HKHammer: Tekstgjennomgåelse i Domprostiet 14. februar 2006 0900-1000

Kristi forklarelsesdag, 2. rekke: Joh 17,1-8 Jesus ber for alle sine

Personlig innsteg

På hellig grunn. Å lytte til hjertespråket. «Herrens bønn»/«Den bønn din Sønn har lært oss»

«Stol ikke på en mann som forandrer stemmen når han ber»

Til dagen

Jesus åpenbarer (faneråo) og avslører (apokalypto) hvem han er.

Høydepunkt i åpenbaringstiden.

1. rekkes ev omtales i 2. rekkes ep: Vi var øyenvitner. ® Se! og tro!

På hellig grunn. «I Vesten er ytringsfriheten deres religion, og den er hellig for dem.»

Til teksten - kontekst

Etter avskjedstalene. Ved måltidet skjærtorsdag. Hva med 14,31b og 18,1?

a) Avskjed foran langfredag: Opphøyet på korset

b) Avskjed foran himmelfartsdag: Opphøyet til Faderens høyre hånd. Vers 4 = etter påske.

Jesus ber for seg selv i vers 1-6, for disiplene i vers 6-19 og for alle som tror i vers 20-26.

Til teksten - detalj

1: Å løfte øynene til himmelen = bønnestilling. Salme 121,1; 123,1. Mots: Luk 18,13.

Vanlig bønnestilling: Løfte rene hender. Klag 3,41; 1 Tim 2,8 ® Å be i Jesu navn/som Jesus.

Jesu fortrolige samtale med sin Far, åpenbarer både Jesus og Faderen.

1: Timen er kommet. Perspektiv frem mot påsken. Joh 7,6 og 8; 12,23

2: Makt over alt kjød. Joh 1,3-4 = utgangspunkt - Matt 28,18-20 = mål. Ingen er fremmed for ham.

2 og 6: Guds møysommelige overlevering av mennesker til frelse. Joh 6,37 og 44-45

3: Dette er det evige liv. Begynner her og nå. Kontinuitet og brudd. 1 Joh 3,2; Rom 5,9; 8,23

3: Å kjenne Gud. Joh 10,4-5; Ef 1,17

4: Jeg æret deg. Ville noen ha Jesus og ikke Faderen? Joh 4,34; 5,30; 6,38 ® Joh 1,18

5: Den herlighet jeg hadde. Fil 2,6-7

6: Jeg har åpenbart ditt navn. 2 Mos 3,13-15. La ditt navn holdes hellig/ikke misbruke Guds navn

6-8: Jesus overleverte Guds ord.

6: Å holde fast på hans ord. Joh 12,47-50; 14,23; Tit 1,9; Åp 3,10

7-8: Å vite og å tro. Joh 4,42; 6,69; 16,30; 2 Tim 1,12

Til forkynnelsen

Privilegium å vite hvordan Jesus ber - han ber for oss ved Faderens høyre hånd. Rom 8,34

Åpenbaring av Jesu herlighet. På hellig grunn. Preg av 1. r ev!

Guds omstendelige, møysommelige overlevering av ordet til menneskene gjennom Jesus, og overlevering av mennesker til Jesus til frelse.

Utvelgelsen? I NT er ordene om utvelgelsen til trøst, mens mange i dag hører ordene som anfektende.

® Da skal vi få se han som han er. 1 Joh 3,2

Til gudstjenesten - aktuelle salmer


272 Hellig, hellig, hellig

104 Vi skal se deg Herre Jesus (1. r ep)

863 Ja, en gang mine øyne skal

479 Deg å få skode

860 Å salige dag

842 Min største hjertens glede

(eskjatologisk nattverdsalme)

650 Jesus livets sol og glede

423 Jesus det eneste

088 Jeg vil gi deg, o Herre