Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Julaften 2000

Teie kirke kl 14.30 og 1600

Salmer

52        Det kimer nå til julefest

            MIKA 5,1-4 FREDSFYRSTEN FRA BETLEHEM

60        Jeg er så glad hver julekveld

            JOH 1,14 og 18 VI SÅ HANS HERLIGHET

54        Glade jul

---------------

            LUK 2,1-14 JESUS BLIR FØDT

---------------

64        En krybbe var vuggen

            Forbønn fra familiegudstjeneste + Fadervår mellom hvert vers av følgende salme:

45        Mitt hjerte alltid vanker

            Offer tas opp i benkene

56        Deilig er jorden

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus.

Nå er endelig dagen kommet! Det kimer nå til julefest…

Preken

Mange av dere har åpnet den siste luken i adventskalenderen i dag. Nå skal vi åpne døren inn til juleevangeliet. Stallen er ganske liten, men den er stor nok til deg og meg, og alle tankene vi har inne i oss. Jeg kommer til julegudstjenesten med tre sterke opplevelser fra i går. Det er godt å merke at det er plass til de tre opplevelsene i juleevangeliet.

 

1.      I år feirer jeg min første jul med mitt første barnebarn. I går laget hun sin første klussetegning på en skapdør på kjøkkenet.

Fred på jord, fryd på jord,

Jesusbarnet blant oss bor!

Å ha barnebarnet boende i huset, - det er litt fred og masse fryd på jord.

 

2.      Den andre opplevelsen i går var på sykehuset. Jeg leste juleevangeliet for en venn som skal dø. Juleevangeliet passet der også. Det lyste fred av henne som lå der. Hun har funnet fred med Gud og fred med mennesker. Hun har opplevd Guds velbehag og fred på jorden, og var ikke redd for å dø.

I Betlehem er Kristus født,

som frelser oss fra synd og død.

 

3.      Og så det tredje. Sent i går kveld stod jeg under stjernehimmelen sammen med en god venn på Tjøme. Stjernene gnistret ned mot oss, og vi pekte opp mot Orions belte. Og så, da jeg hadde satt meg i bilen for å reise hjem, dalte en stjerne i nordvest, - et langt, lysende stjerneskudd over Stokkelandet.

Da lyste stjernen som en sol,

og engler sang så søtt.

Tekstlesning

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det andre kapittel, fra vers 1:

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 2 Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 3 Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. 4  Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 5 for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. 6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget.

8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. 9 Med ett stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. 10 Men engelen sa til dem: "Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe." 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 14  "Ære være Gud i det høyeste  og fred på jorden  blant mennesker som har Guds velbehag!"

15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: "La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss." 16 Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 18 Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19 Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det. 20 Gjeterne drog tilbake, mens de priste og lovet Gud for det de hadde hørt og sett; alt var slik som det var blitt sagt dem.

 

Slik lyder Herrens ord.

 

Det lyser av juleevangeliet. Det lyser av det lille barnet, og av krybben og Maria og Josef. Og det lyser av englene som sang for hyrdene.

Og engelen sa til dem: "Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren."

 

Hele det norske folk har forberedt seg til jul. I mange uker. I dag vil jeg blankpusse akkurat disse ordene i juleevangeliet: En glede for hele folket! En frelser er født.

            Vi er mange i Teie kirke akkurat nå. Mange har en inderlig lengsel etter den gleden som Gud ga i juleevangeliet. Andre kjenner ikke noe særlig på sånne lengsler. Men Guds budbærer forkynte en glede for hele folket, - både for de som takker Gud for sin kristne tro, og for de som ikke synes de passer til å tro. Dette er Guds julegave til alle.

Vi skal vel pakke opp julegaver senere i dag, de fleste av oss. Vi kjenner en spenning når vi løsner på gavebåndet, og bretter papiret til side. Og når vi ser hva det er, kommer det så mange slags tanker. Noen ganger sier vi: "Å, akkurat det har jeg ønsket meg!" Andre ganger sier vi: "Hm! Jaja, det var jo fint! Det er sikkert bra for dem som har sans for sånt."  Og noen ganger blir vi sittende og lure: "Hva mente han med å gi meg akkurat det?"

 

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn. den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. (Joh 3,16)

Gud gir alle akkurat lik presang, men han tenker på hver enkelt av oss når han gir den. Han tenker på deg som lengter etter å høre juleevangeliet enda en gang, - og han tenker på deg som sier "Hm! Jaja, det var jo fint. Det er sikkert fint for dem som har sans for sånt."

Gud har gjort ferdig sin julegave til alle, til hver enkelt av oss. Jeg har et ønske for meg selv, og alle som hører. Jeg skulle ønske at vi kunne undre oss, akkurat her og nå: "Hva mente Gud med å gi akkurat meg akkurat denne gaven?" Det er noe å grunne på en julaften, - og aller mest her i kirken. "Hva mente Gud med å gi akkurat meg akkurat denne gaven?"

 

Selv Maria, hun som fødte Jesus, skjønte ikke helt det hyrdene sa om barnet.

18 Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte.

19 Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det.

 

Hva betyr det for deg at det er født en frelser?

Hva betyr det at Gud satte himmel og jord i bevegelse for at du skulle få en frelser?

I det minste må det bety at Gud mente at du trengte det.

 

Jeg vet ikke hva du ville sagt hvis det kom en rørlegger og ringte på midt under julemiddagen? "Godkveld! Faren din ba meg ta en tur og gjøre en jobb for deg."

Noen ville sagt: "Du kommer som sendt fra himmelen!"

Andre ville vel klødd seg i hodet og lurt på hva dette skulle bety. "Jeg har da ikke noe problem med rørene!" Men siden det var faren din som hadde sendt ham, måtte han da komme inn og forklare seg.

 

Kanskje vet du nøyaktig hvorfor Gud har sendt en frelser til akkurat deg. Du vet akkurat hva du vil at han skal rydde opp i, og hvor han skal begynne, - for at du skal få fred med Gud og fred med dine medmennesker.

            Kanskje skjønner du ikke helt hva du skal med en frelser, men siden det er din himmelske Far og Skaper som har sendt ham, så får han i hvert fall komme inn og forklare seg.

 

Juleevangeliet er en viktig påminnelse for oss som har vår ukentlige gang i kirken og synes vi har funnet vår plass her. Evangeliet er en glede for hele folket, for alle slags mennesker. Gud har skapt alle slags mennesker, med en fantastisk skaperglede, vi er jo forskjellige alle sammen! Og han mister ikke fantasien når han frelser oss. - Kanskje vi skal bli enda mer ulike når han har frelst oss, fordi han vil frelse oss fra likhetspresset.

            Derfor må vi ikke lage trange menigheter som bare passer for én kristentype. Vi skal være nysgjerrige på hva Gud kan finne på i et menneske, og nysgjerrige på hvilke nye ting som bringes inn i menigheten med hvert nytt menneske som kommer. Vi trenger forskjellige nettverk og ulike møtesteder i menigheten, akkurat som vi tilhører ulike familier, har ulik humor og ulik musikksmak. Det er bare én ting vi må ha felles i menigheten: Frelseren.

Når vi slipper ham inn i våre liv, da gir han hver av oss den troen vi trenger for å holde fast på ham, da gir han oss den kjærligheten vi trenger for å holde fast på hverandre, og da gir han oss det håpet vi trenger for å holde fast i fremtiden han vil gi oss.

 

Fra krybben til korset gikk veien for deg,

slik åpnet du porten til himlen for meg.

Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei,

alle kan samles i himlen hos deg!             (Norsk Salmebok 64,3)