rotary-klubb 14. desember 2004

I dag bærer jeg med meg sterke opplevelser fra i formiddag. En full Nøtterøy kirke. Tett av folk på galleriene. På de fire første benkene sitter to guttelag som tar farvel med fotballtreneren sin, 41 år gammel. Jeg lurer på hvordan disse fotballguttene har det i dag. Det er en helt spesiell innledning til julen, å ta farvel med en som brydde seg om dem, som regnet opp navnene deres to dager før han døde, og bad om at de måtte sitte samlet i kirken.

 

Tåler julen en slik start? Nå vil det vise seg hva julen er verdt. Er julen bare en drøm som vi unner oss midtvinters, - eller har julen hold i seg til å tåle sorg og sjokk og savn? Tåler julen livets alvor?

 

Det er utrolig hvordan julebudskapet kan omslutte alle sider av livet, fra det vakreste vakre til det helt tragiske. Det var så visst vår jord Jesus kom til, til Midt-Østen til og med, i stor politisk uro, dengang som i dag. Det ble ikke som de hadde tenkt seg for Josef og Maria. Straks etter fødselen måtte de flykte for en vanvittig konge i Jerusalem.

Jesus har erfaring med det vi har erfaring med, han har tyngre erfaringer, og gladere erfaringer. Han fikk barns erfaringer, både med foreldre som brydde seg om ham og andre ganger med foreldre som ikke forstod ham. Og han fikk voksenerfaringer med venner som sviktet, og med venner som var trofaste.

            Jesus fikk også erfare hva det koster å knytte seg til andre mennesker. Det dyrebareste i livet, kan en miste. Det er kjærlighetens risiko. Han mistet en av sine kjæreste venner som het Lasarus. Jesus stod ved graven hans og kjente sorgen rive i brystet, sammen med de andre i byen.

            Det står to ganger i Det nye testamente at Jesus gråt. Den ene gangen var ved vennens grav. - Den andre gangen gråt han over alle som ikke forsto hva som var best for dem.

 

Det er Jesu erfaringer som gir det mening å be. På en genial måte kommer det frem i en av julesangene våre:

Nå bor han høyt i himmerik,

han er Guds egen Sønn,

men husker alltid på de små

og hører deres bønn.

Evangelisten Lukas skriver …

 

------------------------------------

Julebetraktning i Færder Rotary-klubb 20. desember 2005

Først noen julenøtter: Hvem var Dionysius? Hva er en Zodiak? Hva het de tre vise menn?

 

I stedet for det vanlige juleevangeliet hos Lukas, leser vi i år juleevangeliet slik Matteus skrev det: Matt 2,1-12 VISMENNENE HYLLER JESUS ……

 

Jeg vet ikke om dere har det som jeg, at dere fornemmer et Østens eventyr i talen om stjerner og vise menn.

De vise menn

Første gang vismennene fremstilles som tre personer er på et relieff fra begynnelsen av 200-tallet etter Kristus. I en mosaikk i en kirke i Ravenna, som ble bygget ca 560, kalles de Caspar, Melkior og Baltasar. I legendene om de tre vise menn regnes det at Caspar kommer fra Afrika med myrra for å salve frelseren, Melkior kommer fra Europa med gull for å hylle kongen og Baltasar kommer fra Asia med røkelse for guddommen.

(G Kyhlberg: De heliga tre konungar, Stockholm 1940)

Stjernen

I vår tid har astronomer undersøkt teksten i Matteusevangeliet, og funnet at ordene som er brukt om stjernen er kjente faguttrykk innen astronomien, og de har også rekonstruert stjernehimmelen omkring Jesu fødsel med interessante resultater.

Conradin Ferrari d'Occieppo: Betlehemsstjernen - hva var det som skjedde? Universitetsforlaget Oslo 1983

 

Det er vel kjent at vår nåværende kalender ble utarbeidet i år 526 av abbeden Dionysius Exiguus i Roma. Han bommet med noen år. Vi vet i dag at kong Herodes døde år 4 før vår tidsregning.

            Tre ganger i år 7 før vår tidsregning sto Jupiter og Saturn sammen i stjernebildet Fiskene: 28. mai, 15. september og 12. november.

Sett fra Jerusalem kl 20.00 12. november år 7 «før Kristus» vil de to stjernene danne en lysende stjerne over Betlehem. En stjernetåke kalt zodiak-lyset dannet stråler fra dobbeltstjernen ned over Betlehemshøyden.

Jupiter ble regnet som guden Marduks stjerne. Saturn representerte Israel og midtre del av Fiskene angav Judea. Dette forklarer at vismennene fra Østen (Babylon?) regnet at en konge var født i området, og reiste til Jerusalem for å hylle ham.

 

Vismennene var de klokeste av de kloke på den tiden, og de bar frem rike gaver. Gjeterne var de enkleste og fattigste av de fattige, og de fikk først se barnet. Et sted midt imellom befinner vi oss. Det er plass til oss også i stallen. Engelen sa at det var «en glede for hele folket!»

 

Evangelisten Lukas skriver …

 

-------------------------------------------------

Julebetraktning i Færder Rotary-klubb 19. desember 2006

Hvem eier juleevangeliet?

Presten? Jeg er statsansatt og skriftlærd og skulle være spesialist på juleevangeliet. Men hvem fikk budskapet først, hvem er adressaten?

·      Det var ikke de skriftlærde i Jerusalem. De spiller en ganske underordnet rolle som rådgivere for kong Herodes og vismennene fra Øst. De pekte på veien for dem, men gikk den ikke selv.

·      Det var ikke de statsansatte og myndighetene i landet. Augustus og Kvirinius er bare brikker i spillet for å få Jesu mor til Betlehem, - slik at profetiene om Jesus kunne oppfylles.

·      Det var gjeterne som fikk budskapet først, de minst verdsatte i folket den gangen. De representerte utkanten av befolkningen.

·      Og det understrekes til overmål at budskapet er «en glede for hele folket».

 

Julen er folkets jul. Det er mangt vi skriftlærde og statsansatte kunne ønske oss annerledes med folkets julefeiring. Men Gud tok altså sjansen på å gi budskapet til folket, og å gi julens gave til folket.

Jeg merker at dette fyller meg med respekt. Min jobb er å levere juleevangeliet videre til dem det er bestemt for, til folket. Ikke bare til dem som forstår budskapet slik som jeg forstår det.

 

Slik kan jeg også få del i budskapet, sammen med folket!

Fakta og følelser

Jeg merker at juleevangeliet setter i gang følelser hos meg. Det er mange fakta som beskrives i evangeliet. På latin står det «factum est» tre ganger i juleevangeliet. Slik er det med alle fødsler. Tid og sted, kjønn og vekt, mor og far.

Men det beskrives også følelser og reaksjoner i slutten av juleevangeliet. Alle undret seg da de hørte hva gjeterne fortalte. Men vi merker også at det er forskjell på reaksjoner. Det er et spenn i følelser som beskrives i juleevangeliet. På den ene side Maria, som gjemte ordene i sitt hjerte og grunnet på dem. På den andre siden gjeterne, som flommet over av lovprisning til Gud for det de hadde hørt og sett. Det er en skala fra stille ettertenksomhet til høylytt hallelujastemning. Jeg kjenner at det er plass til meg og mine følelser et sted midt i mellom Maria og gjeterne.

Frelse

Et motiv til, før jeg leser juleevangeliet. Frelse er et nøkkelord i juleevangeliet. Frelse betyr egentlig å gi rom, og gjøre i stand et rom. Han som kom for å gi oss rom og for å gjøre i stand et rom for oss, - det var ikke rom for ham i herberget.

 

Evangelisten Lukas skriver …

 

--------------------------------------------

Julebetraktning i Færder Rotary-klubb 18. desember 2007

Æres den som æres bør!

Hvert år er en øvelse i å nærme seg juleevangeliet.

På den ene siden er det det samme gamle, - og godt er det. På den annen side er det noe med juleevangeliet: Det taler, det sier noe, det berører meg, det angår meg, på en måte.

 

I dag vil jeg blankpusse seks ord i juleevangeliet: "Ære være Gud i det høyeste!"

 

Det var englene som sa det, ja ikke bare det, de sang det. Bibelens engler ser både det vi kan se, og de ser noe som vi ikke kan se. Derfor er det spesiell grunn til å skjerpe oppmerksomheten når englene sier noe.

Englene i juleevangeliet ser barnet i krybben, som gjeterne og vismennene også kunne se. Men englene så også Guds ansikt. Derfor var det ikke nok for dem å underrette gjeterne om hva de kunne se hvis de gikk inn i Betlehem. Englene så ansiktet til Gud i himmelen, og da kunne de ikke bare snakke eller takke, de måtte synge om hva de så, og takken gikk over i lovprisning: "Ære være Gud i det høyeste!"

 

La meg ta med et àpropos før vi leser evangeliet. Jeg har vært i Vimmerby i sommer med barn og barnebarn, i Astrid Lindgrens verden. Jeg fikk med meg "Astrids klokbok". Astrid Lindgren får til å si det som mange bare så vidt klarer å tenke. Hun har en ettertenksom kommentar til det å ære Gud:

"Nej, jag tror uppriktigt sagt inte på Gud. Fast hade min far levat hade jag aldrig vågat sägahär förhade han blivitledsen.

Det är kanske skamligt av mig att förneka Gud eftersom jag ändå tackar honomofta och ber till honom när jag är förtvivlad." (Expressen den 6 december 1970)

 

Det handler om å gi Gud ære. "Æres den som æres bør," sier vi. Det handler om å få øynene opp, slik at jeg ser hvem livets goder egentlig kommer fra, hvem som skal ha æren for livets gave. Siste setning i Fadervår lar oss ta del i englesangen: "For riket er ditt og makten og æren i evighet! Amen."

 

Evangelisten Lukas skriver …

 

--------------------------------------------------------

Julebetraktning i Færder Rotary-klubb 16. desember 2008

Hvem er juleevangeliet dimensjonert for?

Flere i klubben har hatt en ganske sterk opptakt til julen dette året. Jeg tenker på dere som var med til Kupiskis i Litauen, og møtte stedet for første gang.

            Jeg hadde en prat med Ragnhild like etter at dere kom hjem. Hun var rystet og nedkjørt etter turen. Det var ikke vanskelig å merke sjokket hennes, ikke minst fra et av et av hjemmene hun besøkte, og nøden som skrek i mot henne. Hun fant ikke bedre ord enn "et rottehøl" om dette hjemmet, der en mor holdt til med sine barn. Og midt i det hele fikk Ragnhild et sterkt møte med morens gudstro og religiøsitet, - midt i elendigheten. Ragnhild var rystet, og gikk nærmest i sjokk! Og samtidig fikk hun dyp respekt for henne som prøvde å skape et verdig liv for seg og sine!

 

Jeg kjenner hvordan Ragnhilds fortvilelse tok tak i meg også. Sjokket hennes, og beskrivelsene av hva hun møtte, har gitt meg en spesiell inngang i denne juletiden.

- Tåler juleevangeliet et slikt møte med virkeligheten?

Ja, det er vel akkurat et slikt møte med virkeligheten juleevangeliet tåler! Situasjonen som rulles ut for oss i juleevangeliet ligger mye nærmere rottehølet enn vårt pyntelige julemøte i Færder Rotary på Teie: En førstegangsfødende i fjøset, i en fremmed by, i et okkupert land, en ugift mor, - og Josef som må ha hatt så mange slags tanker.

Kanskje måtte verdens frelser komme akkurat på den måten, for at alle skal kunne forstå at evangeliet gjelder for oss også.

 

Evangelisten Lukas skriver …

 

-------------------------------------------

Betraktning på julemøte i Færder Rotary-klubb 21. desember 2010

Jeg slutter aldri å forundre meg over juleevangeliet! Det er som å sitte med en stor, glitrende diamant. Jeg har en slik diamant, fem centimeter stor. Ja, den er kanskje av glass eller krystall, men likevel, den henger i vinduet og fanger sollyset. Når jeg snur på den, så ser jeg nye mønstre og nye farger. Og holder jeg den stille i en posisjon en stund, ser jeg farger inne i diamanten – av rommet jeg er i, speilbilder av meg selv og av alle rundt meg. Diamanten får rommet til å glitre, og den får meg til å glitre. Det er plass til meg inne i diamanten. Den får meg til å føle meg verdifull.

            Og så er det noe underlig. Denne diamanten oppsøker meg, selv om jeg sitter en annen vei. Den henger i et vindu hvor morgensolen kommer inn, og da sender diamanten en stråle inn bak brilleglasset mitt.

 

Sånn opplever jeg juleevangeliet. Tusen fasetter. Og takk og pris for det! I 40 år har jeg nærmet meg juleevangeliet for å overlevere det nytt og friskt, til alle som strømmer til kirkene til adventskonserter og julegudstjenester. I perioder har jeg nok vært fristet til å finne på glupe oppmerksomhets-fangere og stunts for å fornye julebudskapet. Det blir folk fort lei av! De kommer for å høre juleevangeliet, ikke for å se hva presten har funnet på siden sist.

 

Juleevangeliet har bærekraft til å leses år etter år, og flere ganger i julesesongen. Det glitrer som en diamant i tusen fasetter. Og når jeg blir stille og lar det skinne, merker jeg at det speiler rommet jeg er i, og fargene og dere jeg er sammen med. Det får alt til å glitre. Så ser jeg speilbilder av meg selv også, og opplever at det er plass til meg i noe så vakkert som juleevangeliet. Juleevangeliet får meg til å føle meg verdifull. Og det oppsøker meg!

 

Evangelisten Lukas skriver …

 

-------------------------------------------

Julebetraktning i Færder Rotary-klubb 20. desember 2011

Vi er sammen og vi koser oss. Og nå skal vi åpne juleevangeliet. Juleevangeliet er plantet i oss og i norsk kultur.

 

Samtidig er juleevangeliet som løpende fingre som spiller på følelsene våre:

glade løp over strengene.

det setter i gang en sår streng, som ikke slutter å vibrere.

det tryller frem mange myke melodier,

som er gode å synge sammen:

mitt hjerte alltid vanker … Glade jul … Stille natt … Deilig er jorden.

 

I år, når vi åpner hjertedøra på gløtt for juletonene, er det en streng som skurrer:

Vi hører skuddene fra Utøya.

 

Tåler juleevangeliet møtet med den harde virkeligheten?

Eller vekkes vi opp fra juleevangeliet av ramaskriket fra Utøya?

Matteus forteller om vismennene som kom til Betlehem for å hylle Jesus:

Matt 2,12-18 Men i en drøm ble vismennene varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land. 13 Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: "Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det." 14 Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt. 15 Der ble han til Herodes var død. ... 16 Da Herodes forsto at vismennene hadde narret ham, ble han rasende. Han sendte ut folk og drepte alle guttebarn i Betlehem og omegn som var to år eller yngre. Dette svarte til den tiden han hadde fått vite av vismennene. 17 Da ble det ordet oppfylt som er talt gjennom profeten Jeremia: 18 I Rama høres skrik, gråt og høylytt klage: Rakel gråter over barna sine og vil ikke la seg trøste. For de er ikke mer.

 

Juleevangeliet er plantet midt inn i vår verden, og midt inne i vår jul,

med alle følelsene som berøres og våkner og vibrerer og klinger og blir til julesanger,

julesanger med barnlig glede, varm takk, såre minner,

et vanvittig savn, en sorg over alt som ikke ble slik jeg hadde tenkt,

eller en god opplevelse over at livet smiler til meg på nytt.

 

Evangelisten Lukas skriver …

 

-------------------------------------------

Julebetraktning i Færder Rotary-klubb 17. desember 2013

I år har vi fått en felles julegave som jeg unner mange å oppdage: Det er kommet en ny salmebok. Den brunrøde og den blå er byttet ut med en glad-rød som veier på grammet like mye som de to gamle til sammen.

·      ¾ av salmene føres videre fra de gamle bøkene, og så har vi fått 272 nye salmer.

·      Det er mange språk i den nye salmeboken. Det betyr mye for integreringen at innvandrere og minoriteter finner igjen sitt eget språk i gudstjenesten. I tillegg til nynorsk og bokmål, er det det 15 salmer på hvert av de andre offisielle språkene i landet: nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og kvensk.

·      Det er flere engelske tekster enn noen gang før. Det er heldigvis parallel tekst på norsk!

Det er 29 salmer fra den vide verden.

Jeg nevner en håpstango fra Brasil: «Fordi han kom og var som morgenrøden»

Det er salmer i mange sjangre:

Gospelsanger som «All to Jesus I surrender»

Og Spirituals som «Nobody knows the trouble I’ve seen»

Det er særlig to miljøer som har fått mye plass:

Taizé-senteret i Frankrike, med «Laudate omnes gentes»

Og Iona-fellesskapet på ensom øy nord for Irland:

(104) «I et skur ved Betlehem, gjemt i Josefs store trøye, lå Guds dyrebare Ord som et nyfødt barn i høyet. Og vi ser Gud er god.»

Og dermed er vi inne i julesangene.

Oslo gospelkor har gjort oss kjent med
«Nå er den hellige time, vi står i stjerneskinn»

Carola (og Erik Hillestads) (72)

«Vem har tänt den stjärnan som speglas i ditt öga

Vi merker at salmeboken rommer både vakkert språk og praktisk språk:

(364: T: Ylva Eggehorn, Øystein Thelle M: Benny Andersson)

«Så kom du da til sist, du var en fremmed,

en sagnfigur vi nok har snakket om,

så mange hadde laget bilder av deg,
du sprengte alle bilder da du kom!»

Folk har laget seg mange bilder av julens budskap.

De veksler mellom nussifisering og sosialrealisme.

Vi merker spennvidden blant julesangene.

Det er vakkert å tenke på stjernenatten ved Betlehem, og hyrdene og stallen.

Men det er ikke vakkert å tenke på barnemordet i Betlehem kort tid etterpå, da Herodes fikk drept alle guttebarn under to år, for å få has på Jesusbarnet.

Vi har fått en julesang fra New Zealand som er både vakker og realistisk:

(26) «Solbarn, jordbarn … Glemt barn, skremt barn»

Vi hører den før jeg leser juleevangeliet.

 

Evangelisten Lukas skriver …

 

-------------------------------------

 

JULEBETRAKTNING I FÆRDER ROTARY-KLUBB 16. DESEMBER 2014

Juleevangeliets virkningshistorie – i min landsdel

Hvis jeg skal kalle noe for min landsdel, så må det være Nord-Norge.

Jeg er født i Tromsø, og bodde i Alta på 1970-tallet. Det dype blå mørketidslyset har for alltid festet seg på netthinnene mine. 70-tallet var jo visesangens gullalder, og Trygve Hoff var en viktig bidragsyter til den nord-norske visebølgen. Han ble født for 76 år siden i Rognan på Nordlandskysten og døde før han ble 50 år gammel. (7.7.1938-2.12.1987)

Jørn Hoel har sunget Trygve Hoffs tekst Har en drøm   om å komme hjem.

Og Sissel Kyrkjebø sang Tenn et lys for dem   som skal finne frem.

 

Det er vel rett å si at Trygve Hoff har sunget mørketida inn i norsk lyrikk.

Tenk på Kjærlighetsvise i mørketid:

Vi to ska gå i motvind   imot nattsvart mørketi

Men æ e’kje redd førr mørke   når du hoille handa mi.

 

Han har også skrevet: Det kvile ei natt over landet i nord,

og der glir visa over i en salme:

Dagen e borte   og natta e stor
men i mørketidslandet   skal høres et ord …

på veien mot Betlehem   bære Maria
et lys, et lys,   et lys imot mørketida.

 

Den nye salmeboka ble gjennomsunget på NRK2 gjennom første helg i advent i år. Der har Trygve Hoff to salmer.

 

24 Velsigna du dag over fjordan … Du ser oss i mørketidslandet (v 3)

 

Og her hører vi nordlendingens frimodige tiltale til vår Herre!

Vi levde med hua i handa,   men hadde så sterk ei tru.

Og ett har vi visselig sanna:   vi e hardhausa vi som Du.

Nu har vi den hardaste ria,   vi slit med å kare oss frem

mot lyset og adventsti'a,   d'e langt sør tel Betlehem.

 

Jeg fikk et fornyet forhold til Trygve Hoffs sanger da jeg forrettet begravelsen etter hans svigermor. Hun var vokst opp enda lenger nord, i et handelshus i Troms. Handelshusene langs kysten var bærere av nordnorsk høykultur. Hun var nessekongens datter, og vant med at storfolk tok inn. De behandlet henne som en prinsesse. Og så gjorde hun en merkelig klassereise. Hun giftet seg inn i en storgård på indre Østlandet, og der ble kjøkkenet hennes viktigste arena. Men kulturen levde i henne, og ved langbordet på kjøkkenet ga hun kulturen videre til barna sine.

 

I begravelsen sang vi svigersønnen Trygve Hoffs salme:

92 Den store stjerna som steig i aust, med ljos over verda

 

Vismennene, de klokeste av de kloke og de rikeste blant de rike. De bar frem gull, røkelse og myrra til barnet, fordi de hadde sett hans stjerne stige opp ved morgengry. Og så gjeterne, de fattigste blant de fattige. De fikk se et annet lys, på Betlehemsmarkene. Fattig og rik. Dette var viktige motiv i visebølgen. Trygve Hoff knyttet visebølgen inn i juleevangeliet, og juleevangeliet inn i visebølgen:

Den store stjerna for fyrste gong   bar bod om ein frelsar.

Fattig og rik går fram og helsar   eit nyfødt barn med song.

Den store stjerna gav oss ord   med ei von for vår veike bror.

 

Evangelisten Lukas skriver …

 

----------------------------------------

 

JULEBETRAKTNING I FÆRDER ROTARY-KLUBB 15. DESEMBER 2015

 

Det er tydelig at himmel og jord hadde vært i helspenn da julebudskapet kom. Midt i juleevangeliet kom engelen med det forløsende budskapet. Og de første som fikk høre det var gjeterne på Betlehems-markene: «Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser!» Da fikk både engler og gjetere det travelt:

·       MED ETT var det hos engelen en himmelsk hærskare som brøt ut i lovsang: "Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!"

·       Og gjeterne, de SKYNDTE seg av sted for å se om det kunne være sant det de hadde hørt.

Dette var en nyhet med uante konsekvenser: Store deler av verden regner nå tiden i et FØR og et ETTER denne nyheten. Det som begynte med denne nyheten, er nå blitt til verdens største religion med over to milliarder medlemmer. Nå for tiden vokser kirkene fram i rekordfart i Kina, i Afrika og i Sør-Amerika. Det avsidesliggende landet Mongolia er blitt det landet som sender ut flest misjonærer etter folketallet. For femti år siden var det det avsidesliggende landet Norge.

 

Hva så med oss, i vårt avsidesliggende hjørne av verden?

Er det en FRELSER som står høyest på ønskelisten til jul?

·       Vi kan forstå at en mann som er ødelagt av rus, kan rope etter en FRELSER. Når han har betalt rusen, først med sitt ekteskap, så med hus og familie og arbeidsplass, og så har slitt ut alle vennene sine, da kan vi forstå at en FRELSER er hans største juleønske.

·       Når flyktninger klamrer seg til en synkeferdig gummiflåte over et urolig Middelhav, da kan vi forstå ropet etter en FRELSER.

·       Når en nabo er tatt for underslag, eller en idrettsmann har spolert sin karriere med en positiv dopingtest, da kan vi forstå et fortvilet rop etter en FRELSER.

Men står en FRELSER øverst på ønskelisten for oss rotarianere.

Det ser jo ut til at vi har innrettet oss ganske greit i livet?

Ja, kanskje har én av oss et desperat behov for en FRELSER på julaften, – men det synes i hvert fall ikke utenpå, her vi sitter.

 

Kan dere være med meg på et tankeeksperiment?

Tenk deg at det ringer på døren hos deg på julaften, akkurat i det dere skal begynne på presangene. Hvem kan det være? Hvem kommer på en sånn dag, og på denne tiden?

Men du åpner døren, og der står det en rørlegger, med verktøykasse i hånden, med stakefjær over skulderen og med knær i buksene. Og så sier han: «Harald har bedt meg besøke deg. Det skulle være en julepresang, sa han.» – Hva sier du da?

            – Ja, kanskje sier du: Er det mulig!! Du kommer som sendt! Doen ble akkurat tett, og huset er fullt av gjester, og jeg vet ikke min arme råd! Hvordan kunne Harald ane at dette skulle skje?

            – Eller kanskje du sier: Dette må være en misforståelse. Jeg har ikke bruk for noen rørlegger. Du må ha meg unnskyldt, men nå skal vi akkurat åpne presangene! «God jul!» sier du og lukker døren.

            – Eller kanskje du sier: Dette begriper jeg ikke. Men Harald er en god venn. Hvis han har bedt deg besøke meg akkurat i kveld, har han nok en god grunn til det. Kom inn, så skal vi finne ut av det!

 

Vel! Nå kommer julebudskapet til oss også.
Evangelisten Lukas skriver …

------------------------------------

 

JULEBETRAKTNING I FÆRDER ROTARY-KLUBB 13. DESEMBER 2016

 

Kjære rotaryvenner!

 

Tradisjon betyr overlevering. Vi har flere tradisjoner på julemøtene i Færder Rotaryklubb: Blant annet å lese Juleevangeliet og å synge Deilig er jorden.

 

Evangelium betyr overlevering av et godt budskap.

OVERLEVERING – det betyr å levere noe til den som skal ha det.

Det er noe annet enn massedistribusjon, hvor en strør ut i øst og vest.

Overlevering er å sørge for at budskapet kommer frem til den som skal ha det, at det blir personlig overlevert, og helst at en får kvittering for at budskapet er mottatt.

 

Jeg vet ikke hvilket forhold hver enkelt av dere har til julebudskapet. Siden jeg skal overlevere det, må jeg selv ta det imot hvert år. Det har jeg godt av. Og jeg må ta godt tak i det, så det ikke glipper i overleveringen.

            Noen år, når jeg åpner juleevangeliet, finner jeg det gode, gamle og velkjente. Da må jeg anstrenge meg så det ikke blir det selvfølgelige. Men de fleste årene oppdager jeg nye sider ved juleevangeliet, slik at det sprenger det selvfølgelige, det gode, gamle og det velkjente.

 

I år har jeg lagt merke til overleveringen. Det er flere former for overlevering i de 20 versene jeg skal lese:

·       Keiser Augustus utsteder en befaling som bryter inn i alle innbyggeres hverdag, – slik at selv en høygravid Maria må ut på reise.

·       Maria står for en annen overlevering: På engelsk brukes samme ord for overlevering og fødsel: to deliver. Maria overleverer en frelser til verden!

·       Englene overleverte et budskap med lys og herlighet og englekor til forskremte gjetere på nattevakt.

·       Og så var det gjeternes tur til å overlevere budskapet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte.”

·       Juleevangeliet avsluttes med enda en overlevering, og denne gangen fra mennesker til Gud: ”Gjeterne dro tilbake og lovpriste Gud for alt de hadde hørt og sett.” Hvis Deilig er jorden hadde vært skrevet den gang, hadde vel gjeterne sunget det samme som vi skal synge: ”Oss er en evig frelser født!”

 

Det er mange ulike former for overlevering i juleevangeliet. Derfor er det plass for oss ulike mennesker og våre ulike historier med julebudskapet.

 

Jeg hørte et eventyr om en konge som dro inn i en by. Tjenerne kastet ut gullmynter til den jublende folkemengden. Så la kongen merke til en mann som sto skjelvende og redd og ikke vågde å plukke opp mynten som trillet bort til ham. Da stanset kongen vognen, bøyde seg ned foran mannen, tok opp mynten, la den i hånden hans, og lukket fingrene hans om den. ”Denne er til deg!”

 

Nå skal jeg lese juleevangeliet: ”Dette er til deg! Jeg håper juleevangeliet gir deg en god jul!”