Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Julaften

Nøtterøy kirke

24. desember 1997 kl 14.30 og 16.00

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

 

Endelig er julaften her. Nå skal det males for øynene våre enda en gang: Juleevangeliet. Med barnet i krybben, Josef og Maria, hyrdene og englene. Og juleevangeliet løftes frem til oss gjennom historien på de vakreste julesangene. Julesangene hjelper oss å åpne dørene i vår personlighet for evangeliet.

·       Så la oss gå på marken ut hvor hyrder hører nytt fra Gud.
Og la oss gå med åpne sinn, som hyrdene til barnet inn.

·       Der kan jeg daglig lære, - når Jesu krybbes minne meg rett til hjerte går.

·       Fra krybben til korset gikk veien for deg.
Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei,
så alle kan samles i himlen hos deg.

Julesangene hjelper oss å se at Gud vil oss vel, og at han har behag i menneskene. Vel har Gud en sorg over oss og over verden, ellers måtte han være blind og døv. Men det er en kjærlighetssorg! Guds sorg er ikke en sorg som snur seg bort, men en sorg som lengter!

Preken

Så er det malt for våre øyne enda en gang: Juleevangeliet. Med barnet i krybben, Josef og Maria, hydene og englene. I sentrum av juleevangeliet ligger...

Jesusbarnet

Det stråler av Jesusbarnet.

 

(Hebr 1,3:) Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Ja, det stråler av Jesusbarnet. Det er forunderlig at noe som alle kan forstå, og ta opp og omfavne og holde inn til seg, i sin favn, - det er Guds herlighet!

 

Johannes skrev slik om Jesus:

Johannes 1,18 Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.

 

Det er ikke bare vi som ønsker å løfte det lille barnet opp, og holde det inn til oss. Hørte du den vakre beskrivelsen av Jesus og Gud? “Den enbårne, som er i Faderens favn.” Gud liker å holde det lille barnet inn til seg, akkurat som vi!

 

Det er mange personer rundt Jesusbarnet. Først nevnes....

Keiser Augustus

I en bok jeg har lest i adventstiden, kalles keiser Augustus for en “blindpassasjer i juleevangeliet” (Jostein Gaarder: Julemysteriet, Oslo 1992, side 230)

 

Gud har sine merkelige måter å ordne ting på.

            Keiser Augustus satte i gang folketelling, så han kunne få et skikkelig manntall å kreve inn skatt etter. Det syntes han sikkert var et godt påfunn. Og det kan godt være. Men han visste ikke at han samtidig var et redskap for Gud, til å føre Josef og Maria til Betlehem.

 

Ulla Neuman synger i en barnesang om dette:

“Til jorden himlens konge kom, det visste ikke keiser’n om!

Til jorden himlens konge kom, det visste ikke keiser’n om!”

 

Den neste vi hører om er ...

Kvirinius

“Dette var i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria.” Kvirinius er med å forankre juleevangeliet i vår historie. Juleevangeliet er ikke et sagn, det kan tid- og stedfestes, i Betlehem - hvor vi i dag kan besøke Jesu føderum, - til Syria og Kvirinius.

            Dette er en av de siste gangene i historien man brukte landshøvdingers regjeringstid til å bestemme tiden. Fra juleevangeliets tid, snakker vi ikke lenger om da Kvirinius var landhøvding i Syria, eller om da Olav Trygvason var konge i Norge, men om hvilket år det er etter Kristi fødsel! Jesus står midt i vår historie, og historien dreier seg om hans fødsel. Vi lever i det Herrens år 1997.

Josef

Var en stø og lovlydig mann. Han dro til innskrivningen i Betlehem med Maria, selv om det ble en slitsom reise. Vi kjenner ikke til et eneste ord som Josef har sagt. Men han var der. Han gjorde det som var rett. Og han tok hensyn. Av og til får en inntrykk av at historien og familien bæres av slike mennesker.

 

Så hører vi om ...

David

Josef var av Davids hus og ætt, og dro til Davids by, Betlehem. David var konge i Israels storhetstid, tusen år før Kristi fødsel. Han var selve drømmen for jødefolket.

Maria

Var både en ganske alminnelig ung pike og en helt ualminnelig kvinne på en gang. Hun må ha vært usedvanlig godt kjent i Bibelen. Vi merker det på hennes reaksjon da  hun hørte av engelen Gabriel at hun skulle føde verdens frelser. Hun ble forskrekket da hun hørte engelens hilsen, for hun visste at bare kvinner med store oppdrag ble hilst på den måten. Og vi merker det ikke minst da hun sang sin lovsang hos Elisabeth. Lovsangen hennes er en fantastisk komposisjon av bibelske profetier. Hun må ha hørt mye, skjønt mye og gjort det til sitt eget. Og det hun ikke skjønte, det gjemte hun i sitt hjerte og grunnet på det. Og hun fikk være Jesu mor.

 

Så var det ...

Herberge-eieren

Det kan ikke ha vært lett å være eier av herberget i Betlehem, da Jesus ble voksen og kjent av alle i landet. Han fikk sikkert spørsmålet tusen ganger: “Du har jo herberge i Betlehem. Var det deg de bodde hos, da Jesus ble født?” Tenk deg hva han måtte svare da! “Hadde jeg bare visst hvem det var som skulle bli født, da hadde jeg gitt dem stua mi, og så hadde jeg sovet i stallen selv!”

            Vi kan godt la herberge-eieren pirke litt i samvittigheten vår i dag. Vi har hatt Jesus Kristus hos oss i hele vår oppvekst. Når vi møter mennesker som ikke har hørt om ham. Hva svarer vi når de spør hvilket rom vi ga Jesus? - han som nå har fått all makt i himmel og på jord.

 

Den neste vi møter er en ...

Engel

Ute på beitemarkene utenfor byen, kom en engel med gledesbud. Det er spennende at englene ser ut til å utkonkurrere nissene nå for tiden. I julevinduer og butikker, på juletreet og på TV. En engel er en budbærer fra Gud til menneskene: “Se, jeg forkynner en stor glede, en glede for alle mennesker: Det er født en frelser for dere. Han er Kristus, Herren!”

Gjetere

Gjeterne ble redde. Det var noen konfirmanter på Tjøme som ble spurt hva de ville gjort hvis de møtte Jesus. De fleste fortalte hva de ville spurt ham om eller bedt ham om. Men det var en som svarte. “Jeg trur jeg hadde dåna!”

            Og engelen starter sitt budskap slik budbærere fra Gud har gjort både før og etterpå: “Frykt ikke!” Det betyr ikke at det ikke er noe å være redd for. Hver av oss har nok å være redde for når Guds lyskaster settes på oss. Det betyr at nå kommer Gud til akkurat deg med evangeliet, så nå trenger ikke akkurat du å frykte lenger.

 

Budskapet gjelder ikke bare gjeterne. Engelen nevner ...

Hele folket

Nå bryter neste kapittel i frelseshistorien frem. Nå skal frelsen gå fra den lille flokken og ut til hele folket, - og da kan den bringes ut til alle andre folkeslag.

            I dag får jeg lov å være engel, og bringe et budskap til akkurat deg: “Her er gledesbudskapet til akkurat deg: Du skal slippe å frykte lenger. Jeg forkynner en glede til akkurat deg. Juleevangeliet som vi alle eier sammen, er en gave til akkurat deg, for det er en glede for hele folket, for alle folkeslag, og for hver eneste en som setter sin tro til ham.”

 

Og så til slutt møter vi...

Den himmelske hærskare

Med ett var det hos engelen en himmelsk hærskare! Det virker som de har stått og trippet for å slippe til. Og endelig kan jubelsangen brake løs: “Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, blant mennesker som har Guds velbehag!”

            Augustus og Kvirinius forankret juleevangeliet i vår historie. Den himmelske hærskare forankrer evangeliet i kosmos!

Romerne 8,19 Alt som er skapt, venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. 20 For det som er skapt, ble lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som gjorde det slik. Likevel var det håp, 21 for det skapte skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og få del i den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. 22 Vi vet at alt som er skapt, stønner og lider som i fødselsveer helt til denne dag.

 

På vegne av hele Guds skaperverk i himmelen og på jorden, trippet den himmelske hærskare av utålmodighet, for å begynne på lovsangen over at Gud er i ferd med å sette verden på hengslene igjen. Han må bare få med seg menneskene først, for det var til menneskene han skapte himmel og jord første gang, - og det er til oss mennesker han en gang skal skape en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.